top2015_s

OPIS PROJEKTU

Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11

Odcinek

S-11 od km 400+000 do km 412+800, DK-25 o długości ok. 1 800m

Umowa nr GDDKiA/ O-PO/R-2/97/2013 z dnia 10.10.2014

Zaakceptowana Cena Kontraktowa:

Wartość Kontraktu:

231 109 127,70 PLN netto

284 264 227,07 PLN brutto

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Kierownik Projektu:
mgr inż. Paweł Wojciechowski

NADZÓR INWESTORSKI

Lafrentz – Polska Sp. z o.o
Biuro Inżyniera
ul. Kaliska 83
63-400 Ostrów Wlkp.

 

Inżynier Kontraktu
mgr inż. Andrzej Dudziński

WYKONAWCA

MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Biuro Budowy S11
Ul. Kaliska 83
63-400 Ostrów Wielkopolski.

Dyrektor Kontraktu:
Andrzej Poskrobko

Aktualne Zaawansowaie

Aktualne zaawansowanie rzeczowe

Aktualne zaawansowanie czasowe

Szacunek Inżyniera – aktualizacja tygodniowa

Data Ostatniej Aktualizacji

6 grudzień 2017