W październiku 2015 r. wykonano następujące prace:

– przy obiekcie WD-8- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, oraz słupy przy podporach P1 i P2.

– przy obiekcie WD-12- zabetonowano słupy przy podporach P1, P2 i P3.

– przy obiekcie WD-13- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, P4.

– przy obiekcie WD-21- zabetonowano słupy przy podporach P2, P3, P4, P5.

10 930 odwiedzin od dnia publikacji