Roboty drogowe

W grudniu 2015r. w zakresie trasy głównej S11 kontynuowano roboty ziemne wraz z profilowaniem skarp i rowów odwadniających. Wykonano zabezpieczenie wychodni iłów w km 404+020 – 404+200 oraz nasyp przeciążeniowy w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego.

W ramach prac wykonywanych na drodze DK 25 wykonywano drenokolektor w pasie rozdziału, kontynuowano profilowanie rowów wraz z humusowaniem i umocnieniem rowów. Wykonano warstwę ścieralną z SMA na jezdni prawej oraz jezdni lewej z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Serwańskiego. Kontynuowano roboty brukarskie i przystąpiono do wykonywania ekranu akustycznego wzdłuż ogródków działkowych.

Roboty mostowe

W grudniu 2015 r. wykonano następujące prace:

  • Obiekt WD-8 – zabetonowano podwaliny murów oporowych przy podporach P-1 i P-3, oraz rozpoczęto wykonywanie tych murów.
  • Obiekt WD-12 – zakończono prace związane z wykonywaniem ścian oporowych przy przyczółkach P1 i P3 (bez gzymsów), wykonano beton podkładowy pod oczepy przyczółków P-1 i P-3.
  • Obiekt WD-13 – wykonywane są roboty zasypkowe fundamentów.
  • Obiekt PP-14 – zabetonowano płytę denną sekcja 1 i 2.
  • Obiekt WD-17- zabetonowano słupy przy podporze P1 i P-3, oraz wykonano podwaliny murów oporowych.
  • Obiekt WD-21 – wykonano montaż belek typu T, oraz zazbrojono i zabetonowano płytę pomostu.
  • Obiekt PE/g-22 – rozpoczęto wykonywanie wykopów.

 

 

10 960 odwiedzin od dnia publikacji