• Aktualności Tydzień 35 28.08 – 03.09.2017

  Roboty drogowe:
  Oczyszczanie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Roboty gwarancyjne – S11.
  Roboty mostowe:
  Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 34 21.08-27.08.2017

  Roboty drogowe:
  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.
  Roboty mostowe:
  1. Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 33 14.08-20.08.2017

  Roboty drogowe:
  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.
  Roboty mostowe:
  1. Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 32 07.08-13.08.2017

  Roboty drogowe:

  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.

  Roboty mostowe:

  1. Odmulanie przepustów – S11.

  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 31 31.07-06.08.2017

  Roboty drogowe:

  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.

  Roboty mostowe:

  1. Odmulanie przepustów – S11.

  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 30 24.07-30.07.2017

  Roboty drogowe:

  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Odmulanie przepustów – S11.
  4. Roboty porządkowe – S11.
  5. Roboty gwarancyjne – DK-25.

  Roboty mostowe:

  Roboty branżowe:

 • Aktualności – Tydzień-29 – 17.07-23.07.2017

  Roboty drogowe:
  Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Roboty gwarancyjne – DK-25.

 • Aktualności – Tydzień-28 – 10.07-16.07.2017

  Roboty drogowe:
  Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  Konserwacja rowów melioracyjnych – S11.
  Przygotowanie budowy do zmiany organizacji ruchu – S11.
  Montaż ogrodzenia drogowego, napinanie siatki – S11.
  Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Nasadzenia zieleni – S11.

 • Aktualności-Tydzień-27-.-03.07-09.07.2017

  Roboty drogowe:

  Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  Profilowanie i umocnienie rowów – S11..

  Koszenie terenów zielonych – S11.

  Roboty porządkowe – S11.

  Nasadzenia zieleni – S11.

  Roboty mostowe:

  Roboty porządkowe – wszystkie obiekty.

  Roboty branżowe:

  Montaż ogrodzenia drogowego napinanie siatki – S11.

  Montaż barier stalowych– S11.

  Konserwacja rowów melioracyjnych – S11.

  Prace wykończeniowe i porządkowe – S11.

 • Aktualności tydzień 26 26.06-2.07.2017

  Roboty drogowe:
  Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  Chodnik – WD-12 i PP-7a, Olszynowa.
  Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  Układanie SMA – MCD6, MCD8, MCD00, zjazdy.
  Oznakowania poziome – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Nasadzenia zieleni – S11.
  Roboty mostowe:
  Montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
  Montaż barier, roboty porządkowe – PEd-9
  Montaż barier, roboty porządkowe, antykorozja betonu – ME-19.
  Montaż barier, roboty porządkowe, umocnienie stożków – ME-20.
  Montaż barier, roboty porządkowe – P6.
  Roboty branżowe:
  Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  Montaż barier stalowych– S11.
  Budowa kanału technologicznego – S11.
  Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności-Tydzień-25-.-19.06-25.06.2017

  Roboty drogowe:
  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  3. Chodnik – WD-12 i PP-7a, Olszynowa.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD6, MCD8, MCD00, zjazdy.
  6. Oznakowania poziome – S11.
  7. Roboty porządkowe – S11.
  8. Nasadzenia zieleni – S11.
  Roboty mostowe:
  1. Montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
  2. Montaż barier, roboty porządkowe – PEd-9
  3. Montaż barier, roboty porządkowe, antykorozja betonu – ME-19.
  4. Montaż barier, roboty porządkowe, umocnienie stożków – ME-20.
  5. Montaż barier, roboty porządkowe – P6.
  Roboty branżowe:
  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności Tydzień 24 12.06-18.06.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  3. Chodnik – WD-12 i PP-7a.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD6, >CD8, WA2, 408+850-409+300P.
  6. Oznakowania poziome – S11.
  7. Stabilizacja i podbudowa 0.31,5 – MCDR, MCDP, MCD4/1.
  8. Roboty porządkowe – S11.
  9. Nasadzenia zieleni – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
  2. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe akustycznych – PEd-9
  3. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – ME-19.
  4. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – ME-20.
  5. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności Tydzień 23 05.06-11.06.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  3. Krawężnik PP-7a, PEd-9, MCB9, ME-19, P6, MCD4/4.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD2, km 400+000-401+270, 408+850-409+300 P, 408+890-409+250 L, MCL1, MCD6, MCD8, WA2, MCD1, MCD4/4, MCD3/4, MCDP, MCDC, MCD4/1.
  6. Oznakowania poziome – S11.
  7. Stabilizacja i podbudowa 0.31,5 – MCDR, MCDP, MCD4/1.
  8. Wiążąca – 408-890-409+000L
  9. Roboty porządkowe – S11.
  10. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, oraz antykorozji powierzchni betonowych – PP-7a.
  2. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż ekranów akustycznych – PEd-9
  3. Montaż barier ochronnych, wypełnienie ekranów akustycznych – WE-16.
  4. Umocnienie brzegów pod obiektem z geokraty wypełnionej gruntem, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, profilowanie stożków, betonowanie podwalin stożków wykonanie warstwy ścieralnej – ME-19.
  5. Umocnienie brzegów pod obiektem z geokraty wypełnionej gruntem, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, profilowanie stożków, betonowanie podwalin stożków – ME-20.
  6. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności Tydzień 22 29.05-04.06.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Krawężnik PP-7a, PEd-9, MCB9, ME-20.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD2, km 410+780-412+060P, 410+890-412+060L, 400+000-401+320P.
  6. Oznakowania poziome – DK11 – Katowice Przygodzice, Rond Strugi.
  7. Opaska – Rondo strugi.
  8. Nasyp – MCD4/1, MCD3/4, MCD4/4.
  9. Roboty porządkowe – S11.
  10. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż balustrad, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – PP-7a.
  2. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – PEd-9
  3. Prace porządkowe – WE-10.
  4. Montaż balustrad, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych – WE-16.
  5. Zbrojenie gzymsu muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, – ME-19.
  6. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap na skrzydłach – ME-20.
  7. Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego droga serwisowa, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – P6.
  8. Wykonywanie umocnień stożków, montaż balustrad – Peg-22

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 21 22.05-28.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Umocnienie zbiornika – przy WD-13.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km MCB2, 403+700-404+810L, MCL5, MCl2, MCL3.
  6. Chodnik DK11 zatoki autobusowe.
  7. Opaska – Rondo strugi.
  8. Warstwa wiążąca WMS, 400+060-400+330L i P, MCL0, MCL1.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Układanie żywic na kapach chodnikowych, układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, montaż balustrad – PP-7a.
  2. Antykorozja betonu – PEd-9
  3. Antykorozja betonu – WE-10.
  4. Montaż barier ochronnych i balustrad na skrzydłach – PP-11.
  5. Montaż barier ochronnych i balustrad na skrzydłach – PP-14.
  6. Zbrojenie gzymsu muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego – ME-19.
  7. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, wykonanie okładzin muru oporowego, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego. – ME-20.
  8. Zabezpieczenie antykorozyjne – P6.
  9. Wykonywanie umocnień stożków, montaż balustrad – Peg-22

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 20 15.05-21.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km 405+000-406+000, 400+290-400+340P, DK11 Katowice 0+032-299,56L, 412+000-412+600, MCBE, MCBC, Rondo Ostrów.
  6. Chodnik DK11.
  7. Oznakowanie pionowe – WD-18.
  8. Roboty brukarskie kostka na wyspach dzielących.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Zabezpieczenie antykorozyjne – P1.
  2. Układanie żywic na kapach – PP-7a.
  3. Montaż urządzeń dylatacyjnych – PEd-9
  4. Umocnienie stożków, WE-10.
  5. Układanie żywic na kapach, prace porządkowe – PP-11.
  6. Układanie żywic na kapach, prace porządkowe – PP-14.
  7. Deskowanie pod gzyms muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych – ME-19.
  8. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych – ME-20.
  9. Zabezpieczenie antykorozyjne – P6.
  10. Wykonywanie umocnień stożków – Peg-22

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 19 08.05-14.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km 402+400-403+450, 402+400-403+450P, 401+230-401+850P, 401+850-403+800.
  6. Chodnik budowy – DK11.
  7. Nasadzenia – S11.
  8. Ściek korytkowy pod WD-17.
  9. Oznakowanie pionowe – WD-18.

  Roboty mostowe:

  1. Betonowanie płyt przejściowych, wykonanie betonu ochronnego, zabezpieczenia antykorozyjne.– P1.
  2. Montaż desek gzymsowych, umocnienie stożków – PP-7a.
  3. Zabezpieczenie antykorozyjne – Ped-9.
  4. Układanie warstwy ścieralnej, wykonanie schodów skarpowych – WE-10.
  5. Układanie żywic na kapach – PP-11.
  6. Montaż barier, balustrad i schodów skarpowych – WD-13.
  7. Układanie żywic na kapach – PP-14.
  8. Montaż barier WD-15.
  9. Przygotowanie murów oporowych z gruntu zbrojonego na podporach P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych podpora P2, betonowanie płyt przejściowych serwisówka, deskowanie gzymsu muru oporowego – ME-19.
  10. Wykonanie drenażu odwodnieniowego, montaż desek gzymsowych, demontaż rusztowania podparcia belki ustroju, wykonanie fundamentów murów oporowych, zbrojenie płyt przejściowych – ME-20.
  11. Wykonywanie podwalin pod stożki podpora P3, oraz gzymsów muru oporowego. PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 18 01.05-07.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km 403+500-404+500P.
  6. Zabezpieczenie placu budowy przed zalaniem, odwodnienie placu budowy – S11.
  7. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Betonowanie płyt przejściowych, zasypka przepustu – P1.
  2. Montaż desek gzymsowych – PP-7a.
  3. Przygotowanie wnęk dylatacyjnych – Ped-9
  4. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic – WD-13.
  5. Umocnienie stożków, montaż barier WD-15.
  6. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier– WD-17.
  7. Układanie izolacji, przygotowanie murów oporowych z gruntu zbrojonego na podporach P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych podpora P2 – ME-19.
  8. Układanie izolacji wykonanie drenażu odwodnieniowego, montaż desek gzymsowych, demontaż rusztowania podparcia belki ustroju – ME-20.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 17 24.04-30.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
  6. Chodnik – WD-12, WD-13.
  7. Układanie SMA 410+260-410+960L, 404+600-405+840P.
  8. Podbudowa WMS – 400+000 LP – przy PP7a.
  9. Podbudowa z kruszywa 0/45 400+000 przy PP7a.
  10. Układanie ścieku monolitycznego MCL0 i MCL 1.
  11. Zabezpieczenie placu budowy przed zalaniem, odwodnienie placu budowy – S11.
  12. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie skrzydeł, warstwa wyrównawcza pod skrzydła, betonowanie wlotu skrzydła i ław fundamentowych, pielęgnacja betonu, betonowanie płyt przejściowych – P1.
  2. Montaż desek gzymsowych – PP-7a.
  3. Profilowanie stożków, montaż schodów, umocnienie stożków, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolację z żywic. – WE-10.
  4. Umocnienie stożków, wykonywanie nawierzchni z żywic – WD-13.
  5. Umocnienie stożków, montaż barier WD-15.
  6. Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych z żywic – WE-16.
  7. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier – WD-17.
  8. Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-18.
  9. Zasypka przyczółka, umocnienie koryta rzeki, rozszalowanie ustroju, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt– ME-19.
  10. Szalowanie ustroju, zasypka przyczółka, betonowanie ustroju (serwisówka) kierunek Katowice, pielęgnacja betonu, izolacja z papy – ME-20.
  11. Deskowanie ław skrzydeł – P6.
  12. Deskowanie gzymsów murów oporowych, zbrojenie gzymsów murów oporowych – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 16 17.04-23.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
  6. Chodnik – WD-12.
  7. Podbudowa WMS – P-6, DK-11 Katowice.
  8. Układanie ścieku korytkowego.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie skrzydeł, warstwa wyrównawcza pod skrzydła, betonowanie wlotu skrzydła i ław fundamentowych, pielęgnacja betonu – P1.
  2. Wykonanie asfaltu twardolanego – PP-7a.
  3. Wykonanie asfaltu twardolanego – Ped-9
  4. Profilowanie stożków, montaż schodów. – WE-10.
  5. Profilowanie stożków – WD-13.
  6. Umocnienie stożków, montaż barier, wykonanie nawierzchni z żywic na chodnikach, montaż balustrad i barier WD-15.
  7. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier– WD-17.
  8. Zasypka przyczółka, umocnienie koryta rzeki, rozszalowanie ustroju, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt– ME-19.
  9. Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty ustroju – ME-20.
  10. Szalowanie skrzydeł, wykonanie asfaltu twardolanego – P6.
  11. Szalowanie i zbrojenie gzymsów murów oporowych, betonowanie gzymsów – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 15 10.04-16.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
  6. Warstwa ścieralna SMA – 407+500-408+800L, 409+250-410+300L.
  7. Chodnik – WD-12 i WD-13.
  8. Stabilizacja DK-11 Katowice – 0+100-0+299P, 411+690-411+705LP, 411+715-411+730LP.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów, betonowanie wlotu i wylotu – P1.
  2. Profilowanie stożków – PP-7a.
  3. Szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin – WE-10.
  4. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie, zabezpieczenie antykozyjne – PP-11.
  5. Montaż barier na obiekcie, montaż balustrad – WD-12
  6. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, profilowanie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-13.
  7. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-14.
  8. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier WD-15.
  9. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne – WE-16.
  10. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
  11. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic– WD-18
  12. Deskowanie ustroju, betonowanie płyty ustroju, pielęgnacja betonu, umocnienie koryta rzeki, zasypka przyczółka, betonowanie skrzydła P1– ME-19.
  13. Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty ustroju kierunek Poznań – ME-20.
  14. Warstwa wyrównawcza ścian S2-S5, szalowanie oczepu, zabezpieczenie antykoozyjne – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.

 • Aktualności Tydzień 14 03.04-09.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Wykop – DK11 Katowice.
  6. Warstwa ścieralna SMA – MCD3/4 w km 2+420-20+528, MCDS 0+000-0+129, S11 606+000-406+300L, MCD8.
  7. Ułożenie podbudowy z kruszywa – MC00
  8. Wykonanie rowu szczelnego i umocnienie – MCD2.
  9. Chodnik – WD-12.
  10. Warstwa odsączająca – DK-11 Katowice.
  11. Nawierzchnia z kruszywa – MCDD.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów – P1.
  2. Profilowanie stożków – PP-7a.
  3. Szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin P1 – WE-10.
  4. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-11.
  5. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż barier na obiekcie – WD-12
  6. Umocnienie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, profilowanie stożków – WD-13.
  7. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-14.
  8. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż schodów skarpowych WD-15.
  9. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – WE-16.
  10. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
  11. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic– WD-18
  12. Deskowanie ustroju, zbrojenie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju, pielęgnacja betonu, umocnienie koryta rzeki, betonowanie ławy fundamentowej muru oporowego , betonowanie skrzydła P1 – ME-19.
  13. Umocnienie koryta rzeki, szalowanie poprzecznic, deskowanie i zbrojenie płyty ustroju – ME-20.
  14. Izolacja cienka ramy przepustu, zasypka przepust, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowch– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Roboty przygotowawcze w zakresie oznakowania pionowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 13 27.03 – 02.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Wykonanie poboczy – 411+050-412+600LP.
  6. Frezowanie nawierzchni – DK 11 – Katowice.
  7. Warstwa wiążąca – MCBA
  8. Warstwa technologiczna C1,5/2 MC00.
  9. Warstwa ścieralna SMA – 406+680-407+700P, 407+700-408+840, 409+400-410+400P.
  10. Ułożenie chodnika MCB5.
  11. Wykop – DK11 Katowice.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów – P1.
  2. Izolacja z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników kamiennych, izolacja cienka płyt przejściowych, szalowanie podwalin stożków, betonowanie podwalin stożków – PP-7a.
  3. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ułożenie asfaltu twardolanego – Ped-9
  4. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ułożenie asfaltu twardolanego, szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin – WE-10.
  5. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-12
  6. Przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków, próbne obciążenie obiektu – WD-13.
  7. Przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków, próbne obciążenie obiektu , malowanie obiektu – WD-15.
  8. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
  9. Przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie, przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, próbne obciążenie obiektu – WD-18
  10. Deskowanie ustroju, zbrojenie poprzecznic – ME-19.
  11. Umocnienie koryta rzeki, szalowanie poprzecznic – ME-20.
  12. Betonowanie skrzydeł, pielęgnacja betonu, izolacja cienka płyt przejściowych, izolacja ramy przepustu, zasypka przepustu, wykonanie drenażu– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Montaż oświetlenia – S11.

 • Aktualności Tydzień 12 20.03-26.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Warstwa wiążąca SMA na obiektach WD-13 i WD-15.
  5. Ułożenie chodnika MCB5.
  6. Wykonanie nasypu MCDC –MCDS.
  7. Układanie krawężnika – DK 11 Przygodzice.
  8. Warstwa wiążąca – WMS przy WE-10 oraz DK 11 – Przygodzice.
  9. Warstwa ścieralna – MCDC
  10. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  11. Stabilizacja C1,5/2 – MCD3/4 i MCDS.
  12. Montaż barier stalowych – S11 i obiekty inżynierskie.
  13. Układanie kruszywa 0-31,5 – MCD3/4 i MCDS.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu – P1.
  2. Pompowanie wody, pielęgnacja betonu, izolacja cienka zasypka konstrukcji, betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej – PP-7a.
  3. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – Ped-9
  4. Pielęgnacja betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – WE-10.
  5. Betonowanie podwalin stożka – WD-13.
  6. Betonowanie podwalin stożka – WD-15.
  7. Umocnienie stożków, przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie – WD-18
  8. Pielęgnacja betonu, wykonanie podparcia pod belki typu T, montaż łożysk, montaż belek typu T – ME-19.
  9. Pielęgnacja betonu, montaż łożysk, wykonanie podparcia pod belki typu T – ME-20.
  10. szalowanie skrzydeł betonowanie skrzydeł S3 i S4– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Aktualności Tydzień 11 13.03-19.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Murek oporowych przy WE-10 – S11.
  5. Warstwa wiążąca – 412+300-412+600P, 412+300-412+600L łącznica węzeł DK 11 Przygodzice.
  6. Rozbiórka DK 11 Przygodzice – S11 – DK11.
  7. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648, MCD9, MCD3/4, MCDD, MCDS.
  8. Ściek korytkowy – Sekcja 1.
  9. Warstwa technologiczna C3/4 – DK11 Przygodzice w km 0+160-0+286.
  10. Podbudowa WMS – Przy WE-10.
  11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  12. Warstwa C1,5/2 – MCDA, MCD9, MCDD.
  13. Układanie krawężnika – DK 11 Przygodzice.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
  2. Pompowanie wody, pielęgnacja betonu, izolacja cienka zasypka konstrukcji, zbrojenie płyt przejściowych – PP-7a.
  3. Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach, pielęgnacja betonu, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy – WE-10.
  4. Szalowanie podwalin stożka – WD-13.
  5. Pielęgnacja betonu, profilowanie stożków, szalowanie podwalin stożka – WD-15.
  6. Montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków – WD-18
  7. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2, umocnienie dna rzeki, wykonanie podparcia pod belki typu T, montaż łożysk – ME-19.
  8. Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 , betonowanie korpusu P2, pielęgnacja betonu montaż łożysk – ME-20.
  9. szalowanie ramy serwisówka, szalowanie skrzydeł– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Aktualności Tydzień 10 06.03-12.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  5. Podbudowa 0/45 – 412+050-412+500.
  6. Podbudowa 0/31,5 – MCD4/5 – zjazd parking.
  7. Podbudowa WMS i wiążąca – 412+050-412+500L, 412+050-412+500P.
  8. Przepusty i rowy – DK 11 Przygodzice.
  9. Ściek korytkowy – sekcja 1.
  10. Warstwa ścieralna – MC00 i MCDI.
  11. Rozbiórka DK 11 Przygodzice – S11 – DK11.
  12. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648.
  13. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
  14. Profilowanie pasa rozdziału – Sekcje 1,2,3.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
  2. Pompowanie wody, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł, pielęgnacja betonu, izolacja cienka – PP-7a.
  3. Montaż krawężników na skrzydłach, warstwa wyrównawcza pod kapy na skrzydłach podpora P1, zbrojenie kap – WE-10.
  4. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwaliny – WD-15.
  5. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-17.
  6. Pielęgnacja betonu, profilowanie stożków, betonowanie podwaliny stożków – WD-18
  7. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu P2, deskowanie korpusu P1, betonowanie korpusu P1 serwisówka – ME-19.
  8. Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 , betonowanie korpusu P2 serwisówka Katowice, pielęgnacja betonu – ME-20.
  9. Zbrojenie i szalowanie ramy serwisówka, wykonanie warstwy wyrównawczej pod skrzydła i ciąg głowny – P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.

 • Aktualności Tydzień 9 27.02-05.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  5. Układanie krawężników, obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11.
  6. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
  7. Rozbiórka DK 11 – Strugi.
  8. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
  2. Pompowanie wody, szalowanie skrzydeł, betonowanie segmentu 2, pielęgnacja betonu – PP-7a.
  3. Montaż krawężników na skrzydłach, warstwa wyrównawcza pod kapy na skrzydłach podpora P1.
  4. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwaliny – WD-15.
  5. Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru oporowego S1, montaż desek gzymsowych, deskowanie podwaliny stożka, betonowanie podwaliny stożka, pielęgnacja betonu – WD-18
  6. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2 kierunek Poznań, pielęgnacja betonu – ME-19.
  7. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 Katowice , szalowanie korpusu P2, pielęgnacja betonu – ME-20.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.
  2. Montaż ogrodzenia – S11.
  3. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
  4. Regulacja pokryw studzienek teletechnicznych – S11.

 • Aktualności Tydzień 8 – 20.02-26.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11.
  4. Obrukowanie skarp rowów, roboty zimowe, profilowanie rowów, obrukowanie przepustów – S11.
  5. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
  6. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych, odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod skrzydła– PP-7a.
  2. Szalowanie podwalin stożka, pielęgnacja betonu – WD-15.
  3. Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru oporowego S1, montaż desek gzymsowych– WD-18
  4. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2– ME-19.
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, szalowanie korpusu P2 – ME-20.
  6. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.
  2. Montaż ogrodzenia – S11.
  3. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.

 • Aktualności Tydzień 7 13.02-19.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11.
  4. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych, odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2– PP-7a.
  2. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwalin stożka, pielęgnacja betonu – WD-15.
  3. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  4. Zbrojenie skrzydeł korpusu P1, betonowanie korpusu kier. Katowice, pielęgnacja betonu– ME-19.
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 – ME-20.
  6. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.
  2. Montaż ogrodzenia – S11.

 • Aktulaności Tydzień 6 06.02-12.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11.

  4. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2, wykop pod skrzydła, warstwa wyrównawcza pod ławy skrzydeł, zbrojenie konstrukcji segment 3 – PP-7a.

  2. Pielęgnacja betonu – WE-10.

  3. Pielęgnacja betonu – WD-13.

  4. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, zbrojenie skrzydeł – ME-19.

  6. Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 – ME-20.

  7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

 • Aktualności Tydzień 5 30.01-05.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Obrukowanie skarp rowów – S11.

  4. Humusowanie – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 1 i 2 – PP-7a.

  2. Betonowanie kap chodnikowych, pielęgnacja betonu – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków, betonowanie podwalin stożka P5. WD-13.

  4. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – ME-19.

  6. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

 • Aktualności Tydzień 4 23.01-29.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Odwodnienie placu budowy – S11.

  4. Humusowanie – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 1 i 2 – PP-7a.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków. WD-13.

  4. Betonowanie podwalin stożków P1 – WD-15.

  5. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  6. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – ME-19.

  7. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie placu budowy – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

  3. Montaż barier sek II – S11.

 • Tydzień 3 16.01-22.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Dodatkowe zasilanie, dodatkowa ochrona, organizacja zaplecza, szalowanie konstrukcji – PP-7a.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków. WD-13.

  4. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie i szalowanie gzymsów murów oporowych,– WD-18
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – ME-19.

  6. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie placu budowy – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

  3. Montaż barier sek II – S11.

 • Tydzień 2 09.01-15.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Dodatkowe zasilanie, dodatkowa ochrona, organizacja zaplecza – PP-7a.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków. WD-13.

  4. Szalowanie podwalin stożków – WD-15

  5. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsów murów oporowych, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – WD-18

  6. Zbrojenie korpusów – ME-19.

  7. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie placu budowy – S11.

  2. Umocnienie i profilowanie rowów, Oświetlenie węzeł Pruślin oraz Grabowska. – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Montaż ogrodzenia – S11.

  6. Wbijanie barier sek II – S11.

 • Tydzień 1 02-08.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11.

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Umocnienie poboczy – S11.

  6. Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg – S11 i obiekty inżynierskie.

  7. Roboty brukarskie – zabudowa wpustów.

  8. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Przygotowywanie do betonowania, betonowanie kap chodnikowych nitka lewa –

  PEd-9.

  1. Montaż desek gzymsowych i krawężników, deskowanie, zbrojenie i betonowanie urządzeń dylatacyjnych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  2. Profilowanie stożków, betonowanie murków oporowych – WD-13.

  3. Profilowanie stożków pod umocnienie – WD-17.

  4. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju, zbrojenie gzymsów – WD-18.

  5. Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu – ME-20.

  6. Deskowanie i betonowanie płyty dennej, zbrojenie płyty dennej segment Katowice – PP7a.

  7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie, umocnienie i profilowanie rowów S11.

  2. Budowa kanału technologicznego S11.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa ogrodzenia drogowego – S11.

  6. Montaż barier – S11.

  7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

 • Tydzień 52 26.12.2016-01.01.2017

  Ze względu  na przerwę świąteczną roboty nie były prowadzone.

 • Tydzień 51 19-25.12.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Umocnienie poboczy – S11.

  6. Montaż oznakowania pionowego – S11 i obiekty inżynierskie.

  7. Roboty brukarskie – zabudowa wpustów.

  8. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych – kierunek Katowice – PEd-9.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników, montaż dylatacji – WE-10.

  3. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  4. Profilowanie stożków, szalowanie podwaliny stożka P1 – WD-13.

  5. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

  6. Profilowanie stożków – WD-17.

  7. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych – WD-18.

  8. Szalowanie fundamentu skrzydeł – ME-19.

  9. Zbrojenie fundamentów, szalowanie fundamentu – ME-20.

  10. Szalowanie gzymsu muru S1, zbrojenie gzymsu muru S1 – Peg-22.

  11. Zasypka przepustu – P1.

  12. Zbrojenie konstrukcji – P6.

  13. Zbrojenie konstrukcji – PP7a.

  14. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S11.

  2. Budowa kanału technologicznego S11.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.

  6. Wbijanie barier sek 1 – obiekty inżynierskie.

  7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

 • Tydzień 50 12-18.12.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, chodnik MCB3 MCB8, zabudowa wpustów, pierścienie na rondach.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych – PEd-9.

  2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, szalowanie i zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie podpory P2, montaż odwodnienia – WE-10.

  3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  4. Montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy chodnikowych na skrzydłach WD-13.

  5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

  6. Profilowanie stożków, betonowanie podwalin stożka – WD-17.

  7. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych, montaż odwodnienia obiektu WD-18.

  8. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

  9. Zbrojenie i szalowanie fundamentów betonowanie fundamentu P1 – ME-20.

  10. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu– P1

  11. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych, zbrojenie płyty dennej przepustu kierunek Poznań, betonowanie płyty dennej kierunek Katowice, zbrojenie płyty dennej droga. – P6

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Montaż ogrodzenia drogowego sek 1,2

  6. Wbijanie barier sek 1.

 • Tydzień 49 5-11.12.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P, 411+220-411+600, 4070+100-407+700.

  6. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

  7. Wykop rowu – zjazd na parking, WD-13(MCB5), WD-15 (MCB6), 407+400-407+500L, MCD2 0+300-0+450, 401+770-401+850P.

  8. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, pierścień ronda, zabudowa wpustów.

  9. Warstwa ścieralna MCDF.

  10. Warstwa podbudowy 402+850-402+950 L+P.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

  2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

  3. Rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, zasypka przyczółka P1, betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1, wykonanie warstwy wyrównawczej P1, zbrojenie płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni pod izolacje z papy – WE-10.

  4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy chodnikowej, zbrojenie podwaliny stożka P1 WD-13.

  6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

  7. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap, betnowanie kapy na dojazdach, betonowanie podwalin stożka P1 WD-15

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego, zbrojenie podwaliny stożka P3 – WD-17.

  9. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych WD-18.

  10. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

  11. Zbrojenie i szalowanie fundamentów – ME-20.

  12. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

  13. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych, zbrojenie płyty dennej przepustu kierunek Poznań, betonowanie płyty dennej kierunek Katowice, zbrojenie płyty dennej droga. – P6

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 48 28.11-04-12.2016 r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Zabudowa wpustów, układanie krawężnika – MCB5.

  6. Podbudowa 0/31,5 –MCDE, MCD4/4.

  7. Ułożenie C1,5/2 – MCDE.

  8. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P.

  9. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

  10. Wykop rowu – Parking Strugi

  11. Korytko ściekowe – MCD4/4 3+007,82-3+117,55.

  12. Wykop rowu – WD-13(MCB5), MCD2 0+200-0+400, 401+770-401+850P, 407+200-407+300L.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

  2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

  3. Rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, zasypka przyczółka P1 – WE-10.

  4. Montaż odwodnienia liniowego, przygotowanie do wykonania nawierzchni i ścian oporowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych WD-13.

  6. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap WD-15

  7. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków – WE-16.

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego, betonowanie gzymsu muru oporowego P3 – WD-17.

  9. Montaż krawężników kamiennych WD-18.

  10. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

  11. Zbrojenie i szalowanie fundamentów – ME-20.

  12. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

  13. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych – P6

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 46 14.11 – 20.11. 2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykonanie nasypu i GWN – S11.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Kopanie i profilowanie – MCD1, MCD4/4.

  7. Rozbiórka dróg technologicznych – S11.

  8. Krawężnik – MCB5.

  9. Podbudowa 0/31,5 rondo węzeł Ostrów Wlkp. MCB5, MCDH.

  10. Zabudowa wpustów – S11.

  11. Warstwa technologiczna C3/4 – 402+880-402+923 L+P, MCDD.

  12. Pielęgnacja warstw technologicznych – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, układanie krawężników kamiennych, izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych – PEd-9.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty, pielęgnacja płyty – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków WD-13.

  5. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  6. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych WD-15

  7. Profilowanie stożków, wykonanie asfaltu twardolanego – WE-16

  8. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-18.

  9. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu P1, zabezpieczenie antykorozyjne – ME-19.

  10. Zbrojenie fundamentów – ME-20.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 45 7.11 – 13.11 2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11.

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykonywanie nasypu – WE-10.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Ściek monlityny 406+970-407+040 L+P.

  7. Kopanie i profilowanie rowu – MCD1.

  8. Podbudowa 0/31,5 MCD1, MCB5.

  9. Roboty brukarskie – wykonanie pierścienia Rondo lewe.

  10. Warstwa ścieralna – MCD1 1+000-1+700.

  11. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie i ustawienie TOR oraz znaków informacyjnych.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Montaż schodów skarpowych – WD-12.

  5. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż krawężników kamiennych WD-15.

  8. Zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie do betonowania, pielęgnacja betonu – WE-16.

  9. Rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego, szalowanie ścianek zaplecznych, rozbiórka rusztowań ustroju nośnego. WD-18.

  10. Zbrojenie fundamentów – ME-19.

  11. Zbrojenie fundamentów – ME-20.

  12. Zasypka muru oporowego, montaż muru oporowego, przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2, zabezpieczenie antykorozyjne betonu – PEg-22.

  13. Zabezpieczenie obiektów mostowych, zabezpieczenie wykopów, uzupełnienie oznakowania informacyjnego, prace porządkowe, utrzymanie TOR – S11.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Zabezpieczenie wykopów, uzupełnienie oznakowania, prace porządkowe – S11.

 • Tydzień 44 31.10 – 06.11.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykonywanie nasypu – WE-10 i WE-16.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Stabilizacja C3/4 – 412+300-412+612,68 P, 406+970-407+050 L+P.

  7. Kopanie i profilowanie rowu – MCD1.

  8. Roboty brukarskie – wykonanie pierścienia Rondo lewe.

  9. Warstwa ścieralna – MCD4/4.

  10. Warstwa wiążąca MCD6.

  11. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie oznakowania, utrzymanie – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy – PEd-9.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Obrukowanie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-12.

  5. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż krawężników kamiennych WD-15

  8. Zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie do betonowania – WE-16

  9. Rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego, szalowanie ścianek zaplecznych, WD-18.

  10. Zasypka muru oporowego, montaż mury oporowego, przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2 PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Zabezpieczenie wykopów ustawianie znaków informacyjnych, uzupełnienie oznakowanie, prace porządkowe – S11.

 • Tydzień 43 24.10 – 30.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Układanie chodnika MCB9, rondo prawe.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Stabilizacja C3/4 ul Grabowska.

  7. Warstwa WMS km 404+970-405+120L.

  8. Podbudowa 0/31,5 MCD4/4, MCD1.

  9. Warstwa ścieralna MCD10+200-1+000, MCD3/2, MCD4/2, MCD4/3.

  10. Nasyp – WE-10

  11. Podbudowa AC22P AC16P, MCBE 0+220-0+260.

  12. Warstwa wiążąca 400+820-401+200P, 401+000-401+200L.

  13. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie oznakowania, utrzymanie TOR – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Rozbiórka rusztowań i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu, przygotowanie betonu pod izolację z papy, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu pod kapy chodnikowe – PEd-9.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków, montaż rury osłonowej kabla – WD-12.

  5. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, zbrojenie płyty przejściowej P5, szalowanie płyty, montaż dylatacji, izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pod kapami, betonowanie płyt przejściowych i wnęk dylatacyjnych WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego WD-15

  8. Montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnieniowego – WE-16

  9. Zbrojenie kap chodnikowych, ułożenie asfaltu twardolanego, betonowanie kap chodnikowych, pielęgnacja betonu WD-17.

  10. Iniekcja kanałów kablowych, rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego WD-18.

  11. Zasypka muru oporowego, montaż mury oporowego, przygotowanie powierzchni PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

  6. Zabezpieczenie wykopów ustawianie znaków informacyjnych, uzupełnienie oznakowanie, prace porządkowe – S11.

 • Tydzień 42 17.10 – 23.10 2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykop rowu – MCB1, MCD1.

  5. Podbudowa 0/31,5, 0/45 – 407+050-407+110 L+P, 405+000-405+100 L+P, ul Leśna.

  6. Warstwa wiążaca MCB9.

  7. Krawężnik i ściek monolityczny 405+050-405+100.

  8. Odwodnienie placu budowy – S11.

  9. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

  10. Układanie Chodnika MCB9.

  11. Rozbiórka ul Grabowskiej.

  12. Warstwa ścieralna ul Leśna.

  13. Warstwa WMS.

  Roboty mostowe:

  1. Rozbiórka rusztowań i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu.

  2. Wykonanie podparcia pod belki T, szalowanie ścianki zaplecznej P1, betonowanie ścianki zaplecznej P1, szalowanie ścianki zaplecznej P2, montaż belek T, deskowanie poprzecznic – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków WD-12.

  5. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej P5, zasypka przyczółka, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, wykonanie warstwy wzmacniającej z chudego betonu pod płytę przejściową P5, zbrojenie płyty P5.– WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  8. WE-16 – wykonanie izolacji z papy w obrębie kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych.

  9. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych WD-17.

  10. Pielęgnacja betonu, przygotowanie do sprężania płyty, wykonanie izolacji na płycie, sprężanie obiektu WD-18.

  11. Zasypka muru oporowego, montaż muru oporowego, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2, wykonanie zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych murów oporowych S2 i S3 PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 41 10.10 – 16.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykop rowu – MCB1, MCD1.

  5. Podbudowa 0/31,5 – MCD6, MCD00.

  6. Odwodnienie placu budowy – S11.

  7. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

  8. Stabilizacja C1,5/2 – MCB5.

  9. Stabilizacja C3/4 – 405+050-405+100.

  10. Układanie SAM JENA – MCD0, MCDK, MCDL, MCDM.

  11. Płyta zabezpieczająca wychodnie iłów – 405+000-405+050.

  12. Podbudowa 0/45 – Ped-09

  Roboty mostowe:

  1. Rozbiórka rusztować i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu PEd-9.

  2. Deskowanie oczepu przyczółka P2, zasypka przyczółka P2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod oczep P1, betonowanie oczepu kierunek Poznań, wykonanie podparcia pod belki T, montaż łożysk – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożkówWD-12.

  5. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej P5– WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  8. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych WD-17.

  9. Montaż deskowania i rusztowania, zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie, pielęgnacja płyty ustroju. WD-18.

  10. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 40 03.10 – 09.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Roboty ziemne – WE-10.

  5. Naprawa spękań mas bitumicznych – S11.

  6. Podbudowa 0/31,5 – MCD9, MCD6.

  7. Odwodnienie placu budowy – S11.

  8. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

  9. Roboty brukarskie – MCB6.

  10. Wykop – MCB1.

  Roboty mostowe:

  1. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych, przygotowanie pod betonowanie. PEd-9.

  2. Deskowanie oczepu przyczółka P2, zasypka przyczółka P2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod oczep P1, betonowanie oczepu kierunek Katowice – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, montaż kolektora odwodnieniowego, wykonanie podwaliny stożków WD-12.

  5. Rozbiórka deskowania płyty– WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  8. Montaż krawężników kamiennych, malowanie płyty ustroju, montaż desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnieniowego WD-17.

  9. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego WD-18.

  10. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.

  11. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.

  12. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 39 26.09-02.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  4. Roboty ziemne WE-10, WE-16, MCDG, MCDE, WA-4 ul.Leśna.

  5. Stabilizacja C1,52 – MCDG, MCDE WA-4 ul.leśna, MCDM, MCD0, MCDK.

  6. Warstwa ściaralna i wiążąca – MCD3/4 i MCD4/4 ul Grabowska MCD2.

  7. Warstwa ścieralna odc. Próbny MCDC.

  8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.

  9. Układanie krawężników ul Grabowska, rondo.

  10. Wykonanie przepustów pod drogami serwisowymi – PD2, PD4, PD5.

  11. Podbudowa AC22P – MCBA.

  12. Wykonanie nasypu – droga technologiczna nr 1 MCD4/1.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż kolektora odwodnieniowego WD-8.

  2. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych. PEd-9.

  3. Izolacja cienka i zasypka P2, wykonanie drenażu, deskowanie oczepu przyczółka P2, izolacja cienka, zasypka P1, warstwa wyrównawcza pod oczep przyczółka P2, deskowanie oczepu przyczółka WE-10.

  4. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  5. Profilowanie stożków, montaż kolektora odwodnieniowego WD-12.

  6. Pielęgnacja betonu płyty nośnej, rozbiórka deskowania płyty– WD-13.

  7. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  8. Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie izolacji z papy na ścianach zaplecznych i płytach przejściowych, wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapami na dojazdach, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  9. Wykonanie izolacji cienkiej , zasypki, wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe od str. Katowic, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych WE-16.

  10. Przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie, wykonanie izolacji z papy w obrębie kap chodnikowych, montaż krawężników kamiennych, rozpoczęcie malowania płyty ustroju WD-17.

  11. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego WD-18.

  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.

  13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.

  14. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, izolacja z papy na płycie ustroju PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 38 19-25.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
  4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 –MCD4/4, MCB4, 411+900-412+050 L i P.
  5. Warstwa wiążąca MCD2 w km 0+000-0+220, MCB2 w km 0+600-1+110, 405+100-405+380L, 405+100-405+300P.
  6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
  7. Rów szczelny – rów szczelny w MCB2 w km +0450-0+550.
  8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.
  9. Profilowanie wykopu i stabilizacja C1, 5/2 MCB9.
  10. Humusowanie skarpy i roboty ziemne WE-16 i WD-17, WE-10 i WE-16.
  11. Układanie krawężników S11.

  Roboty mostowe:

  1. Umocnienie stożków trylinką WD-8.
  2. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt przejściowych, zbrojenie ustroju nośnego – Ped-09.
  3. Izolacja cienka i zasypka P2, betonowanie podpory str. P, zbrojenie skrzydła P2, betonowanie skrzydła S2 – WE-10.
  4. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych – PP-11.
  5. Gzyms na murze oporowym P3, układanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach betonowych – WD-12.
  6. Wyłączenie kolizji 400kV i betonowanie płyty – WD-13.
  7. Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego – PP-14.
  8. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych – WD-15.
  9. Wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypki, przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy – WE-16.
  10. Demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy na ściankach zaplecznych, izolacja cienka na płytach przejściowych, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C8/10 pod kapy chodnikowe, zbrojenie płyt przejściowych – WD-17.
  11. Montaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego – WD-18.
  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
  13. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór – PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 37 12- 18.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
  4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4, 411+900-412+050.
  5. Układanie SMA – MCD3/4 w km 2+050-2+420.
  6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
  7. Rów szczelny – rów szczelny w MCB2 w km +0450-0+550.
  8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.
  9. Wykonanie kieszeni wpustów – 406+700-406+900.
  10. Układanie krawężnika, chodnika i obrzeży – MCB2, MCBE.
  11. Wykonanie stabilizacji MCB2 w km 410+001-410+702, MCB9 stabilizacja C1,5/2.
  12. Podbudowa AC22 i warstwa wiążąca – MCD2 w km 0+000-0+220, MCB2 w km 0+600-1+110.
  13. Podbudowa WMS – 406+040-406+150 L i P.
  14. Wykonanie wykopu – MCB9

  Roboty mostowe:

  1. Umocnienie stożków trylinką WD-8.
  2. Zasypka podpór, montaż rusztowania pod belki, montaż belek, układanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe PEd-9.
  3. Izolacja cienka i zasypka P2, betonowanie podpory str. P, zbrojenie skrzydła P2 WE-10.
  4. Asfalt twardolany oraz warstwa wiążąca, montaż krawężników oraz desek gzymsowych – PP-11
  5. Gzyms na murze oporowym P3, układanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach betonowych WD-12.
  6. Roboty wstrzymane PSE– WD-13.
  7. Montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych PP-14.
  8. Montaż, betonowanie urządzeń dylatacyjnych, zasypka i wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe WD-15
  9. Pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, wykonani eizolacji cienkiej, rozpoczęcie zasypki, wykonywanie drenów WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania i rusztowania ustroju, betonowanie ścianek zaplecznych, montaż urządzeń dylatacyjnych WD-17.
  11. Montaż deskowania i rusztowania WD-18.
  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.
  13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
  14. Zakończono rozbiórkę rusztowań i deskowań ustroju nośnego, rozpoczęto wykonywanie muru oporowego i zasypki podpór PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 36 05- 11.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
  4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4.
  5. Układanie SMA – MCDI, MCD5, 406+150-406+680-odc próbny.
  6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
  7. Układanie ścieków metodą ślizgową – 405+100+405+300 WD-18, MCDA.
  8. Układanie krawężnika – MCD5 w km 0+000-0+700.
  9. Wykonanie stabilizacji 406+050-406+100, MCD4/4, MCD4/2, MCD2 w km 0+060-1+100.
  10. Wykonanie nasypu – MCD4/4.

  Roboty mostowe:

  1. Umocnienie stożków trylinką, obciążenie próbne WD-8.
  2. Zasypka podpór, montaż rusztowania pod belki, montaż belek PEd-9.
  3. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu strona lewa podpora P2, ściany oporowe WE-10.
  4. Asfalt twardolany oraz warstwa wiążąca, montaż krawężników oraz desek gzymsowych – PP-11
  5. Układanie asfaltu twardolanego oraz warstwy ścieralnej próbne obciążenie WD-12.
  6. Roboty wstrzymane PSE– WD-13.
  7. Montaż krawężników i desek gzymsowych PP-14.
  8. Deskowanie i betonowanie ścian zaplecznych WD-15
  9. Pielęgnacja betonu, demontaż deskowania WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania i rusztowania ustroju, betonowanie ścianek zaplecznych WD-17.
  11. Montaż deskowania i rusztowania WD-18.
  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.
  13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
  14. Zakończono rozbiórkę rusztowań i deskowań ustroju nośnego, rozpoczęto wykonywanie muru oporowego i zasypki podpór PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 35 29.08- 04.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD4/4.
  3. Ustawienie krawężnika MCB5, rondo L+P ul. Grabowska.
  4. Ustawianie korytka drogowego w pasie rozdziału oraz ścieku trójkątnego – km 403+700, 405+305-405+350L+P, 409+176-409+350.
  5. Wykonywanie warstwy wiążącej – 403+409-401+700 L+P, 404+760-405+000 L+P, MCB2, MCD2.
  6. Warstwa technologiczna C3/4 405+220-405+300, rondo lewe W. Pruślin
  7. Podbudowa bitumiczna – 403+409-403+700, 404+700-405+040, MCBE, MCD2.
  8. Podbudowa z kruszywa 0/45 i 0/31,5 – 403+650-403+730, 405+300-405+350 MCBE.
  9. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  10. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż umocnienia stożków oraz desek gzymsowych na murach oporowych, betonowanie murku oporowego stożka i gzymsu muru oporowego podpory P1WD-8.
  2. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu P1, szalowanie korpusu P1, ustawianie rusztowań pod belki T, rozszalowanie przyczółka P1, wykonywanie zasypki podpora P1 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P1 WE-10.
  4. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiekcie, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap – PP-11
  5. Malowanie ustroju, pielęgnacja betonu, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiekcie WD-12.
  6. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego– WD-13.
  7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, pielęgnacja betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej PP-14.
  8. Rozbiórka podparcia pod belki T WD-15
  9. Zbrojenie i szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S3 i S4, zbrojenie i deskowanie skrzydeł S1 i S2 WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania WD-17.
  11. Deskowanie ustroju nośnego WD-18.
  12. Rozbiórka ustroju, pielęgnacja betonu, izolacja cienka przyczółków, rozpoczęcie wykonywania muru oporowego PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.
  5. Przebudowa urządzeń melioracyjnych.

 • Tydzień 34 22- 28.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – Nasyp – rondo węzeł Pruślin.
  3. Ustawienie krawężnika MCB2, MCB5 ul. Grabowska.
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD2, 400+000-401+000P, 400+340-401+000L.
  5. Warstwa technologiczna C3/4 403+670-403+700.
  6. Warstwa technologiczna C1,5/2 – MCD5.
  7. Podbudowa bitumiczna – MCD2 i MCB2.
  8. Podbudowa z kruszywa 0/45 – 404+750-405+000.
  9. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  10. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż umocnienia stożków WD-8.
  2. Deskowanie i betonowanie korpusu podpory 1 etap 2, pielęgnacja betonu, ustawianie rusztowań pod belki typu T, deskowanie korpusu przyczółka P1 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P1 WE-10.
  4. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników – PP-11
  5. Malowanie ustroju, betonowanie kap na dojazdach, pielęgnacja betonu WD-12.
  6. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie płyty ustroju – WD-13.
  7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, pielęgnacja betonu PP-14.
  8. Pielęgnacja betonu, rozbiórka podparcia pod belki T WD-15
  9. Zbrojenie i szalowanie skrzydeł, rozszalowanie konstrukcji WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania deskowania WD-17.
  11. Deskowanie ustroju nośnego WD-18.
  12. Rozbiórka ustroju, pielęgnacja betonu, izolacja cienka przyczółków PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 33 15- 21.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 404+800-404+900.
  3. Ustawienie krawężnika MCB2,
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD1, łącznica MCl5, MCL2 MCD2, MCL4.
  5. Wzmocnienie podłoża – Pruślin – rondo
  6. Warstwa technologiczna C3/4 404+760-405+000.
  7. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  8. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych na murach oporowych WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu , zasypka przyczółka P1, deskowanie i beonowanie korpusu podpory P3 etap 2 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu, szalowanie korpusu, betonowanie korpusu P2 etap II WE-10.
  4. Zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt i betonowanie, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej – PP-11
  5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego, układanie krawężnika na skrzydłach przyczółka P3, betonowanie kap, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej WD-12.
  6. Zbrojenie ustroju  nośnego – WD-13.
  7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej PP-14.
  8. Pielęgnacja betonu WD-15
  9. Rozszalowanie konstrukcji, zbrojenie skrzydeł S1 i S2, betonowanie fundamentów pod skrzydła strona lewa WE-16.
  10. Pielęgnacja betonu ustroju nośnego, sprężanie ustroju, rozbiórka deskowania WD-17.
  11. Zbrojenie oczepu przyczółka, betonowanie korpusu podpora P1, kontynuacja robót przy rusztowaniu ustroju nośnego WD-18.
  12. Pielęgnacja betonu, wykonanie zabudowy gzymsowej semgent 1, rozpoczęcie rozbiórki ustroju nośnego PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11

 • Tydzień 32 08- 14.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 0+000-0+200, MCDC 0+000-0+200, MCD3/3.
  3. Odhumusowanie zjazdów i zawrotki, wykonanie nasypu, MCD3/1, MCD3/4.
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej 401+050-409+550, 409+050-409+500L, 410+000-410+550L, 409+570-409+900L.
  5. Wykonywanie poboczy 409+050-409+500L, 407+800-408+600P.
  6. Wykonywanie wykopu MCB2, rondo węzeł Pruślin.
  7. Warstwa technologiczna C3/4 MCB20+285-0+420.
  8. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  9. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych, montaż barier WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu , zasypka przyczółka P3 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu, szalowanie korpusu, betonowanie korpusu P2 etap I WE-10.
  4. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, układanie chudego betonu pod płyty, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt przejściowych – PP-11
  5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego, układanie krawężnika na skrzydłach przyczółka P3 WD-12.
  6. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji PP-14.
  7. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, betonowanie, pielęgnacja betonu WD-15
  8. Rozszalowanie konstrukcji, zbrojenie skrzydeł S1 i S2 WE-16.
  9. Zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie, pielęgnacja betonu WD-17.
  10. Zbrojenie oczepu przyczółka WD-18.
  11. Zbrojenie płyt ustroju, izolacja papą termozgrzewalną, deskowanie zabudowy gzymsowej, betonowanie ustroju nośnego segment 2, pielęgnacja betonu PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11

 • Tydzień 31 01- 07.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych.
  2. Humusowanie skarp S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału.
  4. Wykonanie podbudowy km 409+000-410+500 L.
  5. Wykonanie nasypu na drodze MCD/5.
  6. Skraplanie podbudowy 409+000-410+500 L i 409+100-410+000P.
  7. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCD2.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych – WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka, zasypka przyczółka P3 – PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu – WE-10.
  4. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej- PP-11.
  5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego – WD-12.
  6. Pielęgnacja betonu, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S2 i S3 – PP-14.
  7. Zbrojenie ustroju nośnego (wyłączenie linii 400kV)- WD-15.
  8. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie konstrukcji – WE-16.
  9. Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego – WD-17.
  10. Zbrojenie korpusu  przyczółków, szalowanie pod ustrój nośny – WD-18.
  11. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie, zbrojenie płyty ustroju, deskowanie zabudowy gzymsowej – PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie S11.
  2. Drenaż S11.
  3. Umocnienie i profilowanie rowów.
  4. Przebudowa urządzeń melioracyjnych.
  5. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11.
  6. Roboty przygotowawcze przy przebudowie kolizji teletechnicznej – rejon Strugi.

 • Tydzień 30 25- 31.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych.
  2. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCDI i MCDJ.
  3. Wykonywanie warstwy wiążącej WMS w km 405+370-406+000 P.
  4. Wykonywanie poboczy w km 402+500-402+700 L.
  5. Humusowanie skarp S11.
  6. Wykonanie warstwy C3/4 w km 403+440-403+670 L i P.
  7. Umocnienie skarp i rowów.
  8. Wprowadzenie TOR – rejon Strugi.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych, montaż barier, etnowanie oczepu na murze oporowym – WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie skrzydeł przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka, szalowanie skrzydeł, betonowanie korpusu przyczółka, betonowanie skrzydła – PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu – WE-10.
  4. Pielęgnacja betonu, wykonywanie zasypki – PP-11.
  5. Zbrojenie kap – WD-12.
  6. Zbrojenie skrzydeł, pielęgnacja betonu – PP-14.
  7. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic – WD-15.
  8. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie ław skrzydeł – WE-16.
  9. Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego – WD-17.
  10. Zbrojenie i  szalowanie korpusu przyczółków, szalowanie pod ustrój nośny – WD-18.
  11. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie – PEg-22.
  12. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej – P5.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie rowów S11.
  2. Demontaż słupów 400 kV Ostrów Kromolice S11.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11.
  4. Roboty przygotowawcze przy przebudowie kolizji teletechnicznej – rejon Strugi.

 • Tydzień 29 18- 24.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCB2, MCD3/4, MCD5, DK 11 Przygodzice, łącznik DK 11 i S11.
  3. Rozkładanie kruszywa 409+000-409+770L, 403+000-403+490, 400+350-401+000 L i P, 409+000-409+700.
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej 403+000-403+450 P.
  5. Wykonywanie poboczy 410+500-411+000P, 408+000-408+500L.
  6. Wykonywanie stabilizacji C3/4 MCBA, węzeł C1, 5/2 MCB5.
  7. Humusowanie skarp S11.
  8. Odhumusowanie drogi technologicznej Nr 2.
  9. Wykop rowu 407+850-407+950L.
  10. Wykonanie chodnika MCBC.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie do montażu barier, przygotowanie powierzchni kap WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie skrzydeł, szalowanie korpusu P1, pielęgnacja betonu, betonowanie skrzydła S3 PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie fundamentu, zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka WE-10.
  4. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S4 i S1, pielęgnacja beton, rozszalowanie konstrukcji ramowej – PP-11
  5. Zbrojenie kap, betonowanie kapy na obiekcie, betonowanie płyty przejściowej P3 WD-12.
  6. Szalowanie poprzecznic, szalowanie przerw między belkami dylinami WD-13
  7. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie ław skrzydeł 1 PP-14.
  8. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, szalowanie poprzecznic, zbrojenie płyty, szalowanie płyty WD-15
  9. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej, pielęgnacja betonu WE-16.
  10. Szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  11. Rozpoczęcie szalowania oczepu przyczółka WD-18.
  12. Prace wykończeniowe  WD-21
  13. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, zbrojenie ustroju PEg-22.
  14. Zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie wlotów i wylotów i płyty zespalającej – P5

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie rowów S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów – Pasikurowice, demontaż słupów – S11.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11

 • Tydzień 28 11- 17.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp MCBA, MCB2, MCB4, MCB5, MCD ¾, MCDE.
  2. Rozkładanie kuszywa km 406+000-406+900, 405+300-405+950, 406+100-406+970L, 401+000-401+080, 401+080-401+200.
  3. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych S11 sekcje I II III.
  4. Wykonanie warstwy wiążącej 402+100-402+700 L+P, 401+700-402+000L+P.
  5. Wykonywanie poboczy km 410+700-411+000P.
  6. Wykonywanie stabilizacji C1/5, C1,5/2, wjazd na mixer, stabilizacja C3/4 łącznice – MCBB6, wjazd na mixer, łącznice, MCBA.
  7. Humusowanie skarp MCBC, S11
  8. Wykonanie chodnika MCBC.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie montażu barier WD-08.
  2. Szalowanie słupów, szalowanie korpusu P3, betonowanie korpusu P3, betonowanie słupów, deskowanie skrzydła S4, zbrojenie skrzydeł PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, rozszalowanie fundamentu, pielęgnacja betonu, zasypka ławy, szalowanie ławy korpusu przyczółka, zbrojenie przyczółka i ław WE-10.
  4. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, betonowanie skrzydła S4  PP-11.
  5. Ustawianie krawężników kamiennych, zasypka przczółka P3, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe WD-12.
  6. Szalowanie poprzecznic, szalowanie przerw między belkami – WD-13.
  7. Rozszalowanie konstrukcji ramowej PP-14.
  8. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, szalowanie poprzecznic – WD-15.
  9. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej pielęgnacja betonu WE-16.
  10. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  11. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  12. Prace wykończeniwe WD-21
  13. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju PP1 etap II, pielęgnacja betonu PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice – demontaż słupów S11.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11

 • Tydzień 27 04- 10.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie nasypu przewiązka km MCBA, MCB2, MCB4.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem km 409+870-410+200, MCB6,
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 406+000-406+900.
  5. Profilowanie i dogęszczenie 1 w/wy nasypu MCB4, MCB6.
  6. Wykonywanie obrzeży (MCBC) WD-21 w km 0+000-0+335 – sekcja III.
  7. Wykonanie stabilizacji MCB4, MCB2, MCB6.
  8. Humusowanie skarp MCBC.
  9. Stabilizacja C15/2 MCD4/4 i MCD4/5 km 3+050-3+827, 0+000-0+167.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka wykonywanie prac przy murach oporowych WD-08.
  2. Izolacja ław, zbrojenie fundamentu, szalowanie słupów zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie słupów PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu, szalowanie fundamentu, betonowanie fundamentu, zbrojenie słupów WE-10.
  4. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie konstrukcji  PP-11.
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, ustawianie krawężników kamiennych WD-12.
  6. Pielęgnacja betonu, ułożenie podpór pod belki typu T szalowanie poprzecznic, układanie belek typu T – WD-13.
  7. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji, betonowanie, pielęgnacja betonu PP-14.
  8. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  9. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  10. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  11. Umocnienie stożków, WD-21
  12. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja płyty betonowej PEg-22.
  13. Wykop pod przepust P-5.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice – mobilizacja i wyłączenie S11.
  3. Wykonywanie wodociągu fi 90 w km 412+710 S11.
  4. Kolizja 4 Nn Strugi S11.

 • Tydzień 26 27.06- 03.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie nasypu przewiązka km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem km 410+200-410+475, 406+800-406+950, 409+350-406+770, 409+870-410+200.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 401+600-401+750, 403+200-403+300.
  5. Podbudowa z MMA i warstwa wiążąca km 403+900-404+400.
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6, MCD3/1.
  7. Wykonanie wykopu rowu (zbiornika odparowującego) km 405+000.
  8. Profilowanie poboczy km 410+500-411+000, 410+500-411+000 P, 408+500-408+950.
  9. Wykonywanie obrzeży (MCBC) WD-21 w km 0+000-0+335 – sekcja III.
  10. Wzmocnienie podłoża MCD0 i MCD2.
  11. Skarpowanie i wykop rowu – MCBA w km 0+000-0+390.
  12. Stabilizacja C15/2 MCD4/4 i MCD4/5 km 3+050-3+827, 0+000-0+167.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka wykonywanie prac pzy murach oporowych WD-08.
  2. Pielęgnacja betonu, zasypka ławy P3, izolacja ław, zbrojenie fundamentu oraz przyczółka, wykonanie zbrojenia filarów PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu WE-10.
  4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-11.
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, ustawianie krawężników kamiennych WD-12.
  6. Pielęgnacja betonu, ułożenie podpór pod belki typu T szalowanie poprzecznic – WD-13
  7. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  8. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  9. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  10. Wzmocnienie podłoża kolumny DSM – ME-19.
  11. Wzmocnienie podłoża kolumny DSM – ME-20.
  12. Umocnienie stożków, WD-21
  13. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja płyty betonowej PEg-22.
  14. Wykop pod przepust P-5.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice, S11.
  3. Wykonywanie wodociągu fi 90 w km 412+710 S11.
  4. Kolizja 4 Nn Strugi S11.
  5. Umocnienie skarp, wykonywanie ścieku skarpowego przy WD-21 S11.

 • Tydzień 25 20- 26.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wymiana gruntu pod PD10, oraz wylanie chudego betonu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 pielęgnacja km 408+550-408+800 strona L i P.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozkładanie kruszywa km 403+720-404+050, 403+700-404+000, 403+200-403+300.
  5. Podbudowa z betonu asfaltowego km 411+100-411+200, 410+960-411+000, 410+700-414+000.
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie wykopu rowu (zbiornika odparowującego) km 405+000.
  8. Profilowanie i dogęszczanie pierwszej warstwy nasypu sekcja I, II i III.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych WD-08.
  2. Pielęgnacja betonu, zasypka ławy P3, izolacja ław, zbrojenie fundamentu oraz przyczółka PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu WE-10.
  4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-11.
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe WD-12.
  6. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-14.
  7. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  8. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  9. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  10. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
  11. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice, S11.

 • Tydzień 24 13- 19.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+350-405+550, 402+320-402+650, 407+100-407+770, 407+100-407+300 P, 406+100-406+300 L i P, 403+650-402+880 L.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
  8. Wykonanie warstwy odsączającej 403+500-408+900, 403+870-404+020.
  9. WMS – Warstwa wiążąca km 408+500-408+900.
  10. Podbudowa z betonu asfaltowego – 408+000-408+500P, 408+400-408+900P

  Roboty mostowe:

  1. Układanie desek gzymsowych, cementowanie płyt przejściowych WD-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu, izolacje ław PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu WE-10.
  4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej betonowanie segmentu 1 – PP-11
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3 przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe WD-12.
  6. Szalowanie słupów, zbrojenie słupów
  7. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej betonowanie segmentu 1 PP-14.
  8. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  9. Przygotowywanie podłoża pod UN, zasypka przyczółka WD-17.
  10. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  11. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
  12. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej. PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów –Kromolice

 • Tydzień 23 06- 12.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+090-405+200, 403+860-404+200, 403+800-404+080, 404+450-404+760.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
  8. Rozkładanie kruszywa – 408+600-406+900.
  9. Wykonanie warstwy odsączającej 406+100-406+200, 403+870-404+020, 400+100-400+200.
  10. Wykonywanie podbudowy MMA km 407+770-407+950, 408+100-408+300, 408+450-408+950.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż dylatacji, przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe, montaż desek gzymsowych, rozbirka ustroju nośnego krawężniki płyty przejściowe-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu, izolacje ław PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie WE-10.
  4. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje WD-12.
  5. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1 PP-14.
  6. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  7. Przygotowywanie podłoża pod UN, zasypka przyczółka WD-17.
  8. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  9. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
  10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej. PEg-22.
  11. Zbrojenie szalowanie płyt przejściowych P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Odwodnienie i drenaż S-11.
  3. Wykop pod drenaż opaskowy MCD2 km 0+120-0+600
  4. Roboty ziemne przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 22 30.05- 05.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+550-405+800, 406+350-406+600, 403+700-403+860, 406+600-406+800, 404+380-404+760, 408+850-409+000.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
  8. GWN – 407+100-407+600
  9. Profilowanie i dogęszczanie podłoża w wykopie – 405+950-406+300.
  10. Rozkładanie kruszywa – 411+500-411+700.
  11. Wykonanie warstwy odsączającej 402+230-402+490, 406+150-406+200.
  12. Wykonywanie warstwy wiążącej km 411+220-411+700, 411+220-411+680.

  Roboty mostowe:

  1. Izolacja termozgrzewalna – rozbiórka, betonowanie ścianki zaporowej WD-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie WE-10.
  4. Rozbiórka UN, przygotowanie płyty pod izolacje termozgrzewalną na szerokości kap chodnikowych WD-12.
  5. Deskowanie szalunku ramownicy, układanie zbrojenia PP-14.
  6. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
  7. Deskowanie zbrojenie i Betonowanie oczepu P3, przygotowywanie podłoża pod UN WD-17.
  8. Zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2, rozpoczęcie prac przy murach oporowych WD-18.
  9. Malowanie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych i kap chodnikowych, betonowanie kap  WD-21
  10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  11. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę, izolacja termozgrzewalna, wykonanie warstwy ochronnej P3.
  12. Deskowanie wlotów, betonowanie wlotów wylotów i płyty zespalającej, zbrojenie i betonowanie skrzydeł P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Odwodnienie i drenaż S-11.
  3. Wykop pod drenaż opaskowy 402+000-402+440
  4. Humusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 21 23- 29.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonywanie warstwy nasypu i zagęszczanie km 402+430-402+880, 403+000-403+240, 406+620-407+000, 407+880-408+000, 412+100-412+300.
  2. Wykonanie warstw nasypu – MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6, MCD4/4.
  3. Doprowadzenie podłoża do G1 – 404+200-404+380 j.P, 406+280-406+320 j. L i P.
  4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Odhumusowanie DK 11 Przygodzice 0+000-0+126, 0+000-0+180.
  7. GWN – 406+620-406+900, 407+100-407+600.
  8. Profilowanie i dogęszczanie podłoża w wykopie – 405+950-406+300.
  9. Rozkładanie kruszywa – 411+500-411+700.
  10. Wykonanie podbudowy bitumicznej – 411+220-411+680 s L i P.
  11. Wykonanie warstwy odsączającej 408+610-408+800 s L i P.
  12. Wykonywanie stabilizacji C3/4 pielęgnacja – 408+550-408+800 j.L, 401+270-401+550 j.P
  13. Wymiana drzew i pielęgnacja zieleni – DK25.

  Roboty mostowe:

  1. Izolacja termozgrzewalna – rozbiórka, betonowanie ścianki zaporowej WD-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu PEd-9.
  3. Odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Rozbiórka UN, przygotowanie płyty pod izolacje termozgrzewalną na szerokości kap chodnikowych WD-12.
  5. Deskowanie szalunku ramownicy, układanie zbrojenia PP-14.
  6. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
  7. Deskowanie zbrojenie i Betonowanie oczepu P3, przygotowywanie podłoża pod UN WD-17.
  8. Zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2 WD-18.
  9. Malowanie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych  WD-21
  10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  11. Zasypka przepustu, zbrojenie płyty najazdowej P2.
  12. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę, izolacja termozgrzewalna, wykonanie warstwy ochronnej P3.
  13. Deskowanie wlotów, betonowanie wlotów wylotów i płyty zespalającej P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3. Odwodnienie i drenaż S-11.
  4. Wykop pod drenaż opaskowy 402+000-402+440
  5. Odhumusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 20 16- 22.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 400+000-400+290 j. L i P 400+320-400+600 j.L, 400+800-401+000 j. L i P, 402+080-402+230 j. L i P, 403+000-403+230 j. L, 404+200-404+380 j. P 410+075-410+700 j. L
  2. GWN km 405+500-405+850, 406+620-406+900, 407+100-407+600.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  5. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  6. Odhumusowanie 412+400-412+600
  7. Odhumusowanie – MCDC 0+000-0+200, DK11 Przygodzice 0+000-0+180, DK11 i S11 Przygodzice 0+000-0+126
  8. Wykonywanie warstwy odsączającej  406+320-406+420.
  9. Poszerzenie nasypu 402+600-402+970, 403+000-403+240
  10. Wzmocnienie podłoża 405+830-405+950
  11. Wykonanie wykopu 405+950-406+050
  12. Rozkładanie kruszywa 411+100-411+700
  13. Prace utrzymaniowe i porządkowe S11.

  Roboty mostowe:

  1. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie wnęk po sprężeniu, deskowanie ścianek, rozbiórka ustroju, przygotowanie płyty pod izolację termozgrzewalną WD-8.
  2. Zbrojenie podpór i fundamentu, szalowanie PEd-9.
  3. Odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Iniekcja kanałów, rozdeskowywanie zbrojenia, rozbiórka ustroju nośnego, przygotowanie płyty pod izolację termozgrzewalną WD-12.
  5. Deskowanie szalunku ramownicy PP-14.
  6. Deskowanie poprzecznic i montaż konsol, deskowanie ustroju nośnego WD-15.
  7. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
  8. Zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpory P1, betonowanie korpusu P1, deskowanie i zbrojenie korpusu P3 WD-17.
  9. Wykonywanie podwalin, beton wyrównawczy pod ławę ścian oporowych S1 i S1, zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2 WD-18.
  10. Montaż dylatacji umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych, malowanie betonu WD-21
  11. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  12. Zasypka przepustu P2.
  13. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę P3.
  14. Zbrojenie przepustu, deskowanie wlotów i wylotów P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3. Odwodnienie i drenaż S-11.
  4. Przebudowa urządzeń melioracyjnych 403+500-404+000
  5. Przebudowa urządzeń melioracyjnych Rów D-6.
  6. Odhumusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 19 09-15.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie warstwy nasypu km 401+770-402+080, 402+430-402+880.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 401+270-401+520 j. lewa, 401+520-401+770 j. lewa, 410+600-410+900 j. prawa, 408+800-408+950 j. prawa i lewa, GWN km 407+200-407+500.
  3. GWN – 404+550-404+750  jezdnia lewa, 405+500-405+700, 405+500-405+850, 407+200-407+500.
  4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III.
  6. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB4, MVB6, MCB5, MCB1.
  7. Odhumusowanie drogi dojazdowej – MCD2.
  8. Wymiana gruntu – 412+200-412+320.
  9. Prace utrzymaniowe i porządkowe S11.

  Roboty mostowe:

  1. Przygotowanie do sprężania i sprężanie ustroju nośnego WD-8.
  2. Przygotowanie do sprężania, sprężanie ustroju nośnego betonowanie stref zakotwień WD-12.
  3. Odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Deskowanie i betonowanie płyty dennej fundamentu PP-11.
  5. Deskowanie poprzecznic montaż konsol WD-15.
  6. Deskowanie i betonowanie płyty dennej fundamentu WE-16.
  7. Zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpory P1 WD-17.
  8. Deskowanie słupów, betonowanie słupów i przygotowanie podłoża WD-18.
  9. Montaż dylatacji WD-21.
  10. Deskowanie poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego i zbrojenie ustroju nośnego PEg-22.
  11. Zasypka przepustu P-2.
  12. Zbrojenie płyt przejściowych P-3.
  13. Chudy beton pod płytę przejściową P-4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3. Rozpoczęcie prac przy budowie oświetlenia drogowego S11.

 • Tydzień 18 02-08.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie warstwy odsączającej km 402+008-402+430, 406+100-406+200.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 408+200-408+430, 411+050-411+460, 409+100-409+350.
  3. GWN km 407+200-407+500.
  4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB4, MVB6, MCB5, MCB1.
  7. Odhumusowanie drogi dojazdowej – MCD2.
  8. Roboty wykończeniowe DK25.
  9. Prace utrzymaniowe i porządkowe DK25 i S11.

  Roboty mostowe:

  1. Rozszalowanie wnęk sprężających, przygotowanie do sprężania WD-8.
  2. Przygotowanie do sprężania WD-12.
  3. Wpłukiwanie igłofiltrów, odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Deskowanie i piaskowanie zbrojenia, deskowanie płyty dennej fundamentu PP-11
  5. Montaż belek typu T, deskowanie poprzecznik WD-15.
  6. Deskowanie fundamentów słupów, deskowanie słupów WD-18.
  7. Betonowanie kap chodnikowych WD-21
  8. Zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  9. Betonowanie płyty dennej WE-16.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11,
  3. Rozpoczęcie prac przy budowie oświetlenia drogowego S11 – przejścia poprzeczne S11.

 • Tydzień 17 25.04 – 01.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1.Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-20.
  2.Wykonano warstwę odsączającą, km 408+00-408+100, w rejonie obiektu WD-18, 411+500-411+540, w rejonie obiektu WD-21.
  3.Wykonano warstwy nasypu MCB1, km 402+680-402+825, w rejonie obiektu WE-10.
  4.Wykonano poszerzenie nasypu WE-10.
  5.Wykonano wykop pod WD-15.
  6.Wykonano płytę zabezpieczającą wychodnie iłów, km 402+230-402+380.
  7.Profilowanie nasypu, km 407+100-407+640, w rejonie WE-16.
  8.Wykonano stabilizację, km 407+770-407+850, rejon obiektu WD-17.
  9.Dogęszczono warstwy nasypów na drogach MCB4, MCB5 i MCB6.
  10.Naprawiono drogi serwisowe oraz odwodniono plac budowy – sekcja I, II i III.
  11.Wyprofilowano rowy odwadniające DK-25.
  12.Wbito bariery energochłonne – DK-25 łącznik.
  13.Wykonano nasadzenia – DK-25.

  Roboty mostowe:

  1.Zbrojenie ustroju nośnego oraz betonowanie – obiekt WD-8.
  2.Zbrojenie ustroju nośnego oraz betonowanie – obiekt WD-12.
  3.Betonowanie oczepu na podporze P1 – obiekt WD-15.
  4.Betonowanie kapy chodnikowej wąskiej oraz pielęgnacja betonu – obiekt WD-21.
  5.Ułożenie i zasypanie przepustów – P-1, P-4, P-5, P-6 i P-7.
  6.Betonowanie płyty zespalającej i wylanie chudego betonu – przepust P-3.
  7.Zbrojenie skrzydełek przepustu P-2.
  8.Układanie belek typu T – obiekt PEg-22.
  9.Betonowanie fundamentów P1 i P3 oraz pielęgnacja – obiekt WD-18.

  Roboty branżowe:

  1.Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia w km 407+900 – S11.
  2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 – S11.
  3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej – S11.

 • Tydzień 16 18-24.04.2016r.

  Roboty drogowe:

  1.Profilowanie, dogęszczanie, skarpowanie warstwy nasypu MCB4, MCB5 i MCB6.
  2.Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych sekcje I II i III.
  3.Stabilizacja cementem ¾ ława pod przepust, układanie przepustu – 402+390-402+430 411+750-411+900, 407+640-407+880, 411+750-411+900, 404+230-404+400 407+700-407+800.
  4.GWN km 401+900+402+080, 408+100-408+200, 408+200-408+400, 408+800-409+000, 405+300-405+840, 403+000-403+230, 409+070-409+375 410+475-411-020.
  5.Wykop pod MCB2 km 0+200.
  6.Odhumusowanie MCD ¾ km 2+200 – 2+420 MCB5.
  7.Sypanie pospółki pod warstwę odsączające km 401+500 – 401+750.
  8.Przygotowanie podłoża pod warstwę odsączającą km 402+230 – 402+680 strona L i P.
  9.Nasadzenia – KD25.
  10.Roboty w pasie dzielącym – łącznik DK25.
  11.Wykonanie brewek odwadniających – DK25.
  12.Wprowadzenie SOR – DK25 skrzyżowanie ul Słowackiego, Olsztyńska i Kaliska.

  Roboty mostowe:

  1.Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  2.Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
  3.Betonowanie korek P5 pod oczep oraz zbrojenie podpory P1 – obiekt WD-15.
  4.Chudy beton – obiekt WE-16.
  5.Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
  6.Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22.
  7.Stabilizacja pod przepust – P2.
  8.Szalowanie i układanie zbrojenia ścianki czołowej, beton wyrównawczy pod płytę przejściową P3.

  Roboty branżowe:

  1.Przebudowa kolizji energetycznych 5Sn.
  2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej S11.

 • Tydzień 15 11-17.04.2016r.

  Roboty drogowe:
  1. Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-21.
  2. Wykonano warstwy nasypu MCB1, MCB4, km 404+560-404+760, w rejonie obiektów WD-15 i WD-17, km 402+750- 402+840.
  3. Roboty budowlane przy bajpasie w rejonie obiektu WE-16.
  4. GWN km 411+550-411+930, km 411+500-411+550, km 408+700-409+000, km 409+050-409+375.
  5. Kopanie rowów, profilowanie warstw nasypu, naprawa dróg serwisowych i dojazdowych Sekcja I II i III.
  6. Wykonanie stabilizacji w rejonie obiektu WE-10.
  7. Umacnianie poboczy DD1.
  8. Wykonanie zjazdów indywidualnych DD1.
  9. Uruchomienie sygnalizacji świetlnej DK25.
  10.Wykop na drodze MCB2 strona lewa.
  11.Przygotowanie pod naszadzenia DK25.
  12.Wzmocnienie podłoża km 407+640-407+760, km 408+000-408+100.

  Roboty mostowe:
  1.Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  2.Chudy beton pod fundamenty PEd9.
  3.Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
  4.Beton podkładowy pod oczep oraz zbrojenie podpory P1 obiekt WD-15.
  5.Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
  6.Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22
  7.Wykop pod skrzydła przepustu – P2.
  8.Szalowanie oraz prace ogólnobudowlane przy przepuście P3.

  Roboty branżowe:
  1.Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej
  2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11,
  3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej S11.

 • Tydzień 14 04 – 10.04.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Odhumusowano MCDR, MCB2, MCB4, MCB5, MCB6.
  2. Usypanie GWN. Profilowanie i zagęszczenie – S11 km 405+320 – 405+830, 0+300 – 0+700.
  3. Zagęszczenie drugiej warstwy nasypu S11 km 403+000 – 403+300.
  4. Kopanie i profilowanie rowów Sekcje I, II i III.
  5. Profilowanie wykopu Sekcje I, II i III.
  6. Wzmocnienie podłoża cementem S11 km 407+770 – 407+870, 406+300 – 406+420, 406+320 – 406+500, 0+000 – 0+800.
  7. Wzmocnienie warstwy nasypu wapnem S11 km 404+600 – 404+760.
  8. Poszerzenie nasypu (schodkowanie) – przy obiekcie WE-10.
  9. Stabilizacja nasypu przy obiekcie WE-10 w km 400+500 – 400+600.
  10. Układanie masy AC22P na bajpasie zmian organizacji ruchu ul. Grabowska.
  11. Wykonanie krawężnika na mokro przy obiekcie WD-21.
  12. Czyszczenie nawierzchni pod oznakowanie poziome DK25 oraz skrzyżowanie ul. Kaliskiej i Słowackiego.
  13. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na skrzyżowaniu DD1 i DD2 ułożenie warstwy 0/11 SAM – DK25
  14. Frezowanie drogi DD1, układanie kruszywa 0/31,5 ułożenie masy SMA na DD1.
  15. Frezowanie nawierzchni łącznika DK25 z węzłem S11, rozebranie pasa dzielącego łącznik na DK-25.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  2. Wykonano kolumny DSM na obiekcie PEd9.
  3. Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
  4. Trwa wykonywanie zasypek przyczółków i fundamentów, przygotowywanie podparć pod belki typu T – obiekt WD-15.
  5. Wykonanie murów oporowych oraz chudego betonu pod oczep – obiekt WD-17.
  6. Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
  7. Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22
  8. Deskowanie ścian przepustu, betonowanie przepustu – P2.
  9. Szalowanie oraz prace ogólnobudowlane przy przepuście P3.

  Roboty branżowe:

  1. Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11

 • Tydzień 13 28.03 – 03.04.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Układanie warstwy SMA na drodze krajowej DK25.
  2. Trasowanie i wykonanie oznakowania poziomego na ul. Kaliskiej raz DK25 jezdnia lewa.
  3. Wymiana paneli betonowych ekranu akustycznego z izolacyjnych na pochłaniające DK25.
  4. Wykonanie warstwy SMA na ul. Serwańskiego.
  5. Budowa dojazdu MCBC przy obiekcie WD-21.
  6. Odhumusowanie poprzeczek MCB4 i MCB6.
  7. Usypanie GWN profilowanie i zagęszczenie S11 km 405+320 – 405+830.
  8. Profilowanie podłoży w wykopie S11 km 406+250 – 406+650, 407+750 – 407+950.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonano chudy beton pod ściany czołowe na przepuście P3.
  2. Kontynuowano zbrojenie stalą AII N rusztowanie i deskowanie płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  3. Wykonano kolumny DSM na obiekcie PEd-9.
  4. Kontynuowano zbrojenie stalą AIII N rusztowanie i deskowanie płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-12.
  5. Zabetonowano ciosy podłożyskowe podpór P1 i P5 oraz oczep korpusu podpora P1 na obiekcie WD-13.
  6. Zabetonowano słupy na podporze P4, trwa wykonywanie zasypki fundamentów oraz przyczółka P1.
  7. Kontynuowano wykonywanie zasypki murów oporowych na obiekcie WD-17.
  8. Wykonano zbrojenie ramy przepustu P-2.
  9. Przygotowanie do zbrojenia kap, oraz montaż kotew talerzowych obiekt WD-21.
  10. Montaż podparcia ustroju nośnego obiekt PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.

 • Tydzień 12 21.03 – 27.03.2016r

  Roboty drogowe

  1. W tygodniu 12 w zakresie trasy głównej S-11 przystąpiono do kontynuowania prac związanych z robotami ziemnymi oraz profilowaniem skarp i rowów. Naprawiono drogi serwisowe oraz odwodniono budowę.
  2. W ramach DK-25 były wykonywane prace związane z humusowaniem zieleńców. Trwał dyżur utrzymania tymczasowej organizacji ruchu.
  3. Wykonywane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg dojazdowych – frezowanie nawierzchni, skropienie podbudowy z kruszywa, ułożenie warstwy ścieralnej 8cm.

   

  Roboty mostowe

  W tygodniu 12 wykonano następujące prace:

  1. Obiekt P-2 – wykonano zbrojenie i deskowanie przepustu.
  2. Obiekt WD-8 – wykonano rusztowania i deskowania płyty pomostu.
  3. Obiekt WD-12 – wykonano rusztowania i deskowania płyty pomostu.
  4. Obiekt WD-13- wykonano mury oporowe przy podporach P1 i P3 oraz zbrojenie przyczółka P1 i P5.
  5. Obiekt WD-15 –wykonano zasypki fundamentu P1.
  6. Obiekt WD-18 – Ścięto głowice DSM.
  7. Obiekt PEg-22 – wykonano montaż belek T27 – segment 1 oraz podparć belek T27 segment 2 i 3.

  Roboty branżowe

  1. Zabudowa 6 wpustów – MCBC 0+060-0+280
  2. Przebudowa kolizji teletechnicznych przy ulicy Barycznej.
  3. Regulacja wysokościowa słupków oznaczeniowych telekomunikacyjnych na drodze krajowej DK25.

 • Tydzień 11 14.03 – 20.03.2016r

  Przedstawiamy tygodniowy plan robót w tygodniu 11 2016r.

  Screen Shot 2016-04-01 at 04.00.40

 • Tydzień 10 07.03 – 13.03.2016r

  Screen Shot 2016-04-01 at 04.02.59

 • Aktualności Luty 2016r.

  Roboty mostowe

  W lutym 2016 r. wykonano następujące prace:

  – Obiekt WD-8 – zakończono wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3. Wykonano beton podkładowy pod oczep podpór P1 i P3 oraz zabetonowano oczep na podporze P1.
  – Obiekt WD-12 – zabetonowano ciosy pod łożyskowe oraz zabetonowano łożyska podpór P-1 i P-3. Rozpoczęto wykonywanie rusztowania i deskowania płyty pomostu.
  – Obiekt WD-15 – rozpoczęto zbrojenie fundamentów podpór P1 i P5.
  – Obiekt WD-17- trwa wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
  – Obiekt WD-21 – zakończono zasypki zaprzyczółkowe, wykonano beton podkładowy i zabetonowano płyty przejściowe podpór P1 i P5. Zabetonowano podwaliny stożków przy podporach P1 i P5, trwa formowanie stożków.
  – Obiekt PE/g-22 – zakończono betonowanie wszystkich fundamentów podpór P1, P2 i P3, zabetonowano słupy podpór P1 i P3 oraz P2 (segment PL2 i PS2), zabetonowano oczepy podpór P1 (segment PL1 i PS1) oraz P3 (segment PL3).
  – Obiekt P-2 – wykonano wykop, oraz wykonano beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu. Trwa zbrojenie płyty dennej części przelotowej.
  – Obiekt P-3 – zmontowano elementy prefabrykowane przepustu.
  – Obiekt P-4 – zmontowano elementy prefabrykowane przepustu.

  Roboty drogowe

  – W miesiącu lutym w zakresie trasy głównej S-11 przystąpiono do kontynuowania prac związanych z robotami ziemnymi oraz profilowaniem skarp i rowów.
  – W ramach DK-25 były wykonywane prace związane z profilowaniem i humusowaniem oraz umocnieniem rowów. Przystąpiono do wykonywania montażu barier energochłonnych oraz oznakowania pionowego docelowego. Wykonano obrukowanie wysp dzielących.
  – Wykonywane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg dojazdowych oraz tymczasowego oznakowania.

 • Tydzień 9 29.02 – 06.03.2016r

  Tygodniowy postęp robót – tydzień 9 (29.02 – 05.03. 2016r.)
  Opis Lokalizacja
  ROBOTY DROGOWE
  Wykop Sekcja III 411+800-411+940 strona lewa
  Odwodnienie Wykopów i profilowanie rowów S11-sekcja I,II,II
  Naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II oraz III w km 410+000-411+500
  Wożenie materiału na drogę serwisową Dojazd do WD 12
  Montaż oznakowania Stałej Organizacji Ruchu DK 25
  ROBOTY MOSTOWE
  Montaż podparć ustroju nosnego, deskowanie i betonowanie oczepu przyczółka P3-beton C30/37 WD-8
  Montaż oraz układanie ramek pod ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego, zasypanie przyczółka P1 WD-12
  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu P1-beton c30/37 WD-15
  Wykonanie murów, oporowych zasypka fundamentów WD-17
  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów- podpora P2 segment III beton C35/45, betonowanie ciosów podpora P3 segment II beton C30/37,betonowanie przyczółków podpora P1i P3 segment III zasypka fundamentów. Montowanie podparcia ustroju nośnego. Pe-22
  ROBOTY BRANŻOWE
  Przebudowa kolizji teletechnicznych ul. Nowa Krępa i ul. Baryczna
  Przebudowa kolizji energetycznych 7,8,9 SN wraz z demontażem S11

 • Aktualności Styczeń 2016r.

  Roboty mostowe:

  W styczniu 2016 r. wykonano następujące prace:

  Obiekt WD-8 – kontynuowano wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
  Obiekt WD-12 – zabetonowano oczepy (etap I) podpór P-1 i P-3.
  Obiekt WD-15 – wykonano dodatkowe kolumny DSM na podporach P1-P5.
  Obiekt WD-17- rozpoczęto wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
  Obiekt WD-21 – trwa pielęgnacja betonu płyty pomostu.
  Obiekt PE/g-22 – wykonano wykopy pod podpory P1-P3, wykonano betony podkładowe na podporach P1-P3, zazbrojono i zabetonowano fundamenty podpór P1 i P3 (sekcje I i III).
  Obiekt P-3 – wykonano wykop oraz beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu
  Obiekt P-4 – wykonano wykop oraz beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu.

 • Aktualności Listopad 2015r.

  Roboty drogowe.

  W listopadzie 2015r. w zakresie trasy ciągu głównego S11 prowadzono roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywaniem wykopów wraz z wbudowaniem materiału w warstwy nasypu, budową nasypów z gruntu dowiezionego. Przystąpiono do wykonywania zabezpieczenia wychodni iłów. Wykonano materac geotekstylny i jest kontynuowane wykonywanie nasypu przeciążeniowego w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego.

  Na drodze DK25 nitka lewa wykonano warstwę wiążącą z BA, kontynuowano prace związane z wykonywaniem drenokolektora w pasie rozdziału. Przystąpiono do wykonywania umocnienia rowów wraz z profilowaniem i humusowaniem. Wykonywane są roboty brukarskie.

  Roboty mostowe.

  W listopadzie wykonano następujące prace:

  • przy obiekcie WD-8- zabetonowano słupy przy podporze P3 oraz fundamenty pod ściany oporowe przy podporach P1 i P3.
  • przy obiekcie WD-12- trwają prace związane z wykonywaniem ścian oporowych przy przyczółkach P1 i P3.
  • przy obiekcie WD-13- zabetonowano słupy przy podporach P1, P5.
  • przy obiekcie WD-17- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3 oraz słupy przy podporze P2.
  • przy obiekcie WD-21- zabetonowano oczepy przyczółków P1 i P5, wykonano montaż belek typu T

   

 • Aktualności Grudzień 2015r.

  Roboty drogowe

  W grudniu 2015r. w zakresie trasy głównej S11 kontynuowano roboty ziemne wraz z profilowaniem skarp i rowów odwadniających. Wykonano zabezpieczenie wychodni iłów w km 404+020 – 404+200 oraz nasyp przeciążeniowy w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego.

  W ramach prac wykonywanych na drodze DK 25 wykonywano drenokolektor w pasie rozdziału, kontynuowano profilowanie rowów wraz z humusowaniem i umocnieniem rowów. Wykonano warstwę ścieralną z SMA na jezdni prawej oraz jezdni lewej z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Serwańskiego. Kontynuowano roboty brukarskie i przystąpiono do wykonywania ekranu akustycznego wzdłuż ogródków działkowych.

  Roboty mostowe

  W grudniu 2015 r. wykonano następujące prace:

  • Obiekt WD-8 – zabetonowano podwaliny murów oporowych przy podporach P-1 i P-3, oraz rozpoczęto wykonywanie tych murów.
  • Obiekt WD-12 – zakończono prace związane z wykonywaniem ścian oporowych przy przyczółkach P1 i P3 (bez gzymsów), wykonano beton podkładowy pod oczepy przyczółków P-1 i P-3.
  • Obiekt WD-13 – wykonywane są roboty zasypkowe fundamentów.
  • Obiekt PP-14 – zabetonowano płytę denną sekcja 1 i 2.
  • Obiekt WD-17- zabetonowano słupy przy podporze P1 i P-3, oraz wykonano podwaliny murów oporowych.
  • Obiekt WD-21 – wykonano montaż belek typu T, oraz zazbrojono i zabetonowano płytę pomostu.
  • Obiekt PE/g-22 – rozpoczęto wykonywanie wykopów.

   

   

 • Aktualności Październik 2015r.

  W październiku 2015 r. wykonano następujące prace:

  – przy obiekcie WD-8- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, oraz słupy przy podporach P1 i P2.

  – przy obiekcie WD-12- zabetonowano słupy przy podporach P1, P2 i P3.

  – przy obiekcie WD-13- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, P4.

  – przy obiekcie WD-21- zabetonowano słupy przy podporach P2, P3, P4, P5.

 • Aktualności 15.05.2015

  Trwają prace związane z rozbiórką gospodarstw będących w ciągu drogi S11, a także budową wytwórni mas bitumicznych. W dalszym ciągu na drodze DK25 prowadzone są prace archeologiczne. Zakończono ustawianie dodatkowych płotków herpetologicznych. Zaakceptowane przez Nadzór zostały cztery koncepcje rozwiązań projektowych dla obiektów mostowych i projekt wykonawczy dla drogi DK25 w zakresie robót ziemnych.

 • Aktualności 16 tydzień

  Realizowane są prace związane z budową wytwórni mas bitumicznych, w ubiegłym tygodniu zostały zabetonowane fundamenty. Na drodze DK25 i drogach serwisowych prowadzone są prace archeologiczne. W dalszym ciągu trwa usuwanie i wywożenie humusu, ponadto trwają prace projektowe związane z optymalizacją inwestycji.

 • Aktualności 03 04 2015

  W 18 tygodniu nadal trwa ustawianie tymczasowych płotków herpetologicznych, obecnie ustawione jest około 2 km ogrodzeń. Zakończono wywożenie karpin z pasa drogi S11. W dalszym ciągu trwa usuwanie humusu z dróg serwisowych, a także wywożenie humusu i wyciętych drzew z DK25.

 • Aktualności 30.03.2015r.

  15-ego marca zakończył się okres zimowy dla Wykonawcy. Trwają prace związane z usuwaniem humusu w miejscach dróg serwisowych, karczowaniem drzew i wywożeniem karpin. Rozpoczęto wykonywanie tymczasowych płotków herpetologicznych dla małych zwierząt, ponadto rozpoczęto przebudowę linii energetycznej 400 kV Rogowiec-Trębaczew w km drogi S11 404+000.