Roboty mostowe

W lutym 2016 r. wykonano następujące prace:

– Obiekt WD-8 – zakończono wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3. Wykonano beton podkładowy pod oczep podpór P1 i P3 oraz zabetonowano oczep na podporze P1.
– Obiekt WD-12 – zabetonowano ciosy pod łożyskowe oraz zabetonowano łożyska podpór P-1 i P-3. Rozpoczęto wykonywanie rusztowania i deskowania płyty pomostu.
– Obiekt WD-15 – rozpoczęto zbrojenie fundamentów podpór P1 i P5.
– Obiekt WD-17- trwa wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
– Obiekt WD-21 – zakończono zasypki zaprzyczółkowe, wykonano beton podkładowy i zabetonowano płyty przejściowe podpór P1 i P5. Zabetonowano podwaliny stożków przy podporach P1 i P5, trwa formowanie stożków.
– Obiekt PE/g-22 – zakończono betonowanie wszystkich fundamentów podpór P1, P2 i P3, zabetonowano słupy podpór P1 i P3 oraz P2 (segment PL2 i PS2), zabetonowano oczepy podpór P1 (segment PL1 i PS1) oraz P3 (segment PL3).
– Obiekt P-2 – wykonano wykop, oraz wykonano beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu. Trwa zbrojenie płyty dennej części przelotowej.
– Obiekt P-3 – zmontowano elementy prefabrykowane przepustu.
– Obiekt P-4 – zmontowano elementy prefabrykowane przepustu.

Roboty drogowe

– W miesiącu lutym w zakresie trasy głównej S-11 przystąpiono do kontynuowania prac związanych z robotami ziemnymi oraz profilowaniem skarp i rowów.
– W ramach DK-25 były wykonywane prace związane z profilowaniem i humusowaniem oraz umocnieniem rowów. Przystąpiono do wykonywania montażu barier energochłonnych oraz oznakowania pionowego docelowego. Wykonano obrukowanie wysp dzielących.
– Wykonywane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg dojazdowych oraz tymczasowego oznakowania.

10 922 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *