Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
 2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
 3. Obrukowanie przepustów – S11.
 4. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 5. Podbudowa 0/45 – 412+050-412+500.
 6. Podbudowa 0/31,5 – MCD4/5 – zjazd parking.
 7. Podbudowa WMS i wiążąca – 412+050-412+500L, 412+050-412+500P.
 8. Przepusty i rowy – DK 11 Przygodzice.
 9. Ściek korytkowy – sekcja 1.
 10. Warstwa ścieralna – MC00 i MCDI.
 11. Rozbiórka DK 11 Przygodzice – S11 – DK11.
 12. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648.
 13. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
 14. Profilowanie pasa rozdziału – Sekcje 1,2,3.

Roboty mostowe:

 1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
 2. Pompowanie wody, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł, pielęgnacja betonu, izolacja cienka – PP-7a.
 3. Montaż krawężników na skrzydłach, warstwa wyrównawcza pod kapy na skrzydłach podpora P1, zbrojenie kap – WE-10.
 4. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwaliny – WD-15.
 5. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-17.
 6. Pielęgnacja betonu, profilowanie stożków, betonowanie podwaliny stożków – WD-18
 7. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu P2, deskowanie korpusu P1, betonowanie korpusu P1 serwisówka – ME-19.
 8. Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 , betonowanie korpusu P2 serwisówka Katowice, pielęgnacja betonu – ME-20.
 9. Zbrojenie i szalowanie ramy serwisówka, wykonanie warstwy wyrównawczej pod skrzydła i ciąg głowny – P6.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.

5 831 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *