Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
 2. Obrukowanie przepustów – S11.
 3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 4. Warstwa wiążąca SMA na obiektach WD-13 i WD-15.
 5. Ułożenie chodnika MCB5.
 6. Wykonanie nasypu MCDC –MCDS.
 7. Układanie krawężnika – DK 11 Przygodzice.
 8. Warstwa wiążąca – WMS przy WE-10 oraz DK 11 – Przygodzice.
 9. Warstwa ścieralna – MCDC
 10. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 11. Stabilizacja C1,5/2 – MCD3/4 i MCDS.
 12. Montaż barier stalowych – S11 i obiekty inżynierskie.
 13. Układanie kruszywa 0-31,5 – MCD3/4 i MCDS.

Roboty mostowe:

 1. Odwodnienie wykopu – P1.
 2. Pompowanie wody, pielęgnacja betonu, izolacja cienka zasypka konstrukcji, betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej – PP-7a.
 3. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – Ped-9
 4. Pielęgnacja betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – WE-10.
 5. Betonowanie podwalin stożka – WD-13.
 6. Betonowanie podwalin stożka – WD-15.
 7. Umocnienie stożków, przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie – WD-18
 8. Pielęgnacja betonu, wykonanie podparcia pod belki typu T, montaż łożysk, montaż belek typu T – ME-19.
 9. Pielęgnacja betonu, montaż łożysk, wykonanie podparcia pod belki typu T – ME-20.
 10. szalowanie skrzydeł betonowanie skrzydeł S3 i S4– P6.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.

5 460 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *