Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Obrukowanie przepustów – S11.
 3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Wykonanie poboczy – 411+050-412+600LP.
 6. Frezowanie nawierzchni – DK 11 – Katowice.
 7. Warstwa wiążąca – MCBA
 8. Warstwa technologiczna C1,5/2 MC00.
 9. Warstwa ścieralna SMA – 406+680-407+700P, 407+700-408+840, 409+400-410+400P.
 10. Ułożenie chodnika MCB5.
 11. Wykop – DK11 Katowice.

Roboty mostowe:

 1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów – P1.
 2. Izolacja z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników kamiennych, izolacja cienka płyt przejściowych, szalowanie podwalin stożków, betonowanie podwalin stożków – PP-7a.
 3. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ułożenie asfaltu twardolanego – Ped-9
 4. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ułożenie asfaltu twardolanego, szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin – WE-10.
 5. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-12
 6. Przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków, próbne obciążenie obiektu – WD-13.
 7. Przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków, próbne obciążenie obiektu , malowanie obiektu – WD-15.
 8. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
 9. Przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie, przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, próbne obciążenie obiektu – WD-18
 10. Deskowanie ustroju, zbrojenie poprzecznic – ME-19.
 11. Umocnienie koryta rzeki, szalowanie poprzecznic – ME-20.
 12. Betonowanie skrzydeł, pielęgnacja betonu, izolacja cienka płyt przejściowych, izolacja ramy przepustu, zasypka przepustu, wykonanie drenażu– P6.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Montaż oświetlenia – S11.

5 285 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *