Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Obrukowanie przepustów – S11.
 3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Wykop – DK11 Katowice.
 6. Warstwa ścieralna SMA – MCD3/4 w km 2+420-20+528, MCDS 0+000-0+129, S11 606+000-406+300L, MCD8.
 7. Ułożenie podbudowy z kruszywa – MC00
 8. Wykonanie rowu szczelnego i umocnienie – MCD2.
 9. Chodnik – WD-12.
 10. Warstwa odsączająca – DK-11 Katowice.
 11. Nawierzchnia z kruszywa – MCDD.

Roboty mostowe:

 1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów – P1.
 2. Profilowanie stożków – PP-7a.
 3. Szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin P1 – WE-10.
 4. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-11.
 5. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż barier na obiekcie – WD-12
 6. Umocnienie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, profilowanie stożków – WD-13.
 7. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-14.
 8. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż schodów skarpowych WD-15.
 9. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – WE-16.
 10. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
 11. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic– WD-18
 12. Deskowanie ustroju, zbrojenie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju, pielęgnacja betonu, umocnienie koryta rzeki, betonowanie ławy fundamentowej muru oporowego , betonowanie skrzydła P1 – ME-19.
 13. Umocnienie koryta rzeki, szalowanie poprzecznic, deskowanie i zbrojenie płyty ustroju – ME-20.
 14. Izolacja cienka ramy przepustu, zasypka przepust, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowch– P6.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Roboty przygotowawcze w zakresie oznakowania pionowego – S11.

5 127 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *