Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Obrukowanie przepustów – S11.
 3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
 6. Warstwa ścieralna SMA – 407+500-408+800L, 409+250-410+300L.
 7. Chodnik – WD-12 i WD-13.
 8. Stabilizacja DK-11 Katowice – 0+100-0+299P, 411+690-411+705LP, 411+715-411+730LP.
 9. Nasadzenia – S11.

Roboty mostowe:

 1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów, betonowanie wlotu i wylotu – P1.
 2. Profilowanie stożków – PP-7a.
 3. Szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin – WE-10.
 4. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie, zabezpieczenie antykozyjne – PP-11.
 5. Montaż barier na obiekcie, montaż balustrad – WD-12
 6. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, profilowanie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-13.
 7. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-14.
 8. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier WD-15.
 9. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne – WE-16.
 10. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
 11. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic– WD-18
 12. Deskowanie ustroju, betonowanie płyty ustroju, pielęgnacja betonu, umocnienie koryta rzeki, zasypka przyczółka, betonowanie skrzydła P1– ME-19.
 13. Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty ustroju kierunek Poznań – ME-20.
 14. Warstwa wyrównawcza ścian S2-S5, szalowanie oczepu, zabezpieczenie antykoozyjne – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.

4 972 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *