Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 3. Obrukowanie przepustów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
 6. Chodnik – WD-12.
 7. Podbudowa WMS – P-6, DK-11 Katowice.
 8. Układanie ścieku korytkowego.
 9. Nasadzenia – S11.

Roboty mostowe:

 1. Szalowanie skrzydeł, warstwa wyrównawcza pod skrzydła, betonowanie wlotu skrzydła i ław fundamentowych, pielęgnacja betonu – P1.
 2. Wykonanie asfaltu twardolanego – PP-7a.
 3. Wykonanie asfaltu twardolanego – Ped-9
 4. Profilowanie stożków, montaż schodów. – WE-10.
 5. Profilowanie stożków – WD-13.
 6. Umocnienie stożków, montaż barier, wykonanie nawierzchni z żywic na chodnikach, montaż balustrad i barier WD-15.
 7. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier– WD-17.
 8. Zasypka przyczółka, umocnienie koryta rzeki, rozszalowanie ustroju, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt– ME-19.
 9. Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty ustroju – ME-20.
 10. Szalowanie skrzydeł, wykonanie asfaltu twardolanego – P6.
 11. Szalowanie i zbrojenie gzymsów murów oporowych, betonowanie gzymsów – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
 5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

4 841 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *