Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 3. Obrukowanie przepustów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Układanie SMA – km 402+400-403+450, 402+400-403+450P, 401+230-401+850P, 401+850-403+800.
 6. Chodnik budowy – DK11.
 7. Nasadzenia – S11.
 8. Ściek korytkowy pod WD-17.
 9. Oznakowanie pionowe – WD-18.

Roboty mostowe:

 1. Betonowanie płyt przejściowych, wykonanie betonu ochronnego, zabezpieczenia antykorozyjne.– P1.
 2. Montaż desek gzymsowych, umocnienie stożków – PP-7a.
 3. Zabezpieczenie antykorozyjne – Ped-9.
 4. Układanie warstwy ścieralnej, wykonanie schodów skarpowych – WE-10.
 5. Układanie żywic na kapach – PP-11.
 6. Montaż barier, balustrad i schodów skarpowych – WD-13.
 7. Układanie żywic na kapach – PP-14.
 8. Montaż barier WD-15.
 9. Przygotowanie murów oporowych z gruntu zbrojonego na podporach P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych podpora P2, betonowanie płyt przejściowych serwisówka, deskowanie gzymsu muru oporowego – ME-19.
 10. Wykonanie drenażu odwodnieniowego, montaż desek gzymsowych, demontaż rusztowania podparcia belki ustroju, wykonanie fundamentów murów oporowych, zbrojenie płyt przejściowych – ME-20.
 11. Wykonywanie podwalin pod stożki podpora P3, oraz gzymsów muru oporowego. PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
 5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

4 346 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *