Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 3. Obrukowanie przepustów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Układanie SMA – km 405+000-406+000, 400+290-400+340P, DK11 Katowice 0+032-299,56L, 412+000-412+600, MCBE, MCBC, Rondo Ostrów.
 6. Chodnik DK11.
 7. Oznakowanie pionowe – WD-18.
 8. Roboty brukarskie kostka na wyspach dzielących.
 9. Nasadzenia – S11.

Roboty mostowe:

 1. Zabezpieczenie antykorozyjne – P1.
 2. Układanie żywic na kapach – PP-7a.
 3. Montaż urządzeń dylatacyjnych – PEd-9
 4. Umocnienie stożków, WE-10.
 5. Układanie żywic na kapach, prace porządkowe – PP-11.
 6. Układanie żywic na kapach, prace porządkowe – PP-14.
 7. Deskowanie pod gzyms muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych – ME-19.
 8. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych – ME-20.
 9. Zabezpieczenie antykorozyjne – P6.
 10. Wykonywanie umocnień stożków – Peg-22

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
 5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

4 074 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *