Roboty drogowe:

Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

Profilowanie i umocnienie rowów – S11..

Koszenie terenów zielonych – S11.

Roboty porządkowe – S11.

Nasadzenia zieleni – S11.

Roboty mostowe:

Roboty porządkowe – wszystkie obiekty.

Roboty branżowe:

Montaż ogrodzenia drogowego napinanie siatki – S11.

Montaż barier stalowych– S11.

Konserwacja rowów melioracyjnych – S11.

Prace wykończeniowe i porządkowe – S11.

1 300 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *