Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P, 411+220-411+600, 4070+100-407+700.

  6. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

  7. Wykop rowu – zjazd na parking, WD-13(MCB5), WD-15 (MCB6), 407+400-407+500L, MCD2 0+300-0+450, 401+770-401+850P.

  8. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, pierścień ronda, zabudowa wpustów.

  9. Warstwa ścieralna MCDF.

  10. Warstwa podbudowy 402+850-402+950 L+P.

Roboty mostowe:

  1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

  2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

  3. Rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, zasypka przyczółka P1, betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1, wykonanie warstwy wyrównawczej P1, zbrojenie płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni pod izolacje z papy – WE-10.

  4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy chodnikowej, zbrojenie podwaliny stożka P1 WD-13.

  6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

  7. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap, betnowanie kapy na dojazdach, betonowanie podwalin stożka P1 WD-15

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego, zbrojenie podwaliny stożka P3 – WD-17.

  9. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych WD-18.

  10. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

  11. Zbrojenie i szalowanie fundamentów – ME-20.

  12. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

  13. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych, zbrojenie płyty dennej przepustu kierunek Poznań, betonowanie płyty dennej kierunek Katowice, zbrojenie płyty dennej droga. – P6

Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

7 465 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *