Roboty drogowe:

 1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
 2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
 3. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11.
 4. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych, odwodnienie placu budowy – S11.

Roboty mostowe:

 1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2– PP-7a.
 2. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwalin stożka, pielęgnacja betonu – WD-15.
 3. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
 4. Zbrojenie skrzydeł korpusu P1, betonowanie korpusu kier. Katowice, pielęgnacja betonu– ME-19.
 5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 – ME-20.
 6. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Utrzymanie zimowe – S11.
 2. Montaż ogrodzenia – S11.

6 279 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *