Roboty drogowe:

 1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
 2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
 3. Obrukowanie przepustów – S11.
 4. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 5. Układanie krawężników, obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11.
 6. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
 7. Rozbiórka DK 11 – Strugi.
 8. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648.

Roboty mostowe:

 1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
 2. Pompowanie wody, szalowanie skrzydeł, betonowanie segmentu 2, pielęgnacja betonu – PP-7a.
 3. Montaż krawężników na skrzydłach, warstwa wyrównawcza pod kapy na skrzydłach podpora P1.
 4. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwaliny – WD-15.
 5. Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru oporowego S1, montaż desek gzymsowych, deskowanie podwaliny stożka, betonowanie podwaliny stożka, pielęgnacja betonu – WD-18
 6. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2 kierunek Poznań, pielęgnacja betonu – ME-19.
 7. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 Katowice , szalowanie korpusu P2, pielęgnacja betonu – ME-20.

Roboty branżowe:

 1. Utrzymanie zimowe – S11.
 2. Montaż ogrodzenia – S11.
 3. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
 4. Regulacja pokryw studzienek teletechnicznych – S11.

23 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *