Tygodniowy postęp robót – tydzień 9 (29.02 – 05.03. 2016r.)
Opis Lokalizacja
ROBOTY DROGOWE
Wykop Sekcja III 411+800-411+940 strona lewa
Odwodnienie Wykopów i profilowanie rowów S11-sekcja I,II,II
Naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II oraz III w km 410+000-411+500
Wożenie materiału na drogę serwisową Dojazd do WD 12
Montaż oznakowania Stałej Organizacji Ruchu DK 25
ROBOTY MOSTOWE
Montaż podparć ustroju nosnego, deskowanie i betonowanie oczepu przyczółka P3-beton C30/37 WD-8
Montaż oraz układanie ramek pod ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego, zasypanie przyczółka P1 WD-12
Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu P1-beton c30/37 WD-15
Wykonanie murów, oporowych zasypka fundamentów WD-17
Zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów- podpora P2 segment III beton C35/45, betonowanie ciosów podpora P3 segment II beton C30/37,betonowanie przyczółków podpora P1i P3 segment III zasypka fundamentów. Montowanie podparcia ustroju nośnego. Pe-22
ROBOTY BRANŻOWE
Przebudowa kolizji teletechnicznych ul. Nowa Krępa i ul. Baryczna
Przebudowa kolizji energetycznych 7,8,9 SN wraz z demontażem S11
10 874 odwiedzin od dnia publikacji