• Aktualności Tydzień 16 17.04-23.04.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Obrukowanie przepustów – S11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.

  więcej

 • Aktualności Tydzień 15 10.04-16.04.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.

  więcej

 • Aktualności Tydzień 14 03.04-09.04.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Wykop – DK11 Katowice. Warstwa ścieralna SMA –

  więcej

 • Aktualności Tydzień 13 27.03 – 02.04.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Wykonanie poboczy – 411+050-412+600LP. Frezowanie nawierzchni – DK

  więcej

 • Aktualności Tydzień 12 20.03-26.03.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Warstwa wiążąca SMA na obiektach WD-13 i WD-15. Ułożenie chodnika MCB5. Wykonanie nasypu MCDC –MCDS. Układanie krawężnika –

  więcej

 • Aktualności Tydzień 11 13.03-19.03.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Murek oporowych przy WE-10 – S11. Warstwa wiążąca – 412+300-412+600P, 412+300-412+600L łącznica węzeł DK 11 Przygodzice. Rozbiórka DK

  więcej

 • Aktualności Tydzień 10 06.03-12.03.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Podbudowa 0/45 – 412+050-412+500. Podbudowa 0/31,5 – MCD4/5 – zjazd parking. Podbudowa WMS

  więcej

 • Aktualności Tydzień 9 27.02-05.03.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Układanie krawężników, obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg

  więcej

 • Aktualności Tydzień 8 – 20.02-26.02.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11. Obrukowanie skarp rowów, roboty zimowe, profilowanie rowów, obrukowanie przepustów – S11. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych

  więcej

 • Aktualności Tydzień 7 13.02-19.02.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych, odwodnienie placu budowy – S11. Roboty mostowe: Szalowanie i zbrojenie konstrukcji

  więcej

12345...