• Aktulaności Tydzień 6 06.02-12.02.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11. Roboty mostowe: Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2, wykop

  więcej

 • Aktualności Tydzień 5 30.01-05.02.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Obrukowanie skarp rowów – S11. Humusowanie – S11. Roboty mostowe: Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 1 i 2 – PP-7a. Betonowanie kap chodnikowych, pielęgnacja

  więcej

 • Aktualności Tydzień 4 23.01-29.01.2017

   

  Roboty drogowe: Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Humusowanie – S11. Roboty mostowe: Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 1 i 2 – PP-7a. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych,

  więcej

 • Tydzień 3 16.01-22.01.2017

   

  Roboty drogowe: Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Roboty mostowe: Dodatkowe zasilanie, dodatkowa ochrona, organizacja zaplecza, szalowanie konstrukcji – PP-7a. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych

  więcej

 • Tydzień 2 09.01-15.01.2017

   

  Roboty drogowe: Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Roboty mostowe: Dodatkowe zasilanie, dodatkowa ochrona, organizacja zaplecza – PP-7a. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  więcej

 • Tydzień 1 02-08.01.2017

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie skarp, rowów – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Umocnienie poboczy – S11. Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg – S11 i

  więcej

 • Tydzień 52 26.12.2016-01.01.2017

   

  Ze względu  na przerwę świąteczną roboty nie były prowadzone.

 • Tydzień 51 19-25.12.2016

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11 Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie skarp, rowów – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Umocnienie poboczy – S11. Montaż oznakowania pionowego – S11 i obiekty inżynierskie.

  więcej

 • Tydzień 50 12-18.12.2016

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów – S11 Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie skarp, rowów – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, chodnik MCB3 MCB8, zabudowa wpustów, pierścienie na rondach.

  więcej

 • Tydzień 49 5-11.12.2016

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów – S11 Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie skarp, rowów – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P, 411+220-411+600, 4070+100-407+700. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

  więcej

...23456...