• Aktualności Styczeń 2016r.

   

  Roboty mostowe: W styczniu 2016 r. wykonano następujące prace: Obiekt WD-8 – kontynuowano wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3. Obiekt WD-12 – zabetonowano oczepy (etap I) podpór P-1 i P-3. Obiekt WD-15 – wykonano dodatkowe kolumny DSM

  więcej

 • Aktualności Listopad 2015r.

   

  Roboty drogowe. W listopadzie 2015r. w zakresie trasy ciągu głównego S11 prowadzono roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywaniem wykopów wraz z wbudowaniem materiału w warstwy nasypu, budową nasypów z gruntu dowiezionego. Przystąpiono do wykonywania zabezpieczenia wychodni iłów. Wykonano

  więcej

 • Aktualności Grudzień 2015r.

   

  Roboty drogowe W grudniu 2015r. w zakresie trasy głównej S11 kontynuowano roboty ziemne wraz z profilowaniem skarp i rowów odwadniających. Wykonano zabezpieczenie wychodni iłów w km 404+020 – 404+200 oraz nasyp przeciążeniowy w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego. W ramach

  więcej

 • Aktualności Październik 2015r.

   

  W październiku 2015 r. wykonano następujące prace: – przy obiekcie WD-8- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, oraz słupy przy podporach P1 i P2. – przy obiekcie WD-12- zabetonowano słupy przy podporach P1, P2 i P3. –

  więcej

 • Aktualności 15.05.2015

   

  Trwają prace związane z rozbiórką gospodarstw będących w ciągu drogi S11, a także budową wytwórni mas bitumicznych. W dalszym ciągu na drodze DK25 prowadzone są prace archeologiczne. Zakończono ustawianie dodatkowych płotków herpetologicznych. Zaakceptowane przez Nadzór zostały cztery koncepcje rozwiązań

  więcej

 • Aktualności 16 tydzień

   

  Realizowane są prace związane z budową wytwórni mas bitumicznych, w ubiegłym tygodniu zostały zabetonowane fundamenty. Na drodze DK25 i drogach serwisowych prowadzone są prace archeologiczne. W dalszym ciągu trwa usuwanie i wywożenie humusu, ponadto trwają prace projektowe związane z

  więcej

 • Aktualności 03 04 2015

   

  W 18 tygodniu nadal trwa ustawianie tymczasowych płotków herpetologicznych, obecnie ustawione jest około 2 km ogrodzeń. Zakończono wywożenie karpin z pasa drogi S11. W dalszym ciągu trwa usuwanie humusu z dróg serwisowych, a także wywożenie humusu i wyciętych drzew

  więcej

 • Aktualności 30.03.2015r.

   

  15-ego marca zakończył się okres zimowy dla Wykonawcy. Trwają prace związane z usuwaniem humusu w miejscach dróg serwisowych, karczowaniem drzew i wywożeniem karpin. Rozpoczęto wykonywanie tymczasowych płotków herpetologicznych dla małych zwierząt, ponadto rozpoczęto przebudowę linii energetycznej 400 kV Rogowiec-Trębaczew

  więcej

...56789