• Aktualności Tydzień 9 – 27.02-05.03.2017

   

  Roboty drogowe: Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11. Utrzymanie organizacji ruchu – S11. Obrukowanie przepustów – S11. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11. Układanie krawężników, obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg

  więcej

 • 16-22 stycznia 2017

   
  #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ Zagęszczanie gruntu

  więcej

 • Tydzień 47 21-27.11 2016

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów – S11 Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie skarp, rowów – S11. Odwodnienie placu budowy – S11. Kopanie i profilowanie – MCD1, MCD4/4. Krawężnik – MCB5, MCB6, MCD1. Warstwa wiążąca AC16

  więcej

 • Tydzień 11 14.03 – 20.03.2016r

   

  Przedstawiamy tygodniowy plan robót w tygodniu 11 2016r.

 • Aktualności Luty 2016r.

   

  Roboty mostowe W lutym 2016 r. wykonano następujące prace: – Obiekt WD-8 – zakończono wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3. Wykonano beton podkładowy pod oczep podpór P1 i P3 oraz zabetonowano oczep na podporze P1. – Obiekt

  więcej

 • Tydzień 9 29.02 – 06.03.2016r

   

  Tygodniowy postęp robót – tydzień 9 (29.02 – 05.03. 2016r.) Opis Lokalizacja ROBOTY DROGOWE Wykop Sekcja III 411+800-411+940 strona lewa Odwodnienie Wykopów i profilowanie rowów S11-sekcja I,II,II Naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II oraz III w km 410+000-411+500 Wożenie

  więcej

 • Aktualności Styczeń 2016r.

   

  Roboty mostowe: W styczniu 2016 r. wykonano następujące prace: Obiekt WD-8 – kontynuowano wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3. Obiekt WD-12 – zabetonowano oczepy (etap I) podpór P-1 i P-3. Obiekt WD-15 – wykonano dodatkowe kolumny DSM

  więcej

 • Aktualności Listopad 2015r.

   

  Roboty drogowe. W listopadzie 2015r. w zakresie trasy ciągu głównego S11 prowadzono roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywaniem wykopów wraz z wbudowaniem materiału w warstwy nasypu, budową nasypów z gruntu dowiezionego. Przystąpiono do wykonywania zabezpieczenia wychodni iłów. Wykonano

  więcej

 • Aktualności Grudzień 2015r.

   

  Roboty drogowe W grudniu 2015r. w zakresie trasy głównej S11 kontynuowano roboty ziemne wraz z profilowaniem skarp i rowów odwadniających. Wykonano zabezpieczenie wychodni iłów w km 404+020 – 404+200 oraz nasyp przeciążeniowy w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego. W ramach

  więcej

 • Aktualności Październik 2015r.

   

  W październiku 2015 r. wykonano następujące prace: – przy obiekcie WD-8- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, oraz słupy przy podporach P1 i P2. – przy obiekcie WD-12- zabetonowano słupy przy podporach P1, P2 i P3. –

  więcej

12