Zatwierdzeni podwykonawcy

LP. Rodzaj podmiotu Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Data zatwierdzenia / zgłoszenia
1. Usługodawca Arcadis Sp. Z o.o. Prace projektowe 11/4/2014
2. Usługodawca Polservice Geo Sp. Z o.o. Obsługa geodezyjna 11/6/2014
3. Usługodawca P.U.H. DIKAR Rozpoznanie saperskie 12/2/2014
4. Usługodawca DUCTUS Sp.z o.o. Tymczasowa organizacja ruchu 11/18/2014
5. Usługodawca APB THOR Sp. Z o.o. Nadzór archeologiczny 11/18/2014
6. Usługodawca V2B POLAND Maciej Krajewski Inwentaryzacja zerowa dróg i budynków 11/25/2014
7. Usługodawca FPP ENVIRO Sp.z o.o. Nadzór przyrodniczy 12/2/2014
8. Usługodawca HYDRO-GEO-PLAST Marek Matysiak Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych 5/12/2015
9. Usługodawca GEOLOGIA WIELKOPOLSKA Sprawdzenie zgodności rodzaju i stanu gruntu z założeniami projektowymi wraz z wpisem do dziennika budowy 7/28/2015
10. Usługodawca WOWIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa Wykonanie załadunku materiału środkami Podwykonawcy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę tj. Kopalnia „Chynowa I”, „Chynowa II” oraz „Strzyżew” wraz z dostawą środkami transportu Podwykonawcy w miejsce wskazane przez Wykonawcę w ciągu budowanej drogi S11 9/16/2015
11. Usługodawca MONTOSTAL Michał Drygas Montaż zbrojenia 9/17/2015
12. Usługodawca ONYX Wojciech Onisk Wykonanie odwiertu w kolumnach DSM w celu pobrania próbek do badań 10/22/2015
13. Usługodawca IBB WORK Iwona Borecka Delegowanie pracowników 11/10/2015
14. Usługodawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Zimowe utrzymanie DK-25 1/29/2016
15. Dalszy Usługodawca PH-U GODAR Dalszy Usługodawca na rzecz firmy Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. – montaż lub demontaż barier energochłonnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 2/19/2016
16. Usługodawca ASPEKT Sp. z o.o. Wykonanie obciążenia próbnego obiektów budowlanych 3/3/2016
17. Usługodawca / Dalszy Usługodawca EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe Witold Boratyński Dostarczenie i nasadzenie zieleni na DK-25 / Usługodawca na rzecz firmy podwykonawczej firmy AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. 2016-04-07 / 2017-05-04
18. Usługodawca FALKON Sp. z o.o. Delegowanie pracowników do wykonywania pracy przez czas określony 7/26/2016
19. Usługodawca PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. Wożenie kruszywa 11/10/2016
20. Usługodawca IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. Ochrona i zabezpieczenie mienia Zleceniodawcy na terenie budowy 12/22/2016
21. Usługodawca Asistnet Sp. z o.o. i Solid Security Sp. z o.o. Ochrona i zabezpieczenie mienia Zleceniodawcy 2/7/2017
22. Dostawca CEMENTOWNIA WARTA S. A. Dostawa cementu 12/19/2014
23. Dostawca CMC S.A. Dostawa stali zbrojeniowej 2/20/2015
24. Dostawca Viacon Polska Sp. z o.o. Dostawa geotkaniny, rur stalowych, biowłókniny z nasionami traw 6/9/2015
25. Dostawca P.P.H.U JOKPOL Józef Kołodziej Dostawa tarcicy budowlanej 6/9/2015
26. Dostawca Geomaness s.c, Nieruchalski M., Szulc S. Dostawa kruszywa 6/29/2015
27. Dostawca PAWBUD Paweł Łańduch Dostawa pospółki 7/9/2015
28. Dostawca EPORE Sp. z o.o. Dostawa popiołów lotnych EPO-GRUNT 8/27/2015
29. Dostawca BETARD Sp. z .o.o. Dostawa materiałów brukarskich 9/1/2015
30. Dostawca P.P.H.U. DANBUD Kinga Dancewicz-Wower Dostawa pospółki 9/8/2015
31. Dostawca ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawa stali zbrojeniowej 9/17/2015
32. Dostawca Eurovia Polska S.A. Dostawa emulsji asfaltowej 10/7/2015
33. Dostawca Pekabex Bet S.A. Dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu „T” 10/8/2015
34. Dostawca PPHU KRISTOF-POL Krzysztof Michalak Dostawa kruszywa (piasek nasypowy) 10/14/2015
35. Dostawca HTI BP Sp. z o.o. ZACHÓD Sp. komandytowa Dalszy dostawca Podwykonawcy firmy MASZBUD 10/19/2015
36. Dostawca BUDOPREF CONSTRUCTION Zbigniew Filipczak Dostawa prefabrykowanych dylin betonowych 11/3/2015
37. Dostawca P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.. Dostawa prefabrykowanych przepustów rurowych wraz z elementami skarpowymi 11/18/2015
38. Dostawca BETO NOVUM Sp. z o.o. Dostawa betonu 11/18/2015
39. Dostawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Ochmann Dostawa betonu oraz stabilizacji 11/18/2015
40. Dostawca Systemy i Technologie Sp. z o.o. Dostawa prefabrykatów betonowych (gzyms mostowy płaski) 11/25/2015
41. Dostawca GMB Inwestycje Sp. z o.o. Dostawa krawężników mostowych płaskich oraz kostki kamiennej 11/25/2015
42. Dostawca Biuro Inżynierii Drogowej DROTEST Sp.j. Dostawa elementów do wykonania murów oporowych z oblicowaniem z bloczków DERMAT 2 1/18/2016
43. Dostawca FORBUILD S.A. Dostawa materiałów do wykonania kotew talerzowych 1/26/2016
44. Dostawca ULMA CONSTRUCCION Polska S.A. Dostawa systemów deskowań i rusztowań do robót żelbetowych 1/27/2016
45. Dostawca Pikuła Sp. z o.o. Dostawa rur PEHD do przepustów 2/9/2016
46. Dostawca DWD System Sp. z o.o. Dostawa wpustów mostowych 2/9/2016
47. Dostawca Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ZREMB Sp. z o.o. Dostawa rozpórek 2/10/2016
48. Dostawca ThyssenKrupp Energstal S.A. Dostawa zbrojeń 2/10/2016
49. Dostawca VILLAS Polska Sp. z o.o. Dostawa papy termozgrzewalnej 2/29/2016
50. Dostawca Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A. Dostawa prefabrykowanych belek mostowych 3/3/2016
51. Dostawca Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. Dostawa prefabrykowanych przepustów drogowych 3/14/2016
52. Dostawca GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. Dostawa geowłókniny 4/27/2016
53. Dostawca FNsteel Hjulsbro AB Dostawa stali sprężającej 4/27/2016
54. Dostawca Geosyntetyki NAUE Sp. z o.o. Dostawa geomembrany 5/23/2016
55. Dostawca Elikopol BK Sp. z o.o. Dostawa geosyntetyków 5/30/2016
56. Dostawca Zakład Usługowo-Ślusarski Spawalnik Marek Anzelewicz Dostawa balustrad 6/1/2016
57. Dostawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. Dostawa kruszywa o uziarnieniu 2/5; 5/8; 8/11; 11/16. 11/7/2016
58. Podwykonawca SAG ELBUD GDAŃSK S.A. Przebudowa linii WN 11/25/2014
59. Podwykonawca UNIPAM Sp. z o. o. Wykonanie przekładki sieci gazowych 1/7/2015
60. Podwykonawca BUDWIM Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji Odwodnienie DK25 12/8/2014
61. Podwykonawca RHEINGAU ARGO Sp. z o.o. Wycinka drzew i karczowanie 1/7/2015
62. Podwykonawca Zakład Usług Elektrycznych Romuald Kubzdyl Wykonanie usunięcia kolizji z liniami NN 0,4kV, usunięcie kolizji z liniami SN 15kV, usunięcie kolizji z liniami energetycznymi i telemetrycznymi Wod.-Kan./ Wykonanie usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi SN 15 kV 2015-04-30/ 2015-07-23
63. Podwykonawca RAD-BUD Radosław Koziński Pale pod słupy 400kV 5/11/2015
64. Podwykonawca EL-TECH Sp.J.Kubis i Wspólnicy Przebudowa teletechniki / Usunięcie kolizji z liniami teletechnicznymi 2015-05-14/ 2015-10-20
65. Podwykonawca KELLER POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie wzmocnienia podłoża pod fundamentami obiektów mostowych / Wykonanie PW wzmocnienia podłoża gruntowego w km 409+160 – 410+620, włącznie z etapami koncepcji przeciążenia konsolidacyjnego oraz wykonania kolumn kruszywowych jako elementu wzmocnienia podłoża 2015-07-01/ 2015-07-23
66. Podwykonawca BUDINŻ Sp. z o.o. Wykonanie wbicia i wyrwania ścianek szczelnych 8/24/2015
67. Podwykonawca TISBUD PLUS Beata Gargula Wykonanie robót ziemnych 8/24/2015
68. Podwykonawca INSTALEX Grzegorz Sośnicki Kompleksowe wykonanie przebudowy sieci wodociągowych na DK-25 8/25/2015
69. Podwykonawca Zakład Usługowo-Handlowy Włodzimierz Chabierski Wykonanie robót brukarskich 9/4/2015
70. Podwykonawca PRB MASZBUD Tomasz Szulc Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji wod-kan – zakres S11 10/12/2015
71. Podwykonawca Netservice24 Sp. z o.o. Wykonanie oświetlenia na DK-25 / Wykonanie kanału technologicznego 2015-09-17 / 2016-08-17
72. Podwykonawca MARK-STAL Marek Chojecki Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych ul. Kaliska 9/21/2015
73. Podwykonawca SAFEROAD RSS Sp. z o.o. Wykonanie, dostawa i montaż barier stalowych. 11/10/2015
74. Podwykonawca B2 Sp. z o.o. Wykonanie, dostawa i montaż łożysk mostowych / Wykonanie i montaż dylatacji mostowych 2015-11-19 / 2015-12-22
75. Podwykonawca Zakład Ziemno-Budowlany
Jakub Iwan
Wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu drogowego/ Umocnienie powierzchniowe rowów drogowych oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych 5/24/2016
76. Podwykonawca NTS INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Wykonanie stabilizacji 11/30/2015
77. Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca DUCTUS Sp. z o.o. Wykonanie docelowej organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej na DK-25 /Dalszy Podwykonawca w zakresie realizacji montażu systemów barier ochronnych drogowych i mostowych. 2015-12-07 / 2017-03-31
78. Podwykonawca BOBSTAL FB Sp. z o.o. Sp.K. Wykonanie montażu zbrojenia obiektów 1/26/2016
79. Podwykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKOINŻYNIERIA” Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy kolizji wod.-kan. DN 600 2/5/2016
80. Podwykonawca LG GROUP S.A. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej 2/22/2016
81. Podwykonawca MONTOSTAL Michał Drygas / MONTOSTAL Sp. z o.o. Sp. K. Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych 4/13/2016
82. Podwykonawca ELKON BIS ZIE Błażej Grzeszczak Wykonanie oświetlenia na S11 4/22/2016
83. Podwykonawca FALKON Sp. z o.o. Wykonanie robót brukarskich oraz umocnienia stożków 5/18/2016
84. Podwykonawca PRI INŻBUD Sp.J. Jerzy Harenda, Andrzej Klaga Wykonanie kompleksowego wbicia ścianek szczelnych 6/14/2016
85. Podwykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego S11 6/22/2016
86. Podwykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK Sp. z o.o. Wykonanie robót brukarskich. 6/8/2016
87. Podwykonawca KRAK-INŻ Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni izolacyjnej z żywic syntetycznych 6/17/2016
88. Podwykonawca GEMIPREM TECHNOLOGIE S.A. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego obiektów mostowych 6/17/2016
89. Podwykonawca INTECH Sp. z o.o. Wykonanie robót żelbetowych PP-11 i PP-14 6/17/2016
90. Podwykonawca MSP-INTOP Sp. z o.o. Wykonanie dylatacji mostowych 6/23/2016
91. Podwykonawca INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni na obiektach z asfaltu lanego 6/30/2016
92. Podwykonawca ZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o. Wykonanie humusowania, siana oraz ułożenia biowłókniny wraz z pielęgnacją. 8/9/2016
93. Podwykonawca WIMED Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego 10/10/2016
94. Podwykonawca EKRANY MARK STAL Sp. z o.o. Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na odcinku od km 400+000 do km 413+040. 9/19/2016
95. Podwykonawca AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. Wykonanie zieleni drogowej. 11/10/2016
96. Dalszy Podwykonawca MAURER AG Dalszy Podwykonawca na rzecz firmy MSP-INTOP 2/9/2017
97. Podwykonawca STALPRODUKT S.A. Dostawa i montaż barier stalowych 12/5/2016
98. Podwykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TEX-1 Adam Cichowlaz Wykonanie ogrodzenia 12/1/2016

Zestawienie podwykonawców, usługodawców i dostawców.

Zobacz listę