W dniu 31.08.2017 r. zostało wydane przez Inżyniera ostatnie Świadectwo Przejęcia na mocy Subklauzuli 10.1 [ Świadectwo Przejęcia ], po którym na Kontrakcie rozpoczął się okres przeglądów budowy Obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap II oraz okres gwarancyjny trwający do 10 lat tzn. dla takich elementów jak konstrukcja nawierzchni, obiekty inżynierskie czy ekrany zakończy się on 31.08.2027r. Już teraz można jednoznacznie stwierdzić, że drugi etap budowy obwodnicy Ostrowa Wlkp. był bardzo potrzebną inwestycją gdyż znacząco odciążyła ona miasto od uciążliwego ruchu pojazdów.
W dniu 21.09.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą robót firmą Mota – Engil Central Europe S.A. został podpisany Aneks terminowy do Umowy z dnia 10.10.2014 r. nr GDDKiA/O-PO/R-2/97/2013. Zmianie uległ Czas na Ukończenie z dnia 10.07.2017 r. na 10.08.2017 r.

442 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *