Roboty drogowe:

1. Odhumusowano MCDR, MCB2, MCB4, MCB5, MCB6.
2. Usypanie GWN. Profilowanie i zagęszczenie – S11 km 405+320 – 405+830, 0+300 – 0+700.
3. Zagęszczenie drugiej warstwy nasypu S11 km 403+000 – 403+300.
4. Kopanie i profilowanie rowów Sekcje I, II i III.
5. Profilowanie wykopu Sekcje I, II i III.
6. Wzmocnienie podłoża cementem S11 km 407+770 – 407+870, 406+300 – 406+420, 406+320 – 406+500, 0+000 – 0+800.
7. Wzmocnienie warstwy nasypu wapnem S11 km 404+600 – 404+760.
8. Poszerzenie nasypu (schodkowanie) – przy obiekcie WE-10.
9. Stabilizacja nasypu przy obiekcie WE-10 w km 400+500 – 400+600.
10. Układanie masy AC22P na bajpasie zmian organizacji ruchu ul. Grabowska.
11. Wykonanie krawężnika na mokro przy obiekcie WD-21.
12. Czyszczenie nawierzchni pod oznakowanie poziome DK25 oraz skrzyżowanie ul. Kaliskiej i Słowackiego.
13. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na skrzyżowaniu DD1 i DD2 ułożenie warstwy 0/11 SAM – DK25
14. Frezowanie drogi DD1, układanie kruszywa 0/31,5 ułożenie masy SMA na DD1.
15. Frezowanie nawierzchni łącznika DK25 z węzłem S11, rozebranie pasa dzielącego łącznik na DK-25.

Roboty mostowe:

1. Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
2. Wykonano kolumny DSM na obiekcie PEd9.
3. Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
4. Trwa wykonywanie zasypek przyczółków i fundamentów, przygotowywanie podparć pod belki typu T – obiekt WD-15.
5. Wykonanie murów oporowych oraz chudego betonu pod oczep – obiekt WD-17.
6. Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
7. Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22
8. Deskowanie ścian przepustu, betonowanie przepustu – P2.
9. Szalowanie oraz prace ogólnobudowlane przy przepuście P3.

Roboty branżowe:

1. Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej
2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11

10 698 odwiedzin od dnia publikacji