Roboty drogowe:
1. Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-21.
2. Wykonano warstwy nasypu MCB1, MCB4, km 404+560-404+760, w rejonie obiektów WD-15 i WD-17, km 402+750- 402+840.
3. Roboty budowlane przy bajpasie w rejonie obiektu WE-16.
4. GWN km 411+550-411+930, km 411+500-411+550, km 408+700-409+000, km 409+050-409+375.
5. Kopanie rowów, profilowanie warstw nasypu, naprawa dróg serwisowych i dojazdowych Sekcja I II i III.
6. Wykonanie stabilizacji w rejonie obiektu WE-10.
7. Umacnianie poboczy DD1.
8. Wykonanie zjazdów indywidualnych DD1.
9. Uruchomienie sygnalizacji świetlnej DK25.
10.Wykop na drodze MCB2 strona lewa.
11.Przygotowanie pod naszadzenia DK25.
12.Wzmocnienie podłoża km 407+640-407+760, km 408+000-408+100.

Roboty mostowe:
1.Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
2.Chudy beton pod fundamenty PEd9.
3.Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
4.Beton podkładowy pod oczep oraz zbrojenie podpory P1 obiekt WD-15.
5.Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
6.Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22
7.Wykop pod skrzydła przepustu – P2.
8.Szalowanie oraz prace ogólnobudowlane przy przepuście P3.

Roboty branżowe:
1.Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej
2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11,
3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej S11.

10 579 odwiedzin od dnia publikacji