Roboty drogowe:

1.Profilowanie, dogęszczanie, skarpowanie warstwy nasypu MCB4, MCB5 i MCB6.
2.Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych sekcje I II i III.
3.Stabilizacja cementem ¾ ława pod przepust, układanie przepustu – 402+390-402+430 411+750-411+900, 407+640-407+880, 411+750-411+900, 404+230-404+400 407+700-407+800.
4.GWN km 401+900+402+080, 408+100-408+200, 408+200-408+400, 408+800-409+000, 405+300-405+840, 403+000-403+230, 409+070-409+375 410+475-411-020.
5.Wykop pod MCB2 km 0+200.
6.Odhumusowanie MCD ¾ km 2+200 – 2+420 MCB5.
7.Sypanie pospółki pod warstwę odsączające km 401+500 – 401+750.
8.Przygotowanie podłoża pod warstwę odsączającą km 402+230 – 402+680 strona L i P.
9.Nasadzenia – KD25.
10.Roboty w pasie dzielącym – łącznik DK25.
11.Wykonanie brewek odwadniających – DK25.
12.Wprowadzenie SOR – DK25 skrzyżowanie ul Słowackiego, Olsztyńska i Kaliska.

Roboty mostowe:

1.Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
2.Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
3.Betonowanie korek P5 pod oczep oraz zbrojenie podpory P1 – obiekt WD-15.
4.Chudy beton – obiekt WE-16.
5.Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
6.Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22.
7.Stabilizacja pod przepust – P2.
8.Szalowanie i układanie zbrojenia ścianki czołowej, beton wyrównawczy pod płytę przejściową P3.

Roboty branżowe:

1.Przebudowa kolizji energetycznych 5Sn.
2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej S11.

10 464 odwiedzin od dnia publikacji