Roboty drogowe:

1.Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-20.
2.Wykonano warstwę odsączającą, km 408+00-408+100, w rejonie obiektu WD-18, 411+500-411+540, w rejonie obiektu WD-21.
3.Wykonano warstwy nasypu MCB1, km 402+680-402+825, w rejonie obiektu WE-10.
4.Wykonano poszerzenie nasypu WE-10.
5.Wykonano wykop pod WD-15.
6.Wykonano płytę zabezpieczającą wychodnie iłów, km 402+230-402+380.
7.Profilowanie nasypu, km 407+100-407+640, w rejonie WE-16.
8.Wykonano stabilizację, km 407+770-407+850, rejon obiektu WD-17.
9.Dogęszczono warstwy nasypów na drogach MCB4, MCB5 i MCB6.
10.Naprawiono drogi serwisowe oraz odwodniono plac budowy – sekcja I, II i III.
11.Wyprofilowano rowy odwadniające DK-25.
12.Wbito bariery energochłonne – DK-25 łącznik.
13.Wykonano nasadzenia – DK-25.

Roboty mostowe:

1.Zbrojenie ustroju nośnego oraz betonowanie – obiekt WD-8.
2.Zbrojenie ustroju nośnego oraz betonowanie – obiekt WD-12.
3.Betonowanie oczepu na podporze P1 – obiekt WD-15.
4.Betonowanie kapy chodnikowej wąskiej oraz pielęgnacja betonu – obiekt WD-21.
5.Ułożenie i zasypanie przepustów – P-1, P-4, P-5, P-6 i P-7.
6.Betonowanie płyty zespalającej i wylanie chudego betonu – przepust P-3.
7.Zbrojenie skrzydełek przepustu P-2.
8.Układanie belek typu T – obiekt PEg-22.
9.Betonowanie fundamentów P1 i P3 oraz pielęgnacja – obiekt WD-18.

Roboty branżowe:

1.Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia w km 407+900 – S11.
2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 – S11.
3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej – S11.

10 359 odwiedzin od dnia publikacji