Roboty drogowe:

 1. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

 2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

 3. Odwodnienie placu budowy – S11.

Roboty mostowe:

 1. Dodatkowe zasilanie, dodatkowa ochrona, organizacja zaplecza – PP-7a.

 2. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

 3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków. WD-13.

 4. Szalowanie podwalin stożków – WD-15

 5. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsów murów oporowych, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – WD-18

 6. Zbrojenie korpusów – ME-19.

 7. Zbrojenie korpusów – ME-20.

 8. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie placu budowy – S11.

 2. Umocnienie i profilowanie rowów, Oświetlenie węzeł Pruślin oraz Grabowska. – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 5. Montaż ogrodzenia – S11.

 6. Wbijanie barier sek II – S11.

6 716 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *