Roboty drogowe:

 1. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 400+000-400+290 j. L i P 400+320-400+600 j.L, 400+800-401+000 j. L i P, 402+080-402+230 j. L i P, 403+000-403+230 j. L, 404+200-404+380 j. P 410+075-410+700 j. L
 2. GWN km 405+500-405+850, 406+620-406+900, 407+100-407+600.
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
 5. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
 6. Odhumusowanie 412+400-412+600
 7. Odhumusowanie – MCDC 0+000-0+200, DK11 Przygodzice 0+000-0+180, DK11 i S11 Przygodzice 0+000-0+126
 8. Wykonywanie warstwy odsączającej  406+320-406+420.
 9. Poszerzenie nasypu 402+600-402+970, 403+000-403+240
 10. Wzmocnienie podłoża 405+830-405+950
 11. Wykonanie wykopu 405+950-406+050
 12. Rozkładanie kruszywa 411+100-411+700
 13. Prace utrzymaniowe i porządkowe S11.

Roboty mostowe:

 1. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie wnęk po sprężeniu, deskowanie ścianek, rozbiórka ustroju, przygotowanie płyty pod izolację termozgrzewalną WD-8.
 2. Zbrojenie podpór i fundamentu, szalowanie PEd-9.
 3. Odwodnienie wykopu WE-10.
 4. Iniekcja kanałów, rozdeskowywanie zbrojenia, rozbiórka ustroju nośnego, przygotowanie płyty pod izolację termozgrzewalną WD-12.
 5. Deskowanie szalunku ramownicy PP-14.
 6. Deskowanie poprzecznic i montaż konsol, deskowanie ustroju nośnego WD-15.
 7. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
 8. Zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpory P1, betonowanie korpusu P1, deskowanie i zbrojenie korpusu P3 WD-17.
 9. Wykonywanie podwalin, beton wyrównawczy pod ławę ścian oporowych S1 i S1, zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2 WD-18.
 10. Montaż dylatacji umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych, malowanie betonu WD-21
 11. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
 12. Zasypka przepustu P2.
 13. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę P3.
 14. Zbrojenie przepustu, deskowanie wlotów i wylotów P4.

Roboty branżowe: 

 1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
 2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
 3. Odwodnienie i drenaż S-11.
 4. Przebudowa urządzeń melioracyjnych 403+500-404+000
 5. Przebudowa urządzeń melioracyjnych Rów D-6.
 6. Odhumusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.
10 097 odwiedzin od dnia publikacji