Roboty drogowe:

 1. Wykonywanie warstwy nasypu i zagęszczanie km 402+430-402+880, 403+000-403+240, 406+620-407+000, 407+880-408+000, 412+100-412+300.
 2. Wykonanie warstw nasypu – MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6, MCD4/4.
 3. Doprowadzenie podłoża do G1 – 404+200-404+380 j.P, 406+280-406+320 j. L i P.
 4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
 6. Odhumusowanie DK 11 Przygodzice 0+000-0+126, 0+000-0+180.
 7. GWN – 406+620-406+900, 407+100-407+600.
 8. Profilowanie i dogęszczanie podłoża w wykopie – 405+950-406+300.
 9. Rozkładanie kruszywa – 411+500-411+700.
 10. Wykonanie podbudowy bitumicznej – 411+220-411+680 s L i P.
 11. Wykonanie warstwy odsączającej 408+610-408+800 s L i P.
 12. Wykonywanie stabilizacji C3/4 pielęgnacja – 408+550-408+800 j.L, 401+270-401+550 j.P
 13. Wymiana drzew i pielęgnacja zieleni – DK25.

Roboty mostowe:

 1. Izolacja termozgrzewalna – rozbiórka, betonowanie ścianki zaporowej WD-8.
 2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu PEd-9.
 3. Odwodnienie wykopu WE-10.
 4. Rozbiórka UN, przygotowanie płyty pod izolacje termozgrzewalną na szerokości kap chodnikowych WD-12.
 5. Deskowanie szalunku ramownicy, układanie zbrojenia PP-14.
 6. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
 7. Deskowanie zbrojenie i Betonowanie oczepu P3, przygotowywanie podłoża pod UN WD-17.
 8. Zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2 WD-18.
 9. Malowanie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych  WD-21
 10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
 11. Zasypka przepustu, zbrojenie płyty najazdowej P2.
 12. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę, izolacja termozgrzewalna, wykonanie warstwy ochronnej P3.
 13. Deskowanie wlotów, betonowanie wlotów wylotów i płyty zespalającej P4.

Roboty branżowe: 

 1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
 2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
 3. Odwodnienie i drenaż S-11.
 4. Wykop pod drenaż opaskowy 402+000-402+440
 5. Odhumusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.
9 997 odwiedzin od dnia publikacji