Roboty drogowe:

 1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+550-405+800, 406+350-406+600, 403+700-403+860, 406+600-406+800, 404+380-404+760, 408+850-409+000.
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
 5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
 6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
 7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
 8. GWN – 407+100-407+600
 9. Profilowanie i dogęszczanie podłoża w wykopie – 405+950-406+300.
 10. Rozkładanie kruszywa – 411+500-411+700.
 11. Wykonanie warstwy odsączającej 402+230-402+490, 406+150-406+200.
 12. Wykonywanie warstwy wiążącej km 411+220-411+700, 411+220-411+680.

Roboty mostowe:

 1. Izolacja termozgrzewalna – rozbiórka, betonowanie ścianki zaporowej WD-8.
 2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu PEd-9.
 3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie WE-10.
 4. Rozbiórka UN, przygotowanie płyty pod izolacje termozgrzewalną na szerokości kap chodnikowych WD-12.
 5. Deskowanie szalunku ramownicy, układanie zbrojenia PP-14.
 6. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
 7. Deskowanie zbrojenie i Betonowanie oczepu P3, przygotowywanie podłoża pod UN WD-17.
 8. Zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2, rozpoczęcie prac przy murach oporowych WD-18.
 9. Malowanie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych i kap chodnikowych, betonowanie kap  WD-21
 10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
 11. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę, izolacja termozgrzewalna, wykonanie warstwy ochronnej P3.
 12. Deskowanie wlotów, betonowanie wlotów wylotów i płyty zespalającej, zbrojenie i betonowanie skrzydeł P4.

Roboty branżowe: 

 1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
 2. Odwodnienie i drenaż S-11.
 3. Wykop pod drenaż opaskowy 402+000-402+440
 4. Humusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.
9 921 odwiedzin od dnia publikacji