Roboty drogowe:

 1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+090-405+200, 403+860-404+200, 403+800-404+080, 404+450-404+760.
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
 5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
 6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
 7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
 8. Rozkładanie kruszywa – 408+600-406+900.
 9. Wykonanie warstwy odsączającej 406+100-406+200, 403+870-404+020, 400+100-400+200.
 10. Wykonywanie podbudowy MMA km 407+770-407+950, 408+100-408+300, 408+450-408+950.

Roboty mostowe:

 1. Montaż dylatacji, przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe, montaż desek gzymsowych, rozbirka ustroju nośnego krawężniki płyty przejściowe-8.
 2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu, izolacje ław PEd-9.
 3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie WE-10.
 4. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje WD-12.
 5. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1 PP-14.
 6. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
 7. Przygotowywanie podłoża pod UN, zasypka przyczółka WD-17.
 8. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
 9. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
 10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej. PEg-22.
 11. Zbrojenie szalowanie płyt przejściowych P4.

Roboty branżowe: 

 1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
 2. Odwodnienie i drenaż S-11.
 3. Wykop pod drenaż opaskowy MCD2 km 0+120-0+600
 4. Roboty ziemne przy rowie Leśna Struga.
9 797 odwiedzin od dnia publikacji