Roboty drogowe:

 1. Wykonanie nasypu przewiązka km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem km 410+200-410+475, 406+800-406+950, 409+350-406+770, 409+870-410+200.
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 401+600-401+750, 403+200-403+300.
 5. Podbudowa z MMA i warstwa wiążąca km 403+900-404+400.
 6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6, MCD3/1.
 7. Wykonanie wykopu rowu (zbiornika odparowującego) km 405+000.
 8. Profilowanie poboczy km 410+500-411+000, 410+500-411+000 P, 408+500-408+950.
 9. Wykonywanie obrzeży (MCBC) WD-21 w km 0+000-0+335 – sekcja III.
 10. Wzmocnienie podłoża MCD0 i MCD2.
 11. Skarpowanie i wykop rowu – MCBA w km 0+000-0+390.
 12. Stabilizacja C15/2 MCD4/4 i MCD4/5 km 3+050-3+827, 0+000-0+167.

Roboty mostowe:

 1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka wykonywanie prac pzy murach oporowych WD-08.
 2. Pielęgnacja betonu, zasypka ławy P3, izolacja ław, zbrojenie fundamentu oraz przyczółka, wykonanie zbrojenia filarów PEd-9.
 3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu WE-10.
 4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-11.
 5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, ustawianie krawężników kamiennych WD-12.
 6. Pielęgnacja betonu, ułożenie podpór pod belki typu T szalowanie poprzecznic – WD-13
 7. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
 8. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
 9. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
 10. Wzmocnienie podłoża kolumny DSM – ME-19.
 11. Wzmocnienie podłoża kolumny DSM – ME-20.
 12. Umocnienie stożków, WD-21
 13. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja płyty betonowej PEg-22.
 14. Wykop pod przepust P-5.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
 2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice, S11.
 3. Wykonywanie wodociągu fi 90 w km 412+710 S11.
 4. Kolizja 4 Nn Strugi S11.
 5. Umocnienie skarp, wykonywanie ścieku skarpowego przy WD-21 S11.
9 588 odwiedzin od dnia publikacji