Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
 2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCB2, MCD3/4, MCD5, DK 11 Przygodzice, łącznik DK 11 i S11.
 3. Rozkładanie kruszywa 409+000-409+770L, 403+000-403+490, 400+350-401+000 L i P, 409+000-409+700.
 4. Wykonywanie warstwy wiążącej 403+000-403+450 P.
 5. Wykonywanie poboczy 410+500-411+000P, 408+000-408+500L.
 6. Wykonywanie stabilizacji C3/4 MCBA, węzeł C1, 5/2 MCB5.
 7. Humusowanie skarp S11.
 8. Odhumusowanie drogi technologicznej Nr 2.
 9. Wykop rowu 407+850-407+950L.
 10. Wykonanie chodnika MCBC.

Roboty mostowe:

 1. Profilowanie stożków, przygotowanie do montażu barier, przygotowanie powierzchni kap WD-8.
 2. Zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie skrzydeł, szalowanie korpusu P1, pielęgnacja betonu, betonowanie skrzydła S3 PEd-9.
 3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie fundamentu, zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka WE-10.
 4. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S4 i S1, pielęgnacja beton, rozszalowanie konstrukcji ramowej – PP-11
 5. Zbrojenie kap, betonowanie kapy na obiekcie, betonowanie płyty przejściowej P3 WD-12.
 6. Szalowanie poprzecznic, szalowanie przerw między belkami dylinami WD-13
 7. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie ław skrzydeł 1 PP-14.
 8. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, szalowanie poprzecznic, zbrojenie płyty, szalowanie płyty WD-15
 9. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej, pielęgnacja betonu WE-16.
 10. Szalowanie ustroju nośnego WD-17.
 11. Rozpoczęcie szalowania oczepu przyczółka WD-18.
 12. Prace wykończeniowe  WD-21
 13. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, zbrojenie ustroju PEg-22.
 14. Zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie wlotów i wylotów i płyty zespalającej – P5

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie rowów S-11.
 2. Przebudowa linii 400kV Ostrów – Pasikurowice, demontaż słupów – S11.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11
9 323 odwiedzin od dnia publikacji