Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
 2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 404+800-404+900.
 3. Ustawienie krawężnika MCB2,
 4. Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD1, łącznica MCl5, MCL2 MCD2, MCL4.
 5. Wzmocnienie podłoża – Pruślin – rondo
 6. Warstwa technologiczna C3/4 404+760-405+000.
 7. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
 8. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

Roboty mostowe:

 1. Montaż desek gzymsowych na murach oporowych WD-8.
 2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu , zasypka przyczółka P1, deskowanie i beonowanie korpusu podpory P3 etap 2 PEd-9.
 3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu, szalowanie korpusu, betonowanie korpusu P2 etap II WE-10.
 4. Zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt i betonowanie, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej – PP-11
 5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego, układanie krawężnika na skrzydłach przyczółka P3, betonowanie kap, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej WD-12.
 6. Zbrojenie ustroju  nośnego – WD-13.
 7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej PP-14.
 8. Pielęgnacja betonu WD-15
 9. Rozszalowanie konstrukcji, zbrojenie skrzydeł S1 i S2, betonowanie fundamentów pod skrzydła strona lewa WE-16.
 10. Pielęgnacja betonu ustroju nośnego, sprężanie ustroju, rozbiórka deskowania WD-17.
 11. Zbrojenie oczepu przyczółka, betonowanie korpusu podpora P1, kontynuacja robót przy rusztowaniu ustroju nośnego WD-18.
 12. Pielęgnacja betonu, wykonanie zabudowy gzymsowej semgent 1, rozpoczęcie rozbiórki ustroju nośnego PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11
9 028 odwiedzin od dnia publikacji