Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
 2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – Nasyp – rondo węzeł Pruślin.
 3. Ustawienie krawężnika MCB2, MCB5 ul. Grabowska.
 4. Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD2, 400+000-401+000P, 400+340-401+000L.
 5. Warstwa technologiczna C3/4 403+670-403+700.
 6. Warstwa technologiczna C1,5/2 – MCD5.
 7. Podbudowa bitumiczna – MCD2 i MCB2.
 8. Podbudowa z kruszywa 0/45 – 404+750-405+000.
 9. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
 10. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

Roboty mostowe:

 1. Montaż umocnienia stożków WD-8.
 2. Deskowanie i betonowanie korpusu podpory 1 etap 2, pielęgnacja betonu, ustawianie rusztowań pod belki typu T, deskowanie korpusu przyczółka P1 PEd-9.
 3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P1 WE-10.
 4. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników – PP-11
 5. Malowanie ustroju, betonowanie kap na dojazdach, pielęgnacja betonu WD-12.
 6. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie płyty ustroju – WD-13.
 7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, pielęgnacja betonu PP-14.
 8. Pielęgnacja betonu, rozbiórka podparcia pod belki T WD-15
 9. Zbrojenie i szalowanie skrzydeł, rozszalowanie konstrukcji WE-16.
 10. Rozbiórka deskowania deskowania WD-17.
 11. Deskowanie ustroju nośnego WD-18.
 12. Rozbiórka ustroju, pielęgnacja betonu, izolacja cienka przyczółków PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
 4. Kanalizacja deszczowa – S11.
8 959 odwiedzin od dnia publikacji