Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
 4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4.
 5. Układanie SMA – MCDI, MCD5, 406+150-406+680-odc próbny.
 6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
 7. Układanie ścieków metodą ślizgową – 405+100+405+300 WD-18, MCDA.
 8. Układanie krawężnika – MCD5 w km 0+000-0+700.
 9. Wykonanie stabilizacji 406+050-406+100, MCD4/4, MCD4/2, MCD2 w km 0+060-1+100.
 10. Wykonanie nasypu – MCD4/4.

Roboty mostowe:

 1. Umocnienie stożków trylinką, obciążenie próbne WD-8.
 2. Zasypka podpór, montaż rusztowania pod belki, montaż belek PEd-9.
 3. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu strona lewa podpora P2, ściany oporowe WE-10.
 4. Asfalt twardolany oraz warstwa wiążąca, montaż krawężników oraz desek gzymsowych – PP-11
 5. Układanie asfaltu twardolanego oraz warstwy ścieralnej próbne obciążenie WD-12.
 6. Roboty wstrzymane PSE– WD-13.
 7. Montaż krawężników i desek gzymsowych PP-14.
 8. Deskowanie i betonowanie ścian zaplecznych WD-15
 9. Pielęgnacja betonu, demontaż deskowania WE-16.
 10. Rozbiórka deskowania i rusztowania ustroju, betonowanie ścianek zaplecznych WD-17.
 11. Montaż deskowania i rusztowania WD-18.
 12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.
 13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
 14. Zakończono rozbiórkę rusztowań i deskowań ustroju nośnego, rozpoczęto wykonywanie muru oporowego i zasypki podpór PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
 4. Kanalizacja deszczowa – S11.
8 853 odwiedzin od dnia publikacji