Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11.

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Wykonywanie nasypu – WE-10.

 5. Odwodnienie placu budowy – S11.

 6. Ściek monlityny 406+970-407+040 L+P.

 7. Kopanie i profilowanie rowu – MCD1.

 8. Podbudowa 0/31,5 MCD1, MCB5.

 9. Roboty brukarskie – wykonanie pierścienia Rondo lewe.

 10. Warstwa ścieralna – MCD1 1+000-1+700.

 11. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie i ustawienie TOR oraz znaków informacyjnych.

Roboty mostowe:

 1. Profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy.

 2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

 3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 4. Montaż schodów skarpowych – WD-12.

 5. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy WD-13.

 6. Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż krawężników kamiennych WD-15.

 8. Zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie do betonowania, pielęgnacja betonu – WE-16.

 9. Rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego, szalowanie ścianek zaplecznych, rozbiórka rusztowań ustroju nośnego. WD-18.

 10. Zbrojenie fundamentów – ME-19.

 11. Zbrojenie fundamentów – ME-20.

 12. Zasypka muru oporowego, montaż muru oporowego, przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2, zabezpieczenie antykorozyjne betonu – PEg-22.

 13. Zabezpieczenie obiektów mostowych, zabezpieczenie wykopów, uzupełnienie oznakowania informacyjnego, prace porządkowe, utrzymanie TOR – S11.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin ul. Grabowska – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 5. Zabezpieczenie wykopów, uzupełnienie oznakowania, prace porządkowe – S11.

7 815 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *