Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Wykonanie nasypu i GWN – S11.

 5. Odwodnienie placu budowy – S11.

 6. Kopanie i profilowanie – MCD1, MCD4/4.

 7. Rozbiórka dróg technologicznych – S11.

 8. Krawężnik – MCB5.

 9. Podbudowa 0/31,5 rondo węzeł Ostrów Wlkp. MCB5, MCDH.

 10. Zabudowa wpustów – S11.

 11. Warstwa technologiczna C3/4 – 402+880-402+923 L+P, MCDD.

 12. Pielęgnacja warstw technologicznych – S11.

Roboty mostowe:

 1. Profilowanie stożków, układanie krawężników kamiennych, izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych – PEd-9.

 2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty, pielęgnacja płyty – WE-10.

 3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 4. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków WD-13.

 5. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 6. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych WD-15

 7. Profilowanie stożków, wykonanie asfaltu twardolanego – WE-16

 8. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-18.

 9. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu P1, zabezpieczenie antykorozyjne – ME-19.

 10. Zbrojenie fundamentów – ME-20.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

7 721 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *