Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Odwodnienie placu budowy – S11.

 5. Umocnienie poboczy – S11.

 6. Montaż oznakowania pionowego – S11 i obiekty inżynierskie.

 7. Roboty brukarskie – zabudowa wpustów.

 8. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

Roboty mostowe:

 1. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych – kierunek Katowice – PEd-9.

 2. Montaż desek gzymsowych i krawężników, montaż dylatacji – WE-10.

 3. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

 4. Profilowanie stożków, szalowanie podwaliny stożka P1 – WD-13.

 5. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

 6. Profilowanie stożków – WD-17.

 7. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych – WD-18.

 8. Szalowanie fundamentu skrzydeł – ME-19.

 9. Zbrojenie fundamentów, szalowanie fundamentu – ME-20.

 10. Szalowanie gzymsu muru S1, zbrojenie gzymsu muru S1 – Peg-22.

 11. Zasypka przepustu – P1.

 12. Zbrojenie konstrukcji – P6.

 13. Zbrojenie konstrukcji – PP7a.

 14. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S11.

 2. Budowa kanału technologicznego S11.

 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 5. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.

 6. Wbijanie barier sek 1 – obiekty inżynierskie.

 7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

7 131 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *