Roboty drogowe.

W listopadzie 2015r. w zakresie trasy ciągu głównego S11 prowadzono roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywaniem wykopów wraz z wbudowaniem materiału w warstwy nasypu, budową nasypów z gruntu dowiezionego. Przystąpiono do wykonywania zabezpieczenia wychodni iłów. Wykonano materac geotekstylny i jest kontynuowane wykonywanie nasypu przeciążeniowego w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego.

Na drodze DK25 nitka lewa wykonano warstwę wiążącą z BA, kontynuowano prace związane z wykonywaniem drenokolektora w pasie rozdziału. Przystąpiono do wykonywania umocnienia rowów wraz z profilowaniem i humusowaniem. Wykonywane są roboty brukarskie.

Roboty mostowe.

W listopadzie wykonano następujące prace:

  • przy obiekcie WD-8- zabetonowano słupy przy podporze P3 oraz fundamenty pod ściany oporowe przy podporach P1 i P3.
  • przy obiekcie WD-12- trwają prace związane z wykonywaniem ścian oporowych przy przyczółkach P1 i P3.
  • przy obiekcie WD-13- zabetonowano słupy przy podporach P1, P5.
  • przy obiekcie WD-17- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3 oraz słupy przy podporze P2.
  • przy obiekcie WD-21- zabetonowano oczepy przyczółków P1 i P5, wykonano montaż belek typu T

 

10 853 odwiedzin od dnia publikacji