Roboty mostowe:

W styczniu 2016 r. wykonano następujące prace:

Obiekt WD-8 – kontynuowano wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
Obiekt WD-12 – zabetonowano oczepy (etap I) podpór P-1 i P-3.
Obiekt WD-15 – wykonano dodatkowe kolumny DSM na podporach P1-P5.
Obiekt WD-17- rozpoczęto wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
Obiekt WD-21 – trwa pielęgnacja betonu płyty pomostu.
Obiekt PE/g-22 – wykonano wykopy pod podpory P1-P3, wykonano betony podkładowe na podporach P1-P3, zazbrojono i zabetonowano fundamenty podpór P1 i P3 (sekcje I i III).
Obiekt P-3 – wykonano wykop oraz beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu
Obiekt P-4 – wykonano wykop oraz beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu.

10 901 odwiedzin od dnia publikacji