• Świadectwo przejęcia – 31.08.2017

  W dniu 31.08.2017 r. zostało wydane przez Inżyniera ostatnie Świadectwo Przejęcia na mocy Subklauzuli 10.1 [ Świadectwo Przejęcia ], po którym na Kontrakcie rozpoczął się okres przeglądów budowy Obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap II oraz okres gwarancyjny trwający do 10 lat tzn. dla takich elementów jak konstrukcja nawierzchni, obiekty inżynierskie czy ekrany zakończy się on 31.08.2027r. Już teraz można jednoznacznie stwierdzić, że drugi etap budowy obwodnicy Ostrowa Wlkp. był bardzo potrzebną inwestycją gdyż znacząco odciążyła ona miasto od uciążliwego ruchu pojazdów.
  W dniu 21.09.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą robót firmą Mota – Engil Central Europe S.A. został podpisany Aneks terminowy do Umowy z dnia 10.10.2014 r. nr GDDKiA/O-PO/R-2/97/2013. Zmianie uległ Czas na Ukończenie z dnia 10.07.2017 r. na 10.08.2017 r.

 • Aktualności Tydzień 35 28.08 – 03.09.2017

  Roboty drogowe:
  Oczyszczanie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Roboty gwarancyjne – S11.
  Roboty mostowe:
  Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 34 21.08-27.08.2017

  Roboty drogowe:
  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.
  Roboty mostowe:
  1. Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 33 14.08-20.08.2017

  Roboty drogowe:
  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.
  Roboty mostowe:
  1. Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 32 07.08-13.08.2017

  Roboty drogowe:

  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.

  Roboty mostowe:

  1. Odmulanie przepustów – S11.

  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 31 31.07-06.08.2017

  Roboty drogowe:

  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Roboty porządkowe – S11.
  4. Roboty gwarancyjne – DK-25.

  Roboty mostowe:

  1. Odmulanie przepustów – S11.

  Roboty branżowe:

 • Aktualności Tydzień 30 24.07-30.07.2017

  Roboty drogowe:

  1. Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  2. Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  3. Odmulanie przepustów – S11.
  4. Roboty porządkowe – S11.
  5. Roboty gwarancyjne – DK-25.

  Roboty mostowe:

  Roboty branżowe:

 • Aktualności – Tydzień-29 – 17.07-23.07.2017

  Roboty drogowe:
  Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Roboty gwarancyjne – DK-25.

 • Aktualności – Tydzień-28 – 10.07-16.07.2017

  Roboty drogowe:
  Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  Konserwacja rowów melioracyjnych – S11.
  Przygotowanie budowy do zmiany organizacji ruchu – S11.
  Montaż ogrodzenia drogowego, napinanie siatki – S11.
  Oczyszczenie miejscowo zamulonego dna rowów i uzupełnienie prefabrykatów – S11.
  Uzupełnienie brakujących umocnień skarp i rowów drogowych – S11.
  Odmulanie przepustów – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Nasadzenia zieleni – S11.

 • Aktualności-Tydzień-27-.-03.07-09.07.2017

  Roboty drogowe:

  Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  Profilowanie i umocnienie rowów – S11..

  Koszenie terenów zielonych – S11.

  Roboty porządkowe – S11.

  Nasadzenia zieleni – S11.

  Roboty mostowe:

  Roboty porządkowe – wszystkie obiekty.

  Roboty branżowe:

  Montaż ogrodzenia drogowego napinanie siatki – S11.

  Montaż barier stalowych– S11.

  Konserwacja rowów melioracyjnych – S11.

  Prace wykończeniowe i porządkowe – S11.

 • Aktualności tydzień 26 26.06-2.07.2017

  Roboty drogowe:
  Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  Chodnik – WD-12 i PP-7a, Olszynowa.
  Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  Układanie SMA – MCD6, MCD8, MCD00, zjazdy.
  Oznakowania poziome – S11.
  Roboty porządkowe – S11.
  Nasadzenia zieleni – S11.
  Roboty mostowe:
  Montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
  Montaż barier, roboty porządkowe – PEd-9
  Montaż barier, roboty porządkowe, antykorozja betonu – ME-19.
  Montaż barier, roboty porządkowe, umocnienie stożków – ME-20.
  Montaż barier, roboty porządkowe – P6.
  Roboty branżowe:
  Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  Montaż barier stalowych– S11.
  Budowa kanału technologicznego – S11.
  Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności-Tydzień-25-.-19.06-25.06.2017

  Roboty drogowe:
  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  3. Chodnik – WD-12 i PP-7a, Olszynowa.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD6, MCD8, MCD00, zjazdy.
  6. Oznakowania poziome – S11.
  7. Roboty porządkowe – S11.
  8. Nasadzenia zieleni – S11.
  Roboty mostowe:
  1. Montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
  2. Montaż barier, roboty porządkowe – PEd-9
  3. Montaż barier, roboty porządkowe, antykorozja betonu – ME-19.
  4. Montaż barier, roboty porządkowe, umocnienie stożków – ME-20.
  5. Montaż barier, roboty porządkowe – P6.
  Roboty branżowe:
  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności Tydzień 24 12.06-18.06.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  3. Chodnik – WD-12 i PP-7a.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD6, >CD8, WA2, 408+850-409+300P.
  6. Oznakowania poziome – S11.
  7. Stabilizacja i podbudowa 0.31,5 – MCDR, MCDP, MCD4/1.
  8. Roboty porządkowe – S11.
  9. Nasadzenia zieleni – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
  2. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe akustycznych – PEd-9
  3. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – ME-19.
  4. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – ME-20.
  5. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, roboty porządkowe – P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności Tydzień 23 05.06-11.06.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
  3. Krawężnik PP-7a, PEd-9, MCB9, ME-19, P6, MCD4/4.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD2, km 400+000-401+270, 408+850-409+300 P, 408+890-409+250 L, MCL1, MCD6, MCD8, WA2, MCD1, MCD4/4, MCD3/4, MCDP, MCDC, MCD4/1.
  6. Oznakowania poziome – S11.
  7. Stabilizacja i podbudowa 0.31,5 – MCDR, MCDP, MCD4/1.
  8. Wiążąca – 408-890-409+000L
  9. Roboty porządkowe – S11.
  10. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, oraz antykorozji powierzchni betonowych – PP-7a.
  2. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż ekranów akustycznych – PEd-9
  3. Montaż barier ochronnych, wypełnienie ekranów akustycznych – WE-16.
  4. Umocnienie brzegów pod obiektem z geokraty wypełnionej gruntem, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, profilowanie stożków, betonowanie podwalin stożków wykonanie warstwy ścieralnej – ME-19.
  5. Umocnienie brzegów pod obiektem z geokraty wypełnionej gruntem, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, profilowanie stożków, betonowanie podwalin stożków – ME-20.
  6. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

 • Aktualności Tydzień 22 29.05-04.06.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Krawężnik PP-7a, PEd-9, MCB9, ME-20.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – MCD2, km 410+780-412+060P, 410+890-412+060L, 400+000-401+320P.
  6. Oznakowania poziome – DK11 – Katowice Przygodzice, Rond Strugi.
  7. Opaska – Rondo strugi.
  8. Nasyp – MCD4/1, MCD3/4, MCD4/4.
  9. Roboty porządkowe – S11.
  10. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż balustrad, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – PP-7a.
  2. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – PEd-9
  3. Prace porządkowe – WE-10.
  4. Montaż balustrad, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych – WE-16.
  5. Zbrojenie gzymsu muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, – ME-19.
  6. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap na skrzydłach – ME-20.
  7. Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego droga serwisowa, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – P6.
  8. Wykonywanie umocnień stożków, montaż balustrad – Peg-22

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 21 22.05-28.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Umocnienie zbiornika – przy WD-13.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km MCB2, 403+700-404+810L, MCL5, MCl2, MCL3.
  6. Chodnik DK11 zatoki autobusowe.
  7. Opaska – Rondo strugi.
  8. Warstwa wiążąca WMS, 400+060-400+330L i P, MCL0, MCL1.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Układanie żywic na kapach chodnikowych, układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, montaż balustrad – PP-7a.
  2. Antykorozja betonu – PEd-9
  3. Antykorozja betonu – WE-10.
  4. Montaż barier ochronnych i balustrad na skrzydłach – PP-11.
  5. Montaż barier ochronnych i balustrad na skrzydłach – PP-14.
  6. Zbrojenie gzymsu muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego – ME-19.
  7. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, wykonanie okładzin muru oporowego, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego. – ME-20.
  8. Zabezpieczenie antykorozyjne – P6.
  9. Wykonywanie umocnień stożków, montaż balustrad – Peg-22

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 20 15.05-21.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km 405+000-406+000, 400+290-400+340P, DK11 Katowice 0+032-299,56L, 412+000-412+600, MCBE, MCBC, Rondo Ostrów.
  6. Chodnik DK11.
  7. Oznakowanie pionowe – WD-18.
  8. Roboty brukarskie kostka na wyspach dzielących.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Zabezpieczenie antykorozyjne – P1.
  2. Układanie żywic na kapach – PP-7a.
  3. Montaż urządzeń dylatacyjnych – PEd-9
  4. Umocnienie stożków, WE-10.
  5. Układanie żywic na kapach, prace porządkowe – PP-11.
  6. Układanie żywic na kapach, prace porządkowe – PP-14.
  7. Deskowanie pod gzyms muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych – ME-19.
  8. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych – ME-20.
  9. Zabezpieczenie antykorozyjne – P6.
  10. Wykonywanie umocnień stożków – Peg-22

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 19 08.05-14.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km 402+400-403+450, 402+400-403+450P, 401+230-401+850P, 401+850-403+800.
  6. Chodnik budowy – DK11.
  7. Nasadzenia – S11.
  8. Ściek korytkowy pod WD-17.
  9. Oznakowanie pionowe – WD-18.

  Roboty mostowe:

  1. Betonowanie płyt przejściowych, wykonanie betonu ochronnego, zabezpieczenia antykorozyjne.– P1.
  2. Montaż desek gzymsowych, umocnienie stożków – PP-7a.
  3. Zabezpieczenie antykorozyjne – Ped-9.
  4. Układanie warstwy ścieralnej, wykonanie schodów skarpowych – WE-10.
  5. Układanie żywic na kapach – PP-11.
  6. Montaż barier, balustrad i schodów skarpowych – WD-13.
  7. Układanie żywic na kapach – PP-14.
  8. Montaż barier WD-15.
  9. Przygotowanie murów oporowych z gruntu zbrojonego na podporach P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych podpora P2, betonowanie płyt przejściowych serwisówka, deskowanie gzymsu muru oporowego – ME-19.
  10. Wykonanie drenażu odwodnieniowego, montaż desek gzymsowych, demontaż rusztowania podparcia belki ustroju, wykonanie fundamentów murów oporowych, zbrojenie płyt przejściowych – ME-20.
  11. Wykonywanie podwalin pod stożki podpora P3, oraz gzymsów muru oporowego. PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 18 01.05-07.05.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Układanie SMA – km 403+500-404+500P.
  6. Zabezpieczenie placu budowy przed zalaniem, odwodnienie placu budowy – S11.
  7. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Betonowanie płyt przejściowych, zasypka przepustu – P1.
  2. Montaż desek gzymsowych – PP-7a.
  3. Przygotowanie wnęk dylatacyjnych – Ped-9
  4. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic – WD-13.
  5. Umocnienie stożków, montaż barier WD-15.
  6. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier– WD-17.
  7. Układanie izolacji, przygotowanie murów oporowych z gruntu zbrojonego na podporach P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych podpora P2 – ME-19.
  8. Układanie izolacji wykonanie drenażu odwodnieniowego, montaż desek gzymsowych, demontaż rusztowania podparcia belki ustroju – ME-20.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 17 24.04-30.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
  6. Chodnik – WD-12, WD-13.
  7. Układanie SMA 410+260-410+960L, 404+600-405+840P.
  8. Podbudowa WMS – 400+000 LP – przy PP7a.
  9. Podbudowa z kruszywa 0/45 400+000 przy PP7a.
  10. Układanie ścieku monolitycznego MCL0 i MCL 1.
  11. Zabezpieczenie placu budowy przed zalaniem, odwodnienie placu budowy – S11.
  12. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie skrzydeł, warstwa wyrównawcza pod skrzydła, betonowanie wlotu skrzydła i ław fundamentowych, pielęgnacja betonu, betonowanie płyt przejściowych – P1.
  2. Montaż desek gzymsowych – PP-7a.
  3. Profilowanie stożków, montaż schodów, umocnienie stożków, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolację z żywic. – WE-10.
  4. Umocnienie stożków, wykonywanie nawierzchni z żywic – WD-13.
  5. Umocnienie stożków, montaż barier WD-15.
  6. Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych z żywic – WE-16.
  7. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier – WD-17.
  8. Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-18.
  9. Zasypka przyczółka, umocnienie koryta rzeki, rozszalowanie ustroju, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt– ME-19.
  10. Szalowanie ustroju, zasypka przyczółka, betonowanie ustroju (serwisówka) kierunek Katowice, pielęgnacja betonu, izolacja z papy – ME-20.
  11. Deskowanie ław skrzydeł – P6.
  12. Deskowanie gzymsów murów oporowych, zbrojenie gzymsów murów oporowych – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 16 17.04-23.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
  6. Chodnik – WD-12.
  7. Podbudowa WMS – P-6, DK-11 Katowice.
  8. Układanie ścieku korytkowego.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie skrzydeł, warstwa wyrównawcza pod skrzydła, betonowanie wlotu skrzydła i ław fundamentowych, pielęgnacja betonu – P1.
  2. Wykonanie asfaltu twardolanego – PP-7a.
  3. Wykonanie asfaltu twardolanego – Ped-9
  4. Profilowanie stożków, montaż schodów. – WE-10.
  5. Profilowanie stożków – WD-13.
  6. Umocnienie stożków, montaż barier, wykonanie nawierzchni z żywic na chodnikach, montaż balustrad i barier WD-15.
  7. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier– WD-17.
  8. Zasypka przyczółka, umocnienie koryta rzeki, rozszalowanie ustroju, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt– ME-19.
  9. Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty ustroju – ME-20.
  10. Szalowanie skrzydeł, wykonanie asfaltu twardolanego – P6.
  11. Szalowanie i zbrojenie gzymsów murów oporowych, betonowanie gzymsów – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
  5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 15 10.04-16.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
  6. Warstwa ścieralna SMA – 407+500-408+800L, 409+250-410+300L.
  7. Chodnik – WD-12 i WD-13.
  8. Stabilizacja DK-11 Katowice – 0+100-0+299P, 411+690-411+705LP, 411+715-411+730LP.
  9. Nasadzenia – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów, betonowanie wlotu i wylotu – P1.
  2. Profilowanie stożków – PP-7a.
  3. Szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin – WE-10.
  4. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie, zabezpieczenie antykozyjne – PP-11.
  5. Montaż barier na obiekcie, montaż balustrad – WD-12
  6. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, profilowanie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-13.
  7. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-14.
  8. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier WD-15.
  9. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne – WE-16.
  10. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
  11. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic– WD-18
  12. Deskowanie ustroju, betonowanie płyty ustroju, pielęgnacja betonu, umocnienie koryta rzeki, zasypka przyczółka, betonowanie skrzydła P1– ME-19.
  13. Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty ustroju kierunek Poznań – ME-20.
  14. Warstwa wyrównawcza ścian S2-S5, szalowanie oczepu, zabezpieczenie antykoozyjne – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.

 • Aktualności Tydzień 14 03.04-09.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Wykop – DK11 Katowice.
  6. Warstwa ścieralna SMA – MCD3/4 w km 2+420-20+528, MCDS 0+000-0+129, S11 606+000-406+300L, MCD8.
  7. Ułożenie podbudowy z kruszywa – MC00
  8. Wykonanie rowu szczelnego i umocnienie – MCD2.
  9. Chodnik – WD-12.
  10. Warstwa odsączająca – DK-11 Katowice.
  11. Nawierzchnia z kruszywa – MCDD.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów – P1.
  2. Profilowanie stożków – PP-7a.
  3. Szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin P1 – WE-10.
  4. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-11.
  5. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż barier na obiekcie – WD-12
  6. Umocnienie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, profilowanie stożków – WD-13.
  7. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – PP-14.
  8. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż schodów skarpowych WD-15.
  9. Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie – WE-16.
  10. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
  11. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic– WD-18
  12. Deskowanie ustroju, zbrojenie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju, pielęgnacja betonu, umocnienie koryta rzeki, betonowanie ławy fundamentowej muru oporowego , betonowanie skrzydła P1 – ME-19.
  13. Umocnienie koryta rzeki, szalowanie poprzecznic, deskowanie i zbrojenie płyty ustroju – ME-20.
  14. Izolacja cienka ramy przepustu, zasypka przepust, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowch– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Roboty przygotowawcze w zakresie oznakowania pionowego – S11.

 • Aktualności Tydzień 13 27.03 – 02.04.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  5. Wykonanie poboczy – 411+050-412+600LP.
  6. Frezowanie nawierzchni – DK 11 – Katowice.
  7. Warstwa wiążąca – MCBA
  8. Warstwa technologiczna C1,5/2 MC00.
  9. Warstwa ścieralna SMA – 406+680-407+700P, 407+700-408+840, 409+400-410+400P.
  10. Ułożenie chodnika MCB5.
  11. Wykop – DK11 Katowice.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu, zbrojenie i szalowanie wlotów i wylotów – P1.
  2. Izolacja z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników kamiennych, izolacja cienka płyt przejściowych, szalowanie podwalin stożków, betonowanie podwalin stożków – PP-7a.
  3. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ułożenie asfaltu twardolanego – Ped-9
  4. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ułożenie asfaltu twardolanego, szalowanie zbrojenie podwalin stożka, betonowanie podwalin – WE-10.
  5. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-12
  6. Przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków, próbne obciążenie obiektu – WD-13.
  7. Przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków, próbne obciążenie obiektu , malowanie obiektu – WD-15.
  8. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-17.
  9. Przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie, przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic, próbne obciążenie obiektu – WD-18
  10. Deskowanie ustroju, zbrojenie poprzecznic – ME-19.
  11. Umocnienie koryta rzeki, szalowanie poprzecznic – ME-20.
  12. Betonowanie skrzydeł, pielęgnacja betonu, izolacja cienka płyt przejściowych, izolacja ramy przepustu, zasypka przepustu, wykonanie drenażu– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych– S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.
  4. Montaż oświetlenia – S11.

 • Aktualności Tydzień 12 20.03-26.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Warstwa wiążąca SMA na obiektach WD-13 i WD-15.
  5. Ułożenie chodnika MCB5.
  6. Wykonanie nasypu MCDC –MCDS.
  7. Układanie krawężnika – DK 11 Przygodzice.
  8. Warstwa wiążąca – WMS przy WE-10 oraz DK 11 – Przygodzice.
  9. Warstwa ścieralna – MCDC
  10. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  11. Stabilizacja C1,5/2 – MCD3/4 i MCDS.
  12. Montaż barier stalowych – S11 i obiekty inżynierskie.
  13. Układanie kruszywa 0-31,5 – MCD3/4 i MCDS.

  Roboty mostowe:

  1. Odwodnienie wykopu – P1.
  2. Pompowanie wody, pielęgnacja betonu, izolacja cienka zasypka konstrukcji, betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej – PP-7a.
  3. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – Ped-9
  4. Pielęgnacja betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – WE-10.
  5. Betonowanie podwalin stożka – WD-13.
  6. Betonowanie podwalin stożka – WD-15.
  7. Umocnienie stożków, przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie – WD-18
  8. Pielęgnacja betonu, wykonanie podparcia pod belki typu T, montaż łożysk, montaż belek typu T – ME-19.
  9. Pielęgnacja betonu, montaż łożysk, wykonanie podparcia pod belki typu T – ME-20.
  10. szalowanie skrzydeł betonowanie skrzydeł S3 i S4– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Aktualności Tydzień 11 13.03-19.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
  2. Obrukowanie przepustów – S11.
  3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  4. Murek oporowych przy WE-10 – S11.
  5. Warstwa wiążąca – 412+300-412+600P, 412+300-412+600L łącznica węzeł DK 11 Przygodzice.
  6. Rozbiórka DK 11 Przygodzice – S11 – DK11.
  7. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648, MCD9, MCD3/4, MCDD, MCDS.
  8. Ściek korytkowy – Sekcja 1.
  9. Warstwa technologiczna C3/4 – DK11 Przygodzice w km 0+160-0+286.
  10. Podbudowa WMS – Przy WE-10.
  11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  12. Warstwa C1,5/2 – MCDA, MCD9, MCDD.
  13. Układanie krawężnika – DK 11 Przygodzice.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
  2. Pompowanie wody, pielęgnacja betonu, izolacja cienka zasypka konstrukcji, zbrojenie płyt przejściowych – PP-7a.
  3. Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach, pielęgnacja betonu, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy – WE-10.
  4. Szalowanie podwalin stożka – WD-13.
  5. Pielęgnacja betonu, profilowanie stożków, szalowanie podwalin stożka – WD-15.
  6. Montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków – WD-18
  7. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2, umocnienie dna rzeki, wykonanie podparcia pod belki typu T, montaż łożysk – ME-19.
  8. Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 , betonowanie korpusu P2, pielęgnacja betonu montaż łożysk – ME-20.
  9. szalowanie ramy serwisówka, szalowanie skrzydeł– P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
  3. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Aktualności Tydzień 10 06.03-12.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  5. Podbudowa 0/45 – 412+050-412+500.
  6. Podbudowa 0/31,5 – MCD4/5 – zjazd parking.
  7. Podbudowa WMS i wiążąca – 412+050-412+500L, 412+050-412+500P.
  8. Przepusty i rowy – DK 11 Przygodzice.
  9. Ściek korytkowy – sekcja 1.
  10. Warstwa ścieralna – MC00 i MCDI.
  11. Rozbiórka DK 11 Przygodzice – S11 – DK11.
  12. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648.
  13. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
  14. Profilowanie pasa rozdziału – Sekcje 1,2,3.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
  2. Pompowanie wody, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł, pielęgnacja betonu, izolacja cienka – PP-7a.
  3. Montaż krawężników na skrzydłach, warstwa wyrównawcza pod kapy na skrzydłach podpora P1, zbrojenie kap – WE-10.
  4. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwaliny – WD-15.
  5. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-17.
  6. Pielęgnacja betonu, profilowanie stożków, betonowanie podwaliny stożków – WD-18
  7. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu P2, deskowanie korpusu P1, betonowanie korpusu P1 serwisówka – ME-19.
  8. Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 , betonowanie korpusu P2 serwisówka Katowice, pielęgnacja betonu – ME-20.
  9. Zbrojenie i szalowanie ramy serwisówka, wykonanie warstwy wyrównawczej pod skrzydła i ciąg głowny – P6.

  Roboty branżowe:

  1. Montaż ogrodzenia – S11.
  2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.

 • Aktualności Tydzień 9 27.02-05.03.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie przepustów – S11.
  4. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
  5. Układanie krawężników, obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11.
  6. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
  7. Rozbiórka DK 11 – Strugi.
  8. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
  2. Pompowanie wody, szalowanie skrzydeł, betonowanie segmentu 2, pielęgnacja betonu – PP-7a.
  3. Montaż krawężników na skrzydłach, warstwa wyrównawcza pod kapy na skrzydłach podpora P1.
  4. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwaliny – WD-15.
  5. Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru oporowego S1, montaż desek gzymsowych, deskowanie podwaliny stożka, betonowanie podwaliny stożka, pielęgnacja betonu – WD-18
  6. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2 kierunek Poznań, pielęgnacja betonu – ME-19.
  7. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 Katowice , szalowanie korpusu P2, pielęgnacja betonu – ME-20.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.
  2. Montaż ogrodzenia – S11.
  3. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
  4. Regulacja pokryw studzienek teletechnicznych – S11.

 • Aktualności Tydzień 8 – 20.02-26.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11.
  4. Obrukowanie skarp rowów, roboty zimowe, profilowanie rowów, obrukowanie przepustów – S11.
  5. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
  6. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych, odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod skrzydła– PP-7a.
  2. Szalowanie podwalin stożka, pielęgnacja betonu – WD-15.
  3. Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru oporowego S1, montaż desek gzymsowych– WD-18
  4. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2– ME-19.
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, szalowanie korpusu P2 – ME-20.
  6. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.
  2. Montaż ogrodzenia – S11.
  3. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.

 • Aktualności Tydzień 7 13.02-19.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
  3. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11.
  4. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych, odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2– PP-7a.
  2. Szalowanie podwalin stożka, betonowanie podwalin stożka, pielęgnacja betonu – WD-15.
  3. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  4. Zbrojenie skrzydeł korpusu P1, betonowanie korpusu kier. Katowice, pielęgnacja betonu– ME-19.
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 – ME-20.
  6. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.
  2. Montaż ogrodzenia – S11.

 • Aktulaności Tydzień 6 06.02-12.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11.

  4. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2, wykop pod skrzydła, warstwa wyrównawcza pod ławy skrzydeł, zbrojenie konstrukcji segment 3 – PP-7a.

  2. Pielęgnacja betonu – WE-10.

  3. Pielęgnacja betonu – WD-13.

  4. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, zbrojenie skrzydeł – ME-19.

  6. Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 – ME-20.

  7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

 • Aktualności Tydzień 5 30.01-05.02.2017

  Roboty drogowe:

  1. Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Obrukowanie skarp rowów – S11.

  4. Humusowanie – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 1 i 2 – PP-7a.

  2. Betonowanie kap chodnikowych, pielęgnacja betonu – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków, betonowanie podwalin stożka P5. WD-13.

  4. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – ME-19.

  6. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Utrzymanie zimowe – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

 • Aktualności Tydzień 4 23.01-29.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Odwodnienie placu budowy – S11.

  4. Humusowanie – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 1 i 2 – PP-7a.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków. WD-13.

  4. Betonowanie podwalin stożków P1 – WD-15.

  5. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
  6. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – ME-19.

  7. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie placu budowy – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

  3. Montaż barier sek II – S11.

 • Tydzień 3 16.01-22.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Dodatkowe zasilanie, dodatkowa ochrona, organizacja zaplecza, szalowanie konstrukcji – PP-7a.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków. WD-13.

  4. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie i szalowanie gzymsów murów oporowych,– WD-18
  5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – ME-19.

  6. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie placu budowy – S11.

  2. Montaż ogrodzenia – S11.

  3. Montaż barier sek II – S11.

 • Tydzień 2 09.01-15.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

  2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

  3. Odwodnienie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Dodatkowe zasilanie, dodatkowa ochrona, organizacja zaplecza – PP-7a.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków. WD-13.

  4. Szalowanie podwalin stożków – WD-15

  5. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsów murów oporowych, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – WD-18

  6. Zbrojenie korpusów – ME-19.

  7. Zbrojenie korpusów – ME-20.

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie placu budowy – S11.

  2. Umocnienie i profilowanie rowów, Oświetlenie węzeł Pruślin oraz Grabowska. – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Montaż ogrodzenia – S11.

  6. Wbijanie barier sek II – S11.

 • Tydzień 1 02-08.01.2017

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11.

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Umocnienie poboczy – S11.

  6. Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg – S11 i obiekty inżynierskie.

  7. Roboty brukarskie – zabudowa wpustów.

  8. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Przygotowywanie do betonowania, betonowanie kap chodnikowych nitka lewa –

  PEd-9.

  1. Montaż desek gzymsowych i krawężników, deskowanie, zbrojenie i betonowanie urządzeń dylatacyjnych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

  2. Profilowanie stożków, betonowanie murków oporowych – WD-13.

  3. Profilowanie stożków pod umocnienie – WD-17.

  4. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju, zbrojenie gzymsów – WD-18.

  5. Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu – ME-20.

  6. Deskowanie i betonowanie płyty dennej, zbrojenie płyty dennej segment Katowice – PP7a.

  7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie, umocnienie i profilowanie rowów S11.

  2. Budowa kanału technologicznego S11.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa ogrodzenia drogowego – S11.

  6. Montaż barier – S11.

  7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

 • Tydzień 52 26.12.2016-01.01.2017

  Ze względu  na przerwę świąteczną roboty nie były prowadzone.

 • Tydzień 51 19-25.12.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Umocnienie poboczy – S11.

  6. Montaż oznakowania pionowego – S11 i obiekty inżynierskie.

  7. Roboty brukarskie – zabudowa wpustów.

  8. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych – kierunek Katowice – PEd-9.

  2. Montaż desek gzymsowych i krawężników, montaż dylatacji – WE-10.

  3. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  4. Profilowanie stożków, szalowanie podwaliny stożka P1 – WD-13.

  5. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

  6. Profilowanie stożków – WD-17.

  7. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych – WD-18.

  8. Szalowanie fundamentu skrzydeł – ME-19.

  9. Zbrojenie fundamentów, szalowanie fundamentu – ME-20.

  10. Szalowanie gzymsu muru S1, zbrojenie gzymsu muru S1 – Peg-22.

  11. Zasypka przepustu – P1.

  12. Zbrojenie konstrukcji – P6.

  13. Zbrojenie konstrukcji – PP7a.

  14. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S11.

  2. Budowa kanału technologicznego S11.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.

  6. Wbijanie barier sek 1 – obiekty inżynierskie.

  7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

 • Tydzień 50 12-18.12.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, chodnik MCB3 MCB8, zabudowa wpustów, pierścienie na rondach.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych – PEd-9.

  2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, szalowanie i zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie podpory P2, montaż odwodnienia – WE-10.

  3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  4. Montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy chodnikowych na skrzydłach WD-13.

  5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

  6. Profilowanie stożków, betonowanie podwalin stożka – WD-17.

  7. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych, montaż odwodnienia obiektu WD-18.

  8. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

  9. Zbrojenie i szalowanie fundamentów betonowanie fundamentu P1 – ME-20.

  10. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu– P1

  11. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych, zbrojenie płyty dennej przepustu kierunek Poznań, betonowanie płyty dennej kierunek Katowice, zbrojenie płyty dennej droga. – P6

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Montaż ogrodzenia drogowego sek 1,2

  6. Wbijanie barier sek 1.

 • Tydzień 49 5-11.12.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P, 411+220-411+600, 4070+100-407+700.

  6. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

  7. Wykop rowu – zjazd na parking, WD-13(MCB5), WD-15 (MCB6), 407+400-407+500L, MCD2 0+300-0+450, 401+770-401+850P.

  8. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, pierścień ronda, zabudowa wpustów.

  9. Warstwa ścieralna MCDF.

  10. Warstwa podbudowy 402+850-402+950 L+P.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

  2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

  3. Rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, zasypka przyczółka P1, betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1, wykonanie warstwy wyrównawczej P1, zbrojenie płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni pod izolacje z papy – WE-10.

  4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy chodnikowej, zbrojenie podwaliny stożka P1 WD-13.

  6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

  7. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap, betnowanie kapy na dojazdach, betonowanie podwalin stożka P1 WD-15

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego, zbrojenie podwaliny stożka P3 – WD-17.

  9. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych WD-18.

  10. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

  11. Zbrojenie i szalowanie fundamentów – ME-20.

  12. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

  13. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych, zbrojenie płyty dennej przepustu kierunek Poznań, betonowanie płyty dennej kierunek Katowice, zbrojenie płyty dennej droga. – P6

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 48 28.11-04-12.2016 r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Odwodnienie placu budowy – S11.

  5. Zabudowa wpustów, układanie krawężnika – MCB5.

  6. Podbudowa 0/31,5 –MCDE, MCD4/4.

  7. Ułożenie C1,5/2 – MCDE.

  8. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P.

  9. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

  10. Wykop rowu – Parking Strugi

  11. Korytko ściekowe – MCD4/4 3+007,82-3+117,55.

  12. Wykop rowu – WD-13(MCB5), MCD2 0+200-0+400, 401+770-401+850P, 407+200-407+300L.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

  2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

  3. Rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, zasypka przyczółka P1 – WE-10.

  4. Montaż odwodnienia liniowego, przygotowanie do wykonania nawierzchni i ścian oporowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

  5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych WD-13.

  6. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap WD-15

  7. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków – WE-16.

  8. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego, betonowanie gzymsu muru oporowego P3 – WD-17.

  9. Montaż krawężników kamiennych WD-18.

  10. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

  11. Zbrojenie i szalowanie fundamentów – ME-20.

  12. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

  13. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych – P6

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 46 14.11 – 20.11. 2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykonanie nasypu i GWN – S11.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Kopanie i profilowanie – MCD1, MCD4/4.

  7. Rozbiórka dróg technologicznych – S11.

  8. Krawężnik – MCB5.

  9. Podbudowa 0/31,5 rondo węzeł Ostrów Wlkp. MCB5, MCDH.

  10. Zabudowa wpustów – S11.

  11. Warstwa technologiczna C3/4 – 402+880-402+923 L+P, MCDD.

  12. Pielęgnacja warstw technologicznych – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, układanie krawężników kamiennych, izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych – PEd-9.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju, betonowanie płyty, pielęgnacja płyty – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków WD-13.

  5. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  6. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych WD-15

  7. Profilowanie stożków, wykonanie asfaltu twardolanego – WE-16

  8. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-18.

  9. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu P1, zabezpieczenie antykorozyjne – ME-19.

  10. Zbrojenie fundamentów – ME-20.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 45 7.11 – 13.11 2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11.

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykonywanie nasypu – WE-10.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Ściek monlityny 406+970-407+040 L+P.

  7. Kopanie i profilowanie rowu – MCD1.

  8. Podbudowa 0/31,5 MCD1, MCB5.

  9. Roboty brukarskie – wykonanie pierścienia Rondo lewe.

  10. Warstwa ścieralna – MCD1 1+000-1+700.

  11. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie i ustawienie TOR oraz znaków informacyjnych.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Montaż schodów skarpowych – WD-12.

  5. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż krawężników kamiennych WD-15.

  8. Zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie do betonowania, pielęgnacja betonu – WE-16.

  9. Rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego, szalowanie ścianek zaplecznych, rozbiórka rusztowań ustroju nośnego. WD-18.

  10. Zbrojenie fundamentów – ME-19.

  11. Zbrojenie fundamentów – ME-20.

  12. Zasypka muru oporowego, montaż muru oporowego, przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2, zabezpieczenie antykorozyjne betonu – PEg-22.

  13. Zabezpieczenie obiektów mostowych, zabezpieczenie wykopów, uzupełnienie oznakowania informacyjnego, prace porządkowe, utrzymanie TOR – S11.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Zabezpieczenie wykopów, uzupełnienie oznakowania, prace porządkowe – S11.

 • Tydzień 44 31.10 – 06.11.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykonywanie nasypu – WE-10 i WE-16.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Stabilizacja C3/4 – 412+300-412+612,68 P, 406+970-407+050 L+P.

  7. Kopanie i profilowanie rowu – MCD1.

  8. Roboty brukarskie – wykonanie pierścienia Rondo lewe.

  9. Warstwa ścieralna – MCD4/4.

  10. Warstwa wiążąca MCD6.

  11. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie oznakowania, utrzymanie – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy – PEd-9.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Obrukowanie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-12.

  5. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż krawężników kamiennych WD-15

  8. Zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie do betonowania – WE-16

  9. Rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego, szalowanie ścianek zaplecznych, WD-18.

  10. Zasypka muru oporowego, montaż mury oporowego, przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2 PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  3. Kanalizacja deszczowa – S11.

  4. Budowa kanału technologicznego – S11.

  5. Zabezpieczenie wykopów ustawianie znaków informacyjnych, uzupełnienie oznakowanie, prace porządkowe – S11.

 • Tydzień 43 24.10 – 30.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Układanie chodnika MCB9, rondo prawe.

  5. Odwodnienie placu budowy – S11.

  6. Stabilizacja C3/4 ul Grabowska.

  7. Warstwa WMS km 404+970-405+120L.

  8. Podbudowa 0/31,5 MCD4/4, MCD1.

  9. Warstwa ścieralna MCD10+200-1+000, MCD3/2, MCD4/2, MCD4/3.

  10. Nasyp – WE-10

  11. Podbudowa AC22P AC16P, MCBE 0+220-0+260.

  12. Warstwa wiążąca 400+820-401+200P, 401+000-401+200L.

  13. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie oznakowania, utrzymanie TOR – S11.

  Roboty mostowe:

  1. Rozbiórka rusztowań i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu, przygotowanie betonu pod izolację z papy, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu pod kapy chodnikowe – PEd-9.

  2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków, montaż rury osłonowej kabla – WD-12.

  5. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, zbrojenie płyty przejściowej P5, szalowanie płyty, montaż dylatacji, izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pod kapami, betonowanie płyt przejściowych i wnęk dylatacyjnych WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego WD-15

  8. Montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnieniowego – WE-16

  9. Zbrojenie kap chodnikowych, ułożenie asfaltu twardolanego, betonowanie kap chodnikowych, pielęgnacja betonu WD-17.

  10. Iniekcja kanałów kablowych, rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego WD-18.

  11. Zasypka muru oporowego, montaż mury oporowego, przygotowanie powierzchni PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

  6. Zabezpieczenie wykopów ustawianie znaków informacyjnych, uzupełnienie oznakowanie, prace porządkowe – S11.

 • Tydzień 42 17.10 – 23.10 2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykop rowu – MCB1, MCD1.

  5. Podbudowa 0/31,5, 0/45 – 407+050-407+110 L+P, 405+000-405+100 L+P, ul Leśna.

  6. Warstwa wiążaca MCB9.

  7. Krawężnik i ściek monolityczny 405+050-405+100.

  8. Odwodnienie placu budowy – S11.

  9. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

  10. Układanie Chodnika MCB9.

  11. Rozbiórka ul Grabowskiej.

  12. Warstwa ścieralna ul Leśna.

  13. Warstwa WMS.

  Roboty mostowe:

  1. Rozbiórka rusztowań i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu.

  2. Wykonanie podparcia pod belki T, szalowanie ścianki zaplecznej P1, betonowanie ścianki zaplecznej P1, szalowanie ścianki zaplecznej P2, montaż belek T, deskowanie poprzecznic – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków WD-12.

  5. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej P5, zasypka przyczółka, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, wykonanie warstwy wzmacniającej z chudego betonu pod płytę przejściową P5, zbrojenie płyty P5.– WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  8. WE-16 – wykonanie izolacji z papy w obrębie kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych.

  9. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych WD-17.

  10. Pielęgnacja betonu, przygotowanie do sprężania płyty, wykonanie izolacji na płycie, sprężanie obiektu WD-18.

  11. Zasypka muru oporowego, montaż muru oporowego, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2, wykonanie zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych murów oporowych S2 i S3 PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 41 10.10 – 16.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Wykop rowu – MCB1, MCD1.

  5. Podbudowa 0/31,5 – MCD6, MCD00.

  6. Odwodnienie placu budowy – S11.

  7. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

  8. Stabilizacja C1,5/2 – MCB5.

  9. Stabilizacja C3/4 – 405+050-405+100.

  10. Układanie SAM JENA – MCD0, MCDK, MCDL, MCDM.

  11. Płyta zabezpieczająca wychodnie iłów – 405+000-405+050.

  12. Podbudowa 0/45 – Ped-09

  Roboty mostowe:

  1. Rozbiórka rusztować i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu PEd-9.

  2. Deskowanie oczepu przyczółka P2, zasypka przyczółka P2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod oczep P1, betonowanie oczepu kierunek Poznań, wykonanie podparcia pod belki T, montaż łożysk – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożkówWD-12.

  5. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej P5– WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  8. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych WD-17.

  9. Montaż deskowania i rusztowania, zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie, pielęgnacja płyty ustroju. WD-18.

  10. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 40 03.10 – 09.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

  4. Roboty ziemne – WE-10.

  5. Naprawa spękań mas bitumicznych – S11.

  6. Podbudowa 0/31,5 – MCD9, MCD6.

  7. Odwodnienie placu budowy – S11.

  8. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

  9. Roboty brukarskie – MCB6.

  10. Wykop – MCB1.

  Roboty mostowe:

  1. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych, przygotowanie pod betonowanie. PEd-9.

  2. Deskowanie oczepu przyczółka P2, zasypka przyczółka P2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod oczep P1, betonowanie oczepu kierunek Katowice – WE-10.

  3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  4. Profilowanie stożków, montaż kolektora odwodnieniowego, wykonanie podwaliny stożków WD-12.

  5. Rozbiórka deskowania płyty– WD-13.

  6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  8. Montaż krawężników kamiennych, malowanie płyty ustroju, montaż desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnieniowego WD-17.

  9. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego WD-18.

  10. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.

  11. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.

  12. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 39 26.09-02.10.2016

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych S11

  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.

  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  4. Roboty ziemne WE-10, WE-16, MCDG, MCDE, WA-4 ul.Leśna.

  5. Stabilizacja C1,52 – MCDG, MCDE WA-4 ul.leśna, MCDM, MCD0, MCDK.

  6. Warstwa ściaralna i wiążąca – MCD3/4 i MCD4/4 ul Grabowska MCD2.

  7. Warstwa ścieralna odc. Próbny MCDC.

  8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.

  9. Układanie krawężników ul Grabowska, rondo.

  10. Wykonanie przepustów pod drogami serwisowymi – PD2, PD4, PD5.

  11. Podbudowa AC22P – MCBA.

  12. Wykonanie nasypu – droga technologiczna nr 1 MCD4/1.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż kolektora odwodnieniowego WD-8.

  2. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych. PEd-9.

  3. Izolacja cienka i zasypka P2, wykonanie drenażu, deskowanie oczepu przyczółka P2, izolacja cienka, zasypka P1, warstwa wyrównawcza pod oczep przyczółka P2, deskowanie oczepu przyczółka WE-10.

  4. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

  5. Profilowanie stożków, montaż kolektora odwodnieniowego WD-12.

  6. Pielęgnacja betonu płyty nośnej, rozbiórka deskowania płyty– WD-13.

  7. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

  8. Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie izolacji z papy na ścianach zaplecznych i płytach przejściowych, wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapami na dojazdach, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

  9. Wykonanie izolacji cienkiej , zasypki, wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe od str. Katowic, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych WE-16.

  10. Przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie, wykonanie izolacji z papy w obrębie kap chodnikowych, montaż krawężników kamiennych, rozpoczęcie malowania płyty ustroju WD-17.

  11. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego WD-18.

  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.

  13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.

  14. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, izolacja z papy na płycie ustroju PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

  5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 • Tydzień 38 19-25.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
  4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 –MCD4/4, MCB4, 411+900-412+050 L i P.
  5. Warstwa wiążąca MCD2 w km 0+000-0+220, MCB2 w km 0+600-1+110, 405+100-405+380L, 405+100-405+300P.
  6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
  7. Rów szczelny – rów szczelny w MCB2 w km +0450-0+550.
  8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.
  9. Profilowanie wykopu i stabilizacja C1, 5/2 MCB9.
  10. Humusowanie skarpy i roboty ziemne WE-16 i WD-17, WE-10 i WE-16.
  11. Układanie krawężników S11.

  Roboty mostowe:

  1. Umocnienie stożków trylinką WD-8.
  2. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt przejściowych, zbrojenie ustroju nośnego – Ped-09.
  3. Izolacja cienka i zasypka P2, betonowanie podpory str. P, zbrojenie skrzydła P2, betonowanie skrzydła S2 – WE-10.
  4. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych – PP-11.
  5. Gzyms na murze oporowym P3, układanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach betonowych – WD-12.
  6. Wyłączenie kolizji 400kV i betonowanie płyty – WD-13.
  7. Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego – PP-14.
  8. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych – WD-15.
  9. Wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypki, przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy – WE-16.
  10. Demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy na ściankach zaplecznych, izolacja cienka na płytach przejściowych, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C8/10 pod kapy chodnikowe, zbrojenie płyt przejściowych – WD-17.
  11. Montaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego – WD-18.
  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
  13. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór – PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 37 12- 18.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
  4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4, 411+900-412+050.
  5. Układanie SMA – MCD3/4 w km 2+050-2+420.
  6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
  7. Rów szczelny – rów szczelny w MCB2 w km +0450-0+550.
  8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.
  9. Wykonanie kieszeni wpustów – 406+700-406+900.
  10. Układanie krawężnika, chodnika i obrzeży – MCB2, MCBE.
  11. Wykonanie stabilizacji MCB2 w km 410+001-410+702, MCB9 stabilizacja C1,5/2.
  12. Podbudowa AC22 i warstwa wiążąca – MCD2 w km 0+000-0+220, MCB2 w km 0+600-1+110.
  13. Podbudowa WMS – 406+040-406+150 L i P.
  14. Wykonanie wykopu – MCB9

  Roboty mostowe:

  1. Umocnienie stożków trylinką WD-8.
  2. Zasypka podpór, montaż rusztowania pod belki, montaż belek, układanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe PEd-9.
  3. Izolacja cienka i zasypka P2, betonowanie podpory str. P, zbrojenie skrzydła P2 WE-10.
  4. Asfalt twardolany oraz warstwa wiążąca, montaż krawężników oraz desek gzymsowych – PP-11
  5. Gzyms na murze oporowym P3, układanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach betonowych WD-12.
  6. Roboty wstrzymane PSE– WD-13.
  7. Montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych PP-14.
  8. Montaż, betonowanie urządzeń dylatacyjnych, zasypka i wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe WD-15
  9. Pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, wykonani eizolacji cienkiej, rozpoczęcie zasypki, wykonywanie drenów WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania i rusztowania ustroju, betonowanie ścianek zaplecznych, montaż urządzeń dylatacyjnych WD-17.
  11. Montaż deskowania i rusztowania WD-18.
  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.
  13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
  14. Zakończono rozbiórkę rusztowań i deskowań ustroju nośnego, rozpoczęto wykonywanie muru oporowego i zasypki podpór PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 36 05- 11.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
  2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
  4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4.
  5. Układanie SMA – MCDI, MCD5, 406+150-406+680-odc próbny.
  6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
  7. Układanie ścieków metodą ślizgową – 405+100+405+300 WD-18, MCDA.
  8. Układanie krawężnika – MCD5 w km 0+000-0+700.
  9. Wykonanie stabilizacji 406+050-406+100, MCD4/4, MCD4/2, MCD2 w km 0+060-1+100.
  10. Wykonanie nasypu – MCD4/4.

  Roboty mostowe:

  1. Umocnienie stożków trylinką, obciążenie próbne WD-8.
  2. Zasypka podpór, montaż rusztowania pod belki, montaż belek PEd-9.
  3. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu strona lewa podpora P2, ściany oporowe WE-10.
  4. Asfalt twardolany oraz warstwa wiążąca, montaż krawężników oraz desek gzymsowych – PP-11
  5. Układanie asfaltu twardolanego oraz warstwy ścieralnej próbne obciążenie WD-12.
  6. Roboty wstrzymane PSE– WD-13.
  7. Montaż krawężników i desek gzymsowych PP-14.
  8. Deskowanie i betonowanie ścian zaplecznych WD-15
  9. Pielęgnacja betonu, demontaż deskowania WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania i rusztowania ustroju, betonowanie ścianek zaplecznych WD-17.
  11. Montaż deskowania i rusztowania WD-18.
  12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.
  13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
  14. Zakończono rozbiórkę rusztowań i deskowań ustroju nośnego, rozpoczęto wykonywanie muru oporowego i zasypki podpór PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 35 29.08- 04.09.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD4/4.
  3. Ustawienie krawężnika MCB5, rondo L+P ul. Grabowska.
  4. Ustawianie korytka drogowego w pasie rozdziału oraz ścieku trójkątnego – km 403+700, 405+305-405+350L+P, 409+176-409+350.
  5. Wykonywanie warstwy wiążącej – 403+409-401+700 L+P, 404+760-405+000 L+P, MCB2, MCD2.
  6. Warstwa technologiczna C3/4 405+220-405+300, rondo lewe W. Pruślin
  7. Podbudowa bitumiczna – 403+409-403+700, 404+700-405+040, MCBE, MCD2.
  8. Podbudowa z kruszywa 0/45 i 0/31,5 – 403+650-403+730, 405+300-405+350 MCBE.
  9. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  10. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż umocnienia stożków oraz desek gzymsowych na murach oporowych, betonowanie murku oporowego stożka i gzymsu muru oporowego podpory P1WD-8.
  2. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu P1, szalowanie korpusu P1, ustawianie rusztowań pod belki T, rozszalowanie przyczółka P1, wykonywanie zasypki podpora P1 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P1 WE-10.
  4. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiekcie, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap – PP-11
  5. Malowanie ustroju, pielęgnacja betonu, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiekcie WD-12.
  6. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego– WD-13.
  7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, pielęgnacja betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej PP-14.
  8. Rozbiórka podparcia pod belki T WD-15
  9. Zbrojenie i szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S3 i S4, zbrojenie i deskowanie skrzydeł S1 i S2 WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania WD-17.
  11. Deskowanie ustroju nośnego WD-18.
  12. Rozbiórka ustroju, pielęgnacja betonu, izolacja cienka przyczółków, rozpoczęcie wykonywania muru oporowego PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.
  5. Przebudowa urządzeń melioracyjnych.

 • Tydzień 34 22- 28.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – Nasyp – rondo węzeł Pruślin.
  3. Ustawienie krawężnika MCB2, MCB5 ul. Grabowska.
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD2, 400+000-401+000P, 400+340-401+000L.
  5. Warstwa technologiczna C3/4 403+670-403+700.
  6. Warstwa technologiczna C1,5/2 – MCD5.
  7. Podbudowa bitumiczna – MCD2 i MCB2.
  8. Podbudowa z kruszywa 0/45 – 404+750-405+000.
  9. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  10. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż umocnienia stożków WD-8.
  2. Deskowanie i betonowanie korpusu podpory 1 etap 2, pielęgnacja betonu, ustawianie rusztowań pod belki typu T, deskowanie korpusu przyczółka P1 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P1 WE-10.
  4. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników – PP-11
  5. Malowanie ustroju, betonowanie kap na dojazdach, pielęgnacja betonu WD-12.
  6. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie płyty ustroju – WD-13.
  7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, pielęgnacja betonu PP-14.
  8. Pielęgnacja betonu, rozbiórka podparcia pod belki T WD-15
  9. Zbrojenie i szalowanie skrzydeł, rozszalowanie konstrukcji WE-16.
  10. Rozbiórka deskowania deskowania WD-17.
  11. Deskowanie ustroju nośnego WD-18.
  12. Rozbiórka ustroju, pielęgnacja betonu, izolacja cienka przyczółków PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
  4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 • Tydzień 33 15- 21.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 404+800-404+900.
  3. Ustawienie krawężnika MCB2,
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD1, łącznica MCl5, MCL2 MCD2, MCL4.
  5. Wzmocnienie podłoża – Pruślin – rondo
  6. Warstwa technologiczna C3/4 404+760-405+000.
  7. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  8. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych na murach oporowych WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu , zasypka przyczółka P1, deskowanie i beonowanie korpusu podpory P3 etap 2 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu, szalowanie korpusu, betonowanie korpusu P2 etap II WE-10.
  4. Zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt i betonowanie, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej – PP-11
  5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego, układanie krawężnika na skrzydłach przyczółka P3, betonowanie kap, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej WD-12.
  6. Zbrojenie ustroju  nośnego – WD-13.
  7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej PP-14.
  8. Pielęgnacja betonu WD-15
  9. Rozszalowanie konstrukcji, zbrojenie skrzydeł S1 i S2, betonowanie fundamentów pod skrzydła strona lewa WE-16.
  10. Pielęgnacja betonu ustroju nośnego, sprężanie ustroju, rozbiórka deskowania WD-17.
  11. Zbrojenie oczepu przyczółka, betonowanie korpusu podpora P1, kontynuacja robót przy rusztowaniu ustroju nośnego WD-18.
  12. Pielęgnacja betonu, wykonanie zabudowy gzymsowej semgent 1, rozpoczęcie rozbiórki ustroju nośnego PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11

 • Tydzień 32 08- 14.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 0+000-0+200, MCDC 0+000-0+200, MCD3/3.
  3. Odhumusowanie zjazdów i zawrotki, wykonanie nasypu, MCD3/1, MCD3/4.
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej 401+050-409+550, 409+050-409+500L, 410+000-410+550L, 409+570-409+900L.
  5. Wykonywanie poboczy 409+050-409+500L, 407+800-408+600P.
  6. Wykonywanie wykopu MCB2, rondo węzeł Pruślin.
  7. Warstwa technologiczna C3/4 MCB20+285-0+420.
  8. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
  9. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych, montaż barier WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu , zasypka przyczółka P3 PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu, szalowanie korpusu, betonowanie korpusu P2 etap I WE-10.
  4. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, układanie chudego betonu pod płyty, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt przejściowych – PP-11
  5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego, układanie krawężnika na skrzydłach przyczółka P3 WD-12.
  6. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji PP-14.
  7. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, betonowanie, pielęgnacja betonu WD-15
  8. Rozszalowanie konstrukcji, zbrojenie skrzydeł S1 i S2 WE-16.
  9. Zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie, pielęgnacja betonu WD-17.
  10. Zbrojenie oczepu przyczółka WD-18.
  11. Zbrojenie płyt ustroju, izolacja papą termozgrzewalną, deskowanie zabudowy gzymsowej, betonowanie ustroju nośnego segment 2, pielęgnacja betonu PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
  2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11

 • Tydzień 31 01- 07.08.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych.
  2. Humusowanie skarp S11.
  3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału.
  4. Wykonanie podbudowy km 409+000-410+500 L.
  5. Wykonanie nasypu na drodze MCD/5.
  6. Skraplanie podbudowy 409+000-410+500 L i 409+100-410+000P.
  7. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCD2.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych – WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka, zasypka przyczółka P3 – PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu – WE-10.
  4. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej- PP-11.
  5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego – WD-12.
  6. Pielęgnacja betonu, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S2 i S3 – PP-14.
  7. Zbrojenie ustroju nośnego (wyłączenie linii 400kV)- WD-15.
  8. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie konstrukcji – WE-16.
  9. Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego – WD-17.
  10. Zbrojenie korpusu  przyczółków, szalowanie pod ustrój nośny – WD-18.
  11. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie, zbrojenie płyty ustroju, deskowanie zabudowy gzymsowej – PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie S11.
  2. Drenaż S11.
  3. Umocnienie i profilowanie rowów.
  4. Przebudowa urządzeń melioracyjnych.
  5. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11.
  6. Roboty przygotowawcze przy przebudowie kolizji teletechnicznej – rejon Strugi.

 • Tydzień 30 25- 31.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych.
  2. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCDI i MCDJ.
  3. Wykonywanie warstwy wiążącej WMS w km 405+370-406+000 P.
  4. Wykonywanie poboczy w km 402+500-402+700 L.
  5. Humusowanie skarp S11.
  6. Wykonanie warstwy C3/4 w km 403+440-403+670 L i P.
  7. Umocnienie skarp i rowów.
  8. Wprowadzenie TOR – rejon Strugi.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych, montaż barier, etnowanie oczepu na murze oporowym – WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie skrzydeł przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka, szalowanie skrzydeł, betonowanie korpusu przyczółka, betonowanie skrzydła – PEd-9.
  3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu – WE-10.
  4. Pielęgnacja betonu, wykonywanie zasypki – PP-11.
  5. Zbrojenie kap – WD-12.
  6. Zbrojenie skrzydeł, pielęgnacja betonu – PP-14.
  7. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic – WD-15.
  8. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie ław skrzydeł – WE-16.
  9. Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego – WD-17.
  10. Zbrojenie i  szalowanie korpusu przyczółków, szalowanie pod ustrój nośny – WD-18.
  11. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie – PEg-22.
  12. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej – P5.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie rowów S11.
  2. Demontaż słupów 400 kV Ostrów Kromolice S11.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11.
  4. Roboty przygotowawcze przy przebudowie kolizji teletechnicznej – rejon Strugi.

 • Tydzień 29 18- 24.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
  2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCB2, MCD3/4, MCD5, DK 11 Przygodzice, łącznik DK 11 i S11.
  3. Rozkładanie kruszywa 409+000-409+770L, 403+000-403+490, 400+350-401+000 L i P, 409+000-409+700.
  4. Wykonywanie warstwy wiążącej 403+000-403+450 P.
  5. Wykonywanie poboczy 410+500-411+000P, 408+000-408+500L.
  6. Wykonywanie stabilizacji C3/4 MCBA, węzeł C1, 5/2 MCB5.
  7. Humusowanie skarp S11.
  8. Odhumusowanie drogi technologicznej Nr 2.
  9. Wykop rowu 407+850-407+950L.
  10. Wykonanie chodnika MCBC.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie do montażu barier, przygotowanie powierzchni kap WD-8.
  2. Zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie skrzydeł, szalowanie korpusu P1, pielęgnacja betonu, betonowanie skrzydła S3 PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie fundamentu, zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka WE-10.
  4. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S4 i S1, pielęgnacja beton, rozszalowanie konstrukcji ramowej – PP-11
  5. Zbrojenie kap, betonowanie kapy na obiekcie, betonowanie płyty przejściowej P3 WD-12.
  6. Szalowanie poprzecznic, szalowanie przerw między belkami dylinami WD-13
  7. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie ław skrzydeł 1 PP-14.
  8. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, szalowanie poprzecznic, zbrojenie płyty, szalowanie płyty WD-15
  9. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej, pielęgnacja betonu WE-16.
  10. Szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  11. Rozpoczęcie szalowania oczepu przyczółka WD-18.
  12. Prace wykończeniowe  WD-21
  13. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, zbrojenie ustroju PEg-22.
  14. Zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie wlotów i wylotów i płyty zespalającej – P5

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie rowów S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów – Pasikurowice, demontaż słupów – S11.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11

 • Tydzień 28 11- 17.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp MCBA, MCB2, MCB4, MCB5, MCD ¾, MCDE.
  2. Rozkładanie kuszywa km 406+000-406+900, 405+300-405+950, 406+100-406+970L, 401+000-401+080, 401+080-401+200.
  3. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych S11 sekcje I II III.
  4. Wykonanie warstwy wiążącej 402+100-402+700 L+P, 401+700-402+000L+P.
  5. Wykonywanie poboczy km 410+700-411+000P.
  6. Wykonywanie stabilizacji C1/5, C1,5/2, wjazd na mixer, stabilizacja C3/4 łącznice – MCBB6, wjazd na mixer, łącznice, MCBA.
  7. Humusowanie skarp MCBC, S11
  8. Wykonanie chodnika MCBC.

  Roboty mostowe:

  1. Profilowanie stożków, przygotowanie montażu barier WD-08.
  2. Szalowanie słupów, szalowanie korpusu P3, betonowanie korpusu P3, betonowanie słupów, deskowanie skrzydła S4, zbrojenie skrzydeł PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, rozszalowanie fundamentu, pielęgnacja betonu, zasypka ławy, szalowanie ławy korpusu przyczółka, zbrojenie przyczółka i ław WE-10.
  4. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, betonowanie skrzydła S4  PP-11.
  5. Ustawianie krawężników kamiennych, zasypka przczółka P3, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe WD-12.
  6. Szalowanie poprzecznic, szalowanie przerw między belkami – WD-13.
  7. Rozszalowanie konstrukcji ramowej PP-14.
  8. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, szalowanie poprzecznic – WD-15.
  9. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej pielęgnacja betonu WE-16.
  10. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  11. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  12. Prace wykończeniwe WD-21
  13. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju PP1 etap II, pielęgnacja betonu PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice – demontaż słupów S11.
  3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11

 • Tydzień 27 04- 10.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie nasypu przewiązka km MCBA, MCB2, MCB4.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem km 409+870-410+200, MCB6,
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 406+000-406+900.
  5. Profilowanie i dogęszczenie 1 w/wy nasypu MCB4, MCB6.
  6. Wykonywanie obrzeży (MCBC) WD-21 w km 0+000-0+335 – sekcja III.
  7. Wykonanie stabilizacji MCB4, MCB2, MCB6.
  8. Humusowanie skarp MCBC.
  9. Stabilizacja C15/2 MCD4/4 i MCD4/5 km 3+050-3+827, 0+000-0+167.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka wykonywanie prac przy murach oporowych WD-08.
  2. Izolacja ław, zbrojenie fundamentu, szalowanie słupów zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie słupów PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu, szalowanie fundamentu, betonowanie fundamentu, zbrojenie słupów WE-10.
  4. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie konstrukcji  PP-11.
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, ustawianie krawężników kamiennych WD-12.
  6. Pielęgnacja betonu, ułożenie podpór pod belki typu T szalowanie poprzecznic, układanie belek typu T – WD-13.
  7. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji, betonowanie, pielęgnacja betonu PP-14.
  8. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  9. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  10. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  11. Umocnienie stożków, WD-21
  12. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja płyty betonowej PEg-22.
  13. Wykop pod przepust P-5.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice – mobilizacja i wyłączenie S11.
  3. Wykonywanie wodociągu fi 90 w km 412+710 S11.
  4. Kolizja 4 Nn Strugi S11.

 • Tydzień 26 27.06- 03.07.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie nasypu przewiązka km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem km 410+200-410+475, 406+800-406+950, 409+350-406+770, 409+870-410+200.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 401+600-401+750, 403+200-403+300.
  5. Podbudowa z MMA i warstwa wiążąca km 403+900-404+400.
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6, MCD3/1.
  7. Wykonanie wykopu rowu (zbiornika odparowującego) km 405+000.
  8. Profilowanie poboczy km 410+500-411+000, 410+500-411+000 P, 408+500-408+950.
  9. Wykonywanie obrzeży (MCBC) WD-21 w km 0+000-0+335 – sekcja III.
  10. Wzmocnienie podłoża MCD0 i MCD2.
  11. Skarpowanie i wykop rowu – MCBA w km 0+000-0+390.
  12. Stabilizacja C15/2 MCD4/4 i MCD4/5 km 3+050-3+827, 0+000-0+167.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka wykonywanie prac pzy murach oporowych WD-08.
  2. Pielęgnacja betonu, zasypka ławy P3, izolacja ław, zbrojenie fundamentu oraz przyczółka, wykonanie zbrojenia filarów PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu WE-10.
  4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-11.
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, ustawianie krawężników kamiennych WD-12.
  6. Pielęgnacja betonu, ułożenie podpór pod belki typu T szalowanie poprzecznic – WD-13
  7. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  8. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  9. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  10. Wzmocnienie podłoża kolumny DSM – ME-19.
  11. Wzmocnienie podłoża kolumny DSM – ME-20.
  12. Umocnienie stożków, WD-21
  13. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja płyty betonowej PEg-22.
  14. Wykop pod przepust P-5.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice, S11.
  3. Wykonywanie wodociągu fi 90 w km 412+710 S11.
  4. Kolizja 4 Nn Strugi S11.
  5. Umocnienie skarp, wykonywanie ścieku skarpowego przy WD-21 S11.

 • Tydzień 25 20- 26.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wymiana gruntu pod PD10, oraz wylanie chudego betonu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 pielęgnacja km 408+550-408+800 strona L i P.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozkładanie kruszywa km 403+720-404+050, 403+700-404+000, 403+200-403+300.
  5. Podbudowa z betonu asfaltowego km 411+100-411+200, 410+960-411+000, 410+700-414+000.
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie wykopu rowu (zbiornika odparowującego) km 405+000.
  8. Profilowanie i dogęszczanie pierwszej warstwy nasypu sekcja I, II i III.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych WD-08.
  2. Pielęgnacja betonu, zasypka ławy P3, izolacja ław, zbrojenie fundamentu oraz przyczółka PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu WE-10.
  4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-11.
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe WD-12.
  6. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-14.
  7. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  8. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
  9. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  10. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
  11. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice, S11.

 • Tydzień 24 13- 19.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+350-405+550, 402+320-402+650, 407+100-407+770, 407+100-407+300 P, 406+100-406+300 L i P, 403+650-402+880 L.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
  8. Wykonanie warstwy odsączającej 403+500-408+900, 403+870-404+020.
  9. WMS – Warstwa wiążąca km 408+500-408+900.
  10. Podbudowa z betonu asfaltowego – 408+000-408+500P, 408+400-408+900P

  Roboty mostowe:

  1. Układanie desek gzymsowych, cementowanie płyt przejściowych WD-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu, izolacje ław PEd-9.
  3. Deskowanie fundamentu WE-10.
  4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej betonowanie segmentu 1 – PP-11
  5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3 przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe WD-12.
  6. Szalowanie słupów, zbrojenie słupów
  7. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej betonowanie segmentu 1 PP-14.
  8. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  9. Przygotowywanie podłoża pod UN, zasypka przyczółka WD-17.
  10. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  11. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
  12. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej. PEg-22.

  Roboty branżowe: 

  1. Odwodnienie i drenaż S-11.
  2. Przebudowa linii 400kV Ostrów –Kromolice

 • Tydzień 23 06- 12.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+090-405+200, 403+860-404+200, 403+800-404+080, 404+450-404+760.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
  8. Rozkładanie kruszywa – 408+600-406+900.
  9. Wykonanie warstwy odsączającej 406+100-406+200, 403+870-404+020, 400+100-400+200.
  10. Wykonywanie podbudowy MMA km 407+770-407+950, 408+100-408+300, 408+450-408+950.

  Roboty mostowe:

  1. Montaż dylatacji, przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe, montaż desek gzymsowych, rozbirka ustroju nośnego krawężniki płyty przejściowe-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu, izolacje ław PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie WE-10.
  4. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje WD-12.
  5. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1 PP-14.
  6. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
  7. Przygotowywanie podłoża pod UN, zasypka przyczółka WD-17.
  8. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
  9. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
  10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej. PEg-22.
  11. Zbrojenie szalowanie płyt przejściowych P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Odwodnienie i drenaż S-11.
  3. Wykop pod drenaż opaskowy MCD2 km 0+120-0+600
  4. Roboty ziemne przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 22 30.05- 05.06.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+550-405+800, 406+350-406+600, 403+700-403+860, 406+600-406+800, 404+380-404+760, 408+850-409+000.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
  8. GWN – 407+100-407+600
  9. Profilowanie i dogęszczanie podłoża w wykopie – 405+950-406+300.
  10. Rozkładanie kruszywa – 411+500-411+700.
  11. Wykonanie warstwy odsączającej 402+230-402+490, 406+150-406+200.
  12. Wykonywanie warstwy wiążącej km 411+220-411+700, 411+220-411+680.

  Roboty mostowe:

  1. Izolacja termozgrzewalna – rozbiórka, betonowanie ścianki zaporowej WD-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu PEd-9.
  3. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie WE-10.
  4. Rozbiórka UN, przygotowanie płyty pod izolacje termozgrzewalną na szerokości kap chodnikowych WD-12.
  5. Deskowanie szalunku ramownicy, układanie zbrojenia PP-14.
  6. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
  7. Deskowanie zbrojenie i Betonowanie oczepu P3, przygotowywanie podłoża pod UN WD-17.
  8. Zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2, rozpoczęcie prac przy murach oporowych WD-18.
  9. Malowanie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych i kap chodnikowych, betonowanie kap  WD-21
  10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  11. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę, izolacja termozgrzewalna, wykonanie warstwy ochronnej P3.
  12. Deskowanie wlotów, betonowanie wlotów wylotów i płyty zespalającej, zbrojenie i betonowanie skrzydeł P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Odwodnienie i drenaż S-11.
  3. Wykop pod drenaż opaskowy 402+000-402+440
  4. Humusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 21 23- 29.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonywanie warstwy nasypu i zagęszczanie km 402+430-402+880, 403+000-403+240, 406+620-407+000, 407+880-408+000, 412+100-412+300.
  2. Wykonanie warstw nasypu – MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6, MCD4/4.
  3. Doprowadzenie podłoża do G1 – 404+200-404+380 j.P, 406+280-406+320 j. L i P.
  4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Odhumusowanie DK 11 Przygodzice 0+000-0+126, 0+000-0+180.
  7. GWN – 406+620-406+900, 407+100-407+600.
  8. Profilowanie i dogęszczanie podłoża w wykopie – 405+950-406+300.
  9. Rozkładanie kruszywa – 411+500-411+700.
  10. Wykonanie podbudowy bitumicznej – 411+220-411+680 s L i P.
  11. Wykonanie warstwy odsączającej 408+610-408+800 s L i P.
  12. Wykonywanie stabilizacji C3/4 pielęgnacja – 408+550-408+800 j.L, 401+270-401+550 j.P
  13. Wymiana drzew i pielęgnacja zieleni – DK25.

  Roboty mostowe:

  1. Izolacja termozgrzewalna – rozbiórka, betonowanie ścianki zaporowej WD-8.
  2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu PEd-9.
  3. Odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Rozbiórka UN, przygotowanie płyty pod izolacje termozgrzewalną na szerokości kap chodnikowych WD-12.
  5. Deskowanie szalunku ramownicy, układanie zbrojenia PP-14.
  6. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
  7. Deskowanie zbrojenie i Betonowanie oczepu P3, przygotowywanie podłoża pod UN WD-17.
  8. Zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2 WD-18.
  9. Malowanie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych  WD-21
  10. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  11. Zasypka przepustu, zbrojenie płyty najazdowej P2.
  12. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę, izolacja termozgrzewalna, wykonanie warstwy ochronnej P3.
  13. Deskowanie wlotów, betonowanie wlotów wylotów i płyty zespalającej P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3. Odwodnienie i drenaż S-11.
  4. Wykop pod drenaż opaskowy 402+000-402+440
  5. Odhumusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 20 16- 22.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 400+000-400+290 j. L i P 400+320-400+600 j.L, 400+800-401+000 j. L i P, 402+080-402+230 j. L i P, 403+000-403+230 j. L, 404+200-404+380 j. P 410+075-410+700 j. L
  2. GWN km 405+500-405+850, 406+620-406+900, 407+100-407+600.
  3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  4. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  5. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
  6. Odhumusowanie 412+400-412+600
  7. Odhumusowanie – MCDC 0+000-0+200, DK11 Przygodzice 0+000-0+180, DK11 i S11 Przygodzice 0+000-0+126
  8. Wykonywanie warstwy odsączającej  406+320-406+420.
  9. Poszerzenie nasypu 402+600-402+970, 403+000-403+240
  10. Wzmocnienie podłoża 405+830-405+950
  11. Wykonanie wykopu 405+950-406+050
  12. Rozkładanie kruszywa 411+100-411+700
  13. Prace utrzymaniowe i porządkowe S11.

  Roboty mostowe:

  1. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie wnęk po sprężeniu, deskowanie ścianek, rozbiórka ustroju, przygotowanie płyty pod izolację termozgrzewalną WD-8.
  2. Zbrojenie podpór i fundamentu, szalowanie PEd-9.
  3. Odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Iniekcja kanałów, rozdeskowywanie zbrojenia, rozbiórka ustroju nośnego, przygotowanie płyty pod izolację termozgrzewalną WD-12.
  5. Deskowanie szalunku ramownicy PP-14.
  6. Deskowanie poprzecznic i montaż konsol, deskowanie ustroju nośnego WD-15.
  7. Deskowanie szalunku ramownicy WE-16.
  8. Zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpory P1, betonowanie korpusu P1, deskowanie i zbrojenie korpusu P3 WD-17.
  9. Wykonywanie podwalin, beton wyrównawczy pod ławę ścian oporowych S1 i S1, zbrojenie i szalowanie ławy ściany S1 i S2 WD-18.
  10. Montaż dylatacji umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych, malowanie betonu WD-21
  11. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  12. Zasypka przepustu P2.
  13. Zasypka przepustu, przygotowywanie pod papę P3.
  14. Zbrojenie przepustu, deskowanie wlotów i wylotów P4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3. Odwodnienie i drenaż S-11.
  4. Przebudowa urządzeń melioracyjnych 403+500-404+000
  5. Przebudowa urządzeń melioracyjnych Rów D-6.
  6. Odhumusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.

 • Tydzień 19 09-15.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie warstwy nasypu km 401+770-402+080, 402+430-402+880.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 401+270-401+520 j. lewa, 401+520-401+770 j. lewa, 410+600-410+900 j. prawa, 408+800-408+950 j. prawa i lewa, GWN km 407+200-407+500.
  3. GWN – 404+550-404+750  jezdnia lewa, 405+500-405+700, 405+500-405+850, 407+200-407+500.
  4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III.
  6. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB4, MVB6, MCB5, MCB1.
  7. Odhumusowanie drogi dojazdowej – MCD2.
  8. Wymiana gruntu – 412+200-412+320.
  9. Prace utrzymaniowe i porządkowe S11.

  Roboty mostowe:

  1. Przygotowanie do sprężania i sprężanie ustroju nośnego WD-8.
  2. Przygotowanie do sprężania, sprężanie ustroju nośnego betonowanie stref zakotwień WD-12.
  3. Odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Deskowanie i betonowanie płyty dennej fundamentu PP-11.
  5. Deskowanie poprzecznic montaż konsol WD-15.
  6. Deskowanie i betonowanie płyty dennej fundamentu WE-16.
  7. Zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpory P1 WD-17.
  8. Deskowanie słupów, betonowanie słupów i przygotowanie podłoża WD-18.
  9. Montaż dylatacji WD-21.
  10. Deskowanie poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego i zbrojenie ustroju nośnego PEg-22.
  11. Zasypka przepustu P-2.
  12. Zbrojenie płyt przejściowych P-3.
  13. Chudy beton pod płytę przejściową P-4.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3. Rozpoczęcie prac przy budowie oświetlenia drogowego S11.

 • Tydzień 18 02-08.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Wykonanie warstwy odsączającej km 402+008-402+430, 406+100-406+200.
  2. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 408+200-408+430, 411+050-411+460, 409+100-409+350.
  3. GWN km 407+200-407+500.
  4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
  5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
  6. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB4, MVB6, MCB5, MCB1.
  7. Odhumusowanie drogi dojazdowej – MCD2.
  8. Roboty wykończeniowe DK25.
  9. Prace utrzymaniowe i porządkowe DK25 i S11.

  Roboty mostowe:

  1. Rozszalowanie wnęk sprężających, przygotowanie do sprężania WD-8.
  2. Przygotowanie do sprężania WD-12.
  3. Wpłukiwanie igłofiltrów, odwodnienie wykopu WE-10.
  4. Deskowanie i piaskowanie zbrojenia, deskowanie płyty dennej fundamentu PP-11
  5. Montaż belek typu T, deskowanie poprzecznik WD-15.
  6. Deskowanie fundamentów słupów, deskowanie słupów WD-18.
  7. Betonowanie kap chodnikowych WD-21
  8. Zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
  9. Betonowanie płyty dennej WE-16.

  Roboty branżowe: 

  1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11,
  3. Rozpoczęcie prac przy budowie oświetlenia drogowego S11 – przejścia poprzeczne S11.

 • Tydzień 17 25.04 – 01.05.2016r.

  Roboty drogowe:

  1.Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-20.
  2.Wykonano warstwę odsączającą, km 408+00-408+100, w rejonie obiektu WD-18, 411+500-411+540, w rejonie obiektu WD-21.
  3.Wykonano warstwy nasypu MCB1, km 402+680-402+825, w rejonie obiektu WE-10.
  4.Wykonano poszerzenie nasypu WE-10.
  5.Wykonano wykop pod WD-15.
  6.Wykonano płytę zabezpieczającą wychodnie iłów, km 402+230-402+380.
  7.Profilowanie nasypu, km 407+100-407+640, w rejonie WE-16.
  8.Wykonano stabilizację, km 407+770-407+850, rejon obiektu WD-17.
  9.Dogęszczono warstwy nasypów na drogach MCB4, MCB5 i MCB6.
  10.Naprawiono drogi serwisowe oraz odwodniono plac budowy – sekcja I, II i III.
  11.Wyprofilowano rowy odwadniające DK-25.
  12.Wbito bariery energochłonne – DK-25 łącznik.
  13.Wykonano nasadzenia – DK-25.

  Roboty mostowe:

  1.Zbrojenie ustroju nośnego oraz betonowanie – obiekt WD-8.
  2.Zbrojenie ustroju nośnego oraz betonowanie – obiekt WD-12.
  3.Betonowanie oczepu na podporze P1 – obiekt WD-15.
  4.Betonowanie kapy chodnikowej wąskiej oraz pielęgnacja betonu – obiekt WD-21.
  5.Ułożenie i zasypanie przepustów – P-1, P-4, P-5, P-6 i P-7.
  6.Betonowanie płyty zespalającej i wylanie chudego betonu – przepust P-3.
  7.Zbrojenie skrzydełek przepustu P-2.
  8.Układanie belek typu T – obiekt PEg-22.
  9.Betonowanie fundamentów P1 i P3 oraz pielęgnacja – obiekt WD-18.

  Roboty branżowe:

  1.Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia w km 407+900 – S11.
  2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 – S11.
  3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej – S11.

 • Tydzień 16 18-24.04.2016r.

  Roboty drogowe:

  1.Profilowanie, dogęszczanie, skarpowanie warstwy nasypu MCB4, MCB5 i MCB6.
  2.Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych sekcje I II i III.
  3.Stabilizacja cementem ¾ ława pod przepust, układanie przepustu – 402+390-402+430 411+750-411+900, 407+640-407+880, 411+750-411+900, 404+230-404+400 407+700-407+800.
  4.GWN km 401+900+402+080, 408+100-408+200, 408+200-408+400, 408+800-409+000, 405+300-405+840, 403+000-403+230, 409+070-409+375 410+475-411-020.
  5.Wykop pod MCB2 km 0+200.
  6.Odhumusowanie MCD ¾ km 2+200 – 2+420 MCB5.
  7.Sypanie pospółki pod warstwę odsączające km 401+500 – 401+750.
  8.Przygotowanie podłoża pod warstwę odsączającą km 402+230 – 402+680 strona L i P.
  9.Nasadzenia – KD25.
  10.Roboty w pasie dzielącym – łącznik DK25.
  11.Wykonanie brewek odwadniających – DK25.
  12.Wprowadzenie SOR – DK25 skrzyżowanie ul Słowackiego, Olsztyńska i Kaliska.

  Roboty mostowe:

  1.Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  2.Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
  3.Betonowanie korek P5 pod oczep oraz zbrojenie podpory P1 – obiekt WD-15.
  4.Chudy beton – obiekt WE-16.
  5.Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
  6.Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22.
  7.Stabilizacja pod przepust – P2.
  8.Szalowanie i układanie zbrojenia ścianki czołowej, beton wyrównawczy pod płytę przejściową P3.

  Roboty branżowe:

  1.Przebudowa kolizji energetycznych 5Sn.
  2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
  3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej S11.

 • Tydzień 15 11-17.04.2016r.

  Roboty drogowe:
  1. Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-21.
  2. Wykonano warstwy nasypu MCB1, MCB4, km 404+560-404+760, w rejonie obiektów WD-15 i WD-17, km 402+750- 402+840.
  3. Roboty budowlane przy bajpasie w rejonie obiektu WE-16.
  4. GWN km 411+550-411+930, km 411+500-411+550, km 408+700-409+000, km 409+050-409+375.
  5. Kopanie rowów, profilowanie warstw nasypu, naprawa dróg serwisowych i dojazdowych Sekcja I II i III.
  6. Wykonanie stabilizacji w rejonie obiektu WE-10.
  7. Umacnianie poboczy DD1.
  8. Wykonanie zjazdów indywidualnych DD1.
  9. Uruchomienie sygnalizacji świetlnej DK25.
  10.Wykop na drodze MCB2 strona lewa.
  11.Przygotowanie pod naszadzenia DK25.
  12.Wzmocnienie podłoża km 407+640-407+760, km 408+000-408+100.

  Roboty mostowe:
  1.Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  2.Chudy beton pod fundamenty PEd9.
  3.Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
  4.Beton podkładowy pod oczep oraz zbrojenie podpory P1 obiekt WD-15.
  5.Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
  6.Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22
  7.Wykop pod skrzydła przepustu – P2.
  8.Szalowanie oraz prace ogólnobudowlane przy przepuście P3.

  Roboty branżowe:
  1.Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej
  2.Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11,
  3.Prace przy budowie kanalizacji deszczowej S11.

 • Tydzień 14 04 – 10.04.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Odhumusowano MCDR, MCB2, MCB4, MCB5, MCB6.
  2. Usypanie GWN. Profilowanie i zagęszczenie – S11 km 405+320 – 405+830, 0+300 – 0+700.
  3. Zagęszczenie drugiej warstwy nasypu S11 km 403+000 – 403+300.
  4. Kopanie i profilowanie rowów Sekcje I, II i III.
  5. Profilowanie wykopu Sekcje I, II i III.
  6. Wzmocnienie podłoża cementem S11 km 407+770 – 407+870, 406+300 – 406+420, 406+320 – 406+500, 0+000 – 0+800.
  7. Wzmocnienie warstwy nasypu wapnem S11 km 404+600 – 404+760.
  8. Poszerzenie nasypu (schodkowanie) – przy obiekcie WE-10.
  9. Stabilizacja nasypu przy obiekcie WE-10 w km 400+500 – 400+600.
  10. Układanie masy AC22P na bajpasie zmian organizacji ruchu ul. Grabowska.
  11. Wykonanie krawężnika na mokro przy obiekcie WD-21.
  12. Czyszczenie nawierzchni pod oznakowanie poziome DK25 oraz skrzyżowanie ul. Kaliskiej i Słowackiego.
  13. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na skrzyżowaniu DD1 i DD2 ułożenie warstwy 0/11 SAM – DK25
  14. Frezowanie drogi DD1, układanie kruszywa 0/31,5 ułożenie masy SMA na DD1.
  15. Frezowanie nawierzchni łącznika DK25 z węzłem S11, rozebranie pasa dzielącego łącznik na DK-25.

  Roboty mostowe:

  1. Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  2. Wykonano kolumny DSM na obiekcie PEd9.
  3. Zbrojenie ustroju nośnego WD-12.
  4. Trwa wykonywanie zasypek przyczółków i fundamentów, przygotowywanie podparć pod belki typu T – obiekt WD-15.
  5. Wykonanie murów oporowych oraz chudego betonu pod oczep – obiekt WD-17.
  6. Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-21.
  7. Montaż podparcia pod belki typu T – obiekt PEg-22
  8. Deskowanie ścian przepustu, betonowanie przepustu – P2.
  9. Szalowanie oraz prace ogólnobudowlane przy przepuście P3.

  Roboty branżowe:

  1. Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11

 • Tydzień 13 28.03 – 03.04.2016r.

  Roboty drogowe:

  1. Układanie warstwy SMA na drodze krajowej DK25.
  2. Trasowanie i wykonanie oznakowania poziomego na ul. Kaliskiej raz DK25 jezdnia lewa.
  3. Wymiana paneli betonowych ekranu akustycznego z izolacyjnych na pochłaniające DK25.
  4. Wykonanie warstwy SMA na ul. Serwańskiego.
  5. Budowa dojazdu MCBC przy obiekcie WD-21.
  6. Odhumusowanie poprzeczek MCB4 i MCB6.
  7. Usypanie GWN profilowanie i zagęszczenie S11 km 405+320 – 405+830.
  8. Profilowanie podłoży w wykopie S11 km 406+250 – 406+650, 407+750 – 407+950.

  Roboty mostowe:

  1. Wykonano chudy beton pod ściany czołowe na przepuście P3.
  2. Kontynuowano zbrojenie stalą AII N rusztowanie i deskowanie płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
  3. Wykonano kolumny DSM na obiekcie PEd-9.
  4. Kontynuowano zbrojenie stalą AIII N rusztowanie i deskowanie płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-12.
  5. Zabetonowano ciosy podłożyskowe podpór P1 i P5 oraz oczep korpusu podpora P1 na obiekcie WD-13.
  6. Zabetonowano słupy na podporze P4, trwa wykonywanie zasypki fundamentów oraz przyczółka P1.
  7. Kontynuowano wykonywanie zasypki murów oporowych na obiekcie WD-17.
  8. Wykonano zbrojenie ramy przepustu P-2.
  9. Przygotowanie do zbrojenia kap, oraz montaż kotew talerzowych obiekt WD-21.
  10. Montaż podparcia ustroju nośnego obiekt PEg-22.

  Roboty branżowe:

  1. Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej.
  2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.

 • Tydzień 12 21.03 – 27.03.2016r

  Roboty drogowe

  1. W tygodniu 12 w zakresie trasy głównej S-11 przystąpiono do kontynuowania prac związanych z robotami ziemnymi oraz profilowaniem skarp i rowów. Naprawiono drogi serwisowe oraz odwodniono budowę.
  2. W ramach DK-25 były wykonywane prace związane z humusowaniem zieleńców. Trwał dyżur utrzymania tymczasowej organizacji ruchu.
  3. Wykonywane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg dojazdowych – frezowanie nawierzchni, skropienie podbudowy z kruszywa, ułożenie warstwy ścieralnej 8cm.

   

  Roboty mostowe

  W tygodniu 12 wykonano następujące prace:

  1. Obiekt P-2 – wykonano zbrojenie i deskowanie przepustu.
  2. Obiekt WD-8 – wykonano rusztowania i deskowania płyty pomostu.
  3. Obiekt WD-12 – wykonano rusztowania i deskowania płyty pomostu.
  4. Obiekt WD-13- wykonano mury oporowe przy podporach P1 i P3 oraz zbrojenie przyczółka P1 i P5.
  5. Obiekt WD-15 –wykonano zasypki fundamentu P1.
  6. Obiekt WD-18 – Ścięto głowice DSM.
  7. Obiekt PEg-22 – wykonano montaż belek T27 – segment 1 oraz podparć belek T27 segment 2 i 3.

  Roboty branżowe

  1. Zabudowa 6 wpustów – MCBC 0+060-0+280
  2. Przebudowa kolizji teletechnicznych przy ulicy Barycznej.
  3. Regulacja wysokościowa słupków oznaczeniowych telekomunikacyjnych na drodze krajowej DK25.

 • Tydzień 11 14.03 – 20.03.2016r

  Przedstawiamy tygodniowy plan robót w tygodniu 11 2016r.

  Screen Shot 2016-04-01 at 04.00.40

 • Tydzień 10 07.03 – 13.03.2016r

  Screen Shot 2016-04-01 at 04.02.59

 • Aktualności Luty 2016r.

  Roboty mostowe

  W lutym 2016 r. wykonano następujące prace:

  – Obiekt WD-8 – zakończono wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3. Wykonano beton podkładowy pod oczep podpór P1 i P3 oraz zabetonowano oczep na podporze P1.
  – Obiekt WD-12 – zabetonowano ciosy pod łożyskowe oraz zabetonowano łożyska podpór P-1 i P-3. Rozpoczęto wykonywanie rusztowania i deskowania płyty pomostu.
  – Obiekt WD-15 – rozpoczęto zbrojenie fundamentów podpór P1 i P5.
  – Obiekt WD-17- trwa wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
  – Obiekt WD-21 – zakończono zasypki zaprzyczółkowe, wykonano beton podkładowy i zabetonowano płyty przejściowe podpór P1 i P5. Zabetonowano podwaliny stożków przy podporach P1 i P5, trwa formowanie stożków.
  – Obiekt PE/g-22 – zakończono betonowanie wszystkich fundamentów podpór P1, P2 i P3, zabetonowano słupy podpór P1 i P3 oraz P2 (segment PL2 i PS2), zabetonowano oczepy podpór P1 (segment PL1 i PS1) oraz P3 (segment PL3).
  – Obiekt P-2 – wykonano wykop, oraz wykonano beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu. Trwa zbrojenie płyty dennej części przelotowej.
  – Obiekt P-3 – zmontowano elementy prefabrykowane przepustu.
  – Obiekt P-4 – zmontowano elementy prefabrykowane przepustu.

  Roboty drogowe

  – W miesiącu lutym w zakresie trasy głównej S-11 przystąpiono do kontynuowania prac związanych z robotami ziemnymi oraz profilowaniem skarp i rowów.
  – W ramach DK-25 były wykonywane prace związane z profilowaniem i humusowaniem oraz umocnieniem rowów. Przystąpiono do wykonywania montażu barier energochłonnych oraz oznakowania pionowego docelowego. Wykonano obrukowanie wysp dzielących.
  – Wykonywane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg dojazdowych oraz tymczasowego oznakowania.

 • Tydzień 9 29.02 – 06.03.2016r

  Tygodniowy postęp robót – tydzień 9 (29.02 – 05.03. 2016r.)
  Opis Lokalizacja
  ROBOTY DROGOWE
  Wykop Sekcja III 411+800-411+940 strona lewa
  Odwodnienie Wykopów i profilowanie rowów S11-sekcja I,II,II
  Naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II oraz III w km 410+000-411+500
  Wożenie materiału na drogę serwisową Dojazd do WD 12
  Montaż oznakowania Stałej Organizacji Ruchu DK 25
  ROBOTY MOSTOWE
  Montaż podparć ustroju nosnego, deskowanie i betonowanie oczepu przyczółka P3-beton C30/37 WD-8
  Montaż oraz układanie ramek pod ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego, zasypanie przyczółka P1 WD-12
  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu P1-beton c30/37 WD-15
  Wykonanie murów, oporowych zasypka fundamentów WD-17
  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów- podpora P2 segment III beton C35/45, betonowanie ciosów podpora P3 segment II beton C30/37,betonowanie przyczółków podpora P1i P3 segment III zasypka fundamentów. Montowanie podparcia ustroju nośnego. Pe-22
  ROBOTY BRANŻOWE
  Przebudowa kolizji teletechnicznych ul. Nowa Krępa i ul. Baryczna
  Przebudowa kolizji energetycznych 7,8,9 SN wraz z demontażem S11

 • Aktualności Styczeń 2016r.

  Roboty mostowe:

  W styczniu 2016 r. wykonano następujące prace:

  Obiekt WD-8 – kontynuowano wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
  Obiekt WD-12 – zabetonowano oczepy (etap I) podpór P-1 i P-3.
  Obiekt WD-15 – wykonano dodatkowe kolumny DSM na podporach P1-P5.
  Obiekt WD-17- rozpoczęto wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3.
  Obiekt WD-21 – trwa pielęgnacja betonu płyty pomostu.
  Obiekt PE/g-22 – wykonano wykopy pod podpory P1-P3, wykonano betony podkładowe na podporach P1-P3, zazbrojono i zabetonowano fundamenty podpór P1 i P3 (sekcje I i III).
  Obiekt P-3 – wykonano wykop oraz beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu
  Obiekt P-4 – wykonano wykop oraz beton podkładowy pod częścią przelotową przepustu.

 • Aktualności Listopad 2015r.

  Roboty drogowe.

  W listopadzie 2015r. w zakresie trasy ciągu głównego S11 prowadzono roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywaniem wykopów wraz z wbudowaniem materiału w warstwy nasypu, budową nasypów z gruntu dowiezionego. Przystąpiono do wykonywania zabezpieczenia wychodni iłów. Wykonano materac geotekstylny i jest kontynuowane wykonywanie nasypu przeciążeniowego w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego.

  Na drodze DK25 nitka lewa wykonano warstwę wiążącą z BA, kontynuowano prace związane z wykonywaniem drenokolektora w pasie rozdziału. Przystąpiono do wykonywania umocnienia rowów wraz z profilowaniem i humusowaniem. Wykonywane są roboty brukarskie.

  Roboty mostowe.

  W listopadzie wykonano następujące prace:

  • przy obiekcie WD-8- zabetonowano słupy przy podporze P3 oraz fundamenty pod ściany oporowe przy podporach P1 i P3.
  • przy obiekcie WD-12- trwają prace związane z wykonywaniem ścian oporowych przy przyczółkach P1 i P3.
  • przy obiekcie WD-13- zabetonowano słupy przy podporach P1, P5.
  • przy obiekcie WD-17- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3 oraz słupy przy podporze P2.
  • przy obiekcie WD-21- zabetonowano oczepy przyczółków P1 i P5, wykonano montaż belek typu T

   

 • Aktualności Grudzień 2015r.

  Roboty drogowe

  W grudniu 2015r. w zakresie trasy głównej S11 kontynuowano roboty ziemne wraz z profilowaniem skarp i rowów odwadniających. Wykonano zabezpieczenie wychodni iłów w km 404+020 – 404+200 oraz nasyp przeciążeniowy w rejonie wzmocnienia podłoża gruntowego.

  W ramach prac wykonywanych na drodze DK 25 wykonywano drenokolektor w pasie rozdziału, kontynuowano profilowanie rowów wraz z humusowaniem i umocnieniem rowów. Wykonano warstwę ścieralną z SMA na jezdni prawej oraz jezdni lewej z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Serwańskiego. Kontynuowano roboty brukarskie i przystąpiono do wykonywania ekranu akustycznego wzdłuż ogródków działkowych.

  Roboty mostowe

  W grudniu 2015 r. wykonano następujące prace:

  • Obiekt WD-8 – zabetonowano podwaliny murów oporowych przy podporach P-1 i P-3, oraz rozpoczęto wykonywanie tych murów.
  • Obiekt WD-12 – zakończono prace związane z wykonywaniem ścian oporowych przy przyczółkach P1 i P3 (bez gzymsów), wykonano beton podkładowy pod oczepy przyczółków P-1 i P-3.
  • Obiekt WD-13 – wykonywane są roboty zasypkowe fundamentów.
  • Obiekt PP-14 – zabetonowano płytę denną sekcja 1 i 2.
  • Obiekt WD-17- zabetonowano słupy przy podporze P1 i P-3, oraz wykonano podwaliny murów oporowych.
  • Obiekt WD-21 – wykonano montaż belek typu T, oraz zazbrojono i zabetonowano płytę pomostu.
  • Obiekt PE/g-22 – rozpoczęto wykonywanie wykopów.

   

   

 • Aktualności Październik 2015r.

  W październiku 2015 r. wykonano następujące prace:

  – przy obiekcie WD-8- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, oraz słupy przy podporach P1 i P2.

  – przy obiekcie WD-12- zabetonowano słupy przy podporach P1, P2 i P3.

  – przy obiekcie WD-13- zabetonowano ławy fundamentowe przy podporach P1, P2, P3, P4.

  – przy obiekcie WD-21- zabetonowano słupy przy podporach P2, P3, P4, P5.

 • Aktualności 15.05.2015

  Trwają prace związane z rozbiórką gospodarstw będących w ciągu drogi S11, a także budową wytwórni mas bitumicznych. W dalszym ciągu na drodze DK25 prowadzone są prace archeologiczne. Zakończono ustawianie dodatkowych płotków herpetologicznych. Zaakceptowane przez Nadzór zostały cztery koncepcje rozwiązań projektowych dla obiektów mostowych i projekt wykonawczy dla drogi DK25 w zakresie robót ziemnych.

 • Aktualności 16 tydzień

  Realizowane są prace związane z budową wytwórni mas bitumicznych, w ubiegłym tygodniu zostały zabetonowane fundamenty. Na drodze DK25 i drogach serwisowych prowadzone są prace archeologiczne. W dalszym ciągu trwa usuwanie i wywożenie humusu, ponadto trwają prace projektowe związane z optymalizacją inwestycji.

 • Aktualności 03 04 2015

  W 18 tygodniu nadal trwa ustawianie tymczasowych płotków herpetologicznych, obecnie ustawione jest około 2 km ogrodzeń. Zakończono wywożenie karpin z pasa drogi S11. W dalszym ciągu trwa usuwanie humusu z dróg serwisowych, a także wywożenie humusu i wyciętych drzew z DK25.

 • Aktualności 30.03.2015r.

  15-ego marca zakończył się okres zimowy dla Wykonawcy. Trwają prace związane z usuwaniem humusu w miejscach dróg serwisowych, karczowaniem drzew i wywożeniem karpin. Rozpoczęto wykonywanie tymczasowych płotków herpetologicznych dla małych zwierząt, ponadto rozpoczęto przebudowę linii energetycznej 400 kV Rogowiec-Trębaczew w km drogi S11 404+000.