15-ego marca zakończył się okres zimowy dla Wykonawcy. Trwają prace związane z usuwaniem humusu w miejscach dróg serwisowych, karczowaniem drzew i wywożeniem karpin. Rozpoczęto wykonywanie tymczasowych płotków herpetologicznych dla małych zwierząt, ponadto rozpoczęto przebudowę linii energetycznej 400 kV Rogowiec-Trębaczew w km drogi S11 404+000.

10 827 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *