Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, pasa rozdziału – S11.

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Odwodnienie placu budowy – S11.

 5. Umocnienie poboczy – S11.

 6. Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg – S11 i obiekty inżynierskie.

 7. Roboty brukarskie – zabudowa wpustów.

 8. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

Roboty mostowe:

 1. Przygotowywanie do betonowania, betonowanie kap chodnikowych nitka lewa –

PEd-9.

 1. Montaż desek gzymsowych i krawężników, deskowanie, zbrojenie i betonowanie urządzeń dylatacyjnych, zbrojenie kap chodnikowych – WE-10.

 2. Profilowanie stożków, betonowanie murków oporowych – WD-13.

 3. Profilowanie stożków pod umocnienie – WD-17.

 4. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju, zbrojenie gzymsów – WD-18.

 5. Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu – ME-20.

 6. Deskowanie i betonowanie płyty dennej, zbrojenie płyty dennej segment Katowice – PP7a.

 7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie, umocnienie i profilowanie rowów S11.

 2. Budowa kanału technologicznego S11.

 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin ul. Grabowska – S11.

 4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 5. Budowa ogrodzenia drogowego – S11.

 6. Montaż barier – S11.

 7. Zabezpieczenie placu budowy – S11.

6 948 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *