Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic– S11.
 2. Obrukowanie przepustów – S11.
 3. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 4. Murek oporowych przy WE-10 – S11.
 5. Warstwa wiążąca – 412+300-412+600P, 412+300-412+600L łącznica węzeł DK 11 Przygodzice.
 6. Rozbiórka DK 11 Przygodzice – S11 – DK11.
 7. Wykonanie nasypu MCDC – 0+400-0+648, MCD9, MCD3/4, MCDD, MCDS.
 8. Ściek korytkowy – Sekcja 1.
 9. Warstwa technologiczna C3/4 – DK11 Przygodzice w km 0+160-0+286.
 10. Podbudowa WMS – Przy WE-10.
 11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 12. Warstwa C1,5/2 – MCDA, MCD9, MCDD.
 13. Układanie krawężnika – DK 11 Przygodzice.

Roboty mostowe:

 1. Zbrojenie wlotów i wylotów – P1.
 2. Pompowanie wody, pielęgnacja betonu, izolacja cienka zasypka konstrukcji, zbrojenie płyt przejściowych – PP-7a.
 3. Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach, pielęgnacja betonu, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy – WE-10.
 4. Szalowanie podwalin stożka – WD-13.
 5. Pielęgnacja betonu, profilowanie stożków, szalowanie podwalin stożka – WD-15.
 6. Montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków – WD-18
 7. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2, umocnienie dna rzeki, wykonanie podparcia pod belki typu T, montaż łożysk – ME-19.
 8. Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 , betonowanie korpusu P2, pielęgnacja betonu montaż łożysk – ME-20.
 9. szalowanie ramy serwisówka, szalowanie skrzydeł– P6.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.

5 635 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *