Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 3. Obrukowanie przepustów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Umocnienie rowu – MCD2 i S11 sekcja 1.
 6. Chodnik – WD-12, WD-13.
 7. Układanie SMA 410+260-410+960L, 404+600-405+840P.
 8. Podbudowa WMS – 400+000 LP – przy PP7a.
 9. Podbudowa z kruszywa 0/45 400+000 przy PP7a.
 10. Układanie ścieku monolitycznego MCL0 i MCL 1.
 11. Zabezpieczenie placu budowy przed zalaniem, odwodnienie placu budowy – S11.
 12. Nasadzenia – S11.

Roboty mostowe:

 1. Szalowanie skrzydeł, warstwa wyrównawcza pod skrzydła, betonowanie wlotu skrzydła i ław fundamentowych, pielęgnacja betonu, betonowanie płyt przejściowych – P1.
 2. Montaż desek gzymsowych – PP-7a.
 3. Profilowanie stożków, montaż schodów, umocnienie stożków, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolację z żywic. – WE-10.
 4. Umocnienie stożków, wykonywanie nawierzchni z żywic – WD-13.
 5. Umocnienie stożków, montaż barier WD-15.
 6. Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych z żywic – WE-16.
 7. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier – WD-17.
 8. Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic – WD-18.
 9. Zasypka przyczółka, umocnienie koryta rzeki, rozszalowanie ustroju, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt– ME-19.
 10. Szalowanie ustroju, zasypka przyczółka, betonowanie ustroju (serwisówka) kierunek Katowice, pielęgnacja betonu, izolacja z papy – ME-20.
 11. Deskowanie ław skrzydeł – P6.
 12. Deskowanie gzymsów murów oporowych, zbrojenie gzymsów murów oporowych – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
 5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

4 622 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *