Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 3. Obrukowanie przepustów – S11.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Układanie SMA – km 403+500-404+500P.
 6. Zabezpieczenie placu budowy przed zalaniem, odwodnienie placu budowy – S11.
 7. Nasadzenia – S11.

Roboty mostowe:

 1. Betonowanie płyt przejściowych, zasypka przepustu – P1.
 2. Montaż desek gzymsowych – PP-7a.
 3. Przygotowanie wnęk dylatacyjnych – Ped-9
 4. Profilowanie stożków, wykonanie nawierzchni z żywic – WD-13.
 5. Umocnienie stożków, montaż barier WD-15.
 6. Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic, montaż balustrad i barier– WD-17.
 7. Układanie izolacji, przygotowanie murów oporowych z gruntu zbrojonego na podporach P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych podpora P2 – ME-19.
 8. Układanie izolacji wykonanie drenażu odwodnieniowego, montaż desek gzymsowych, demontaż rusztowania podparcia belki ustroju – ME-20.

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Wykonywanie fundamentów do montażu bramownic, montaż bramownic – S11.
 5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

4 532 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *