Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 3. Umocnienie zbiornika – przy WD-13.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Układanie SMA – km MCB2, 403+700-404+810L, MCL5, MCl2, MCL3.
 6. Chodnik DK11 zatoki autobusowe.
 7. Opaska – Rondo strugi.
 8. Warstwa wiążąca WMS, 400+060-400+330L i P, MCL0, MCL1.
 9. Nasadzenia – S11.

Roboty mostowe:

 1. Układanie żywic na kapach chodnikowych, układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, montaż balustrad – PP-7a.
 2. Antykorozja betonu – PEd-9
 3. Antykorozja betonu – WE-10.
 4. Montaż barier ochronnych i balustrad na skrzydłach – PP-11.
 5. Montaż barier ochronnych i balustrad na skrzydłach – PP-14.
 6. Zbrojenie gzymsu muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego – ME-19.
 7. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, wykonanie okładzin muru oporowego, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego. – ME-20.
 8. Zabezpieczenie antykorozyjne – P6.
 9. Wykonywanie umocnień stożków, montaż balustrad – Peg-22

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
 5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

3 912 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *